Marianne Kirkegaard. Arkivfoto

Marianne Kirkegaard. Arkivfoto

Debat: Hvad har du mon i posen, Anders Kühnau? 

Af Marianne Kirkegaard (V), næstformand i Udvalget for Sundhed, Ældre og Social i Syddjurs og regionsrådskandidat for Venstre Syddjurs:

DEBAT "Sygehusene er hårdt pressede grundet mange indlæggelser af Covid-19 patienter, og det går ud over øvrige patienter som må sendes til andre sygehuse eller deres udredning og behandling udsættes.

Vi ser også her på Djursland, at akutklinikken i Grenaa er midlertid lukket grundet Covid-19. Der er under coronakrisen set et faldende antal besøg på klinikken, og forretningsudvalget i Regionsrådet har besluttet at lukke foreløbig frem til 24. januar og bruge personalet fra klinikken på sygehusenes akutafdelinger, hvor der er brug for mere personale. I et indlæg her i Adresseavisen fremgår det, at Regionsrådsformanden Anders Kühnau (A) synes at denne løsning er god.

Borgerne på Djursland er dog ikke særligt trygge ved, at akutklinikken er lukket. Det er utrolig vigtigt, at vi har de nære og kendte sundhedstilbud og ikke alt samles centralt på sygehusene, hvor borgere, der bliver akut syge, skal køre langt til sygehusene. Mange af de akutte opstået sygdomme kan nemlig behandles lokalt.

På sygehusene ser vi et personale, der arbejder ekstra hårdt og bliver presset til at tage flere vagter end de har lyst til, de har nu igennem længere tid været på overarbejde og bliver flyttet til afdelinger, de aldrig har arbejdet på før og ikke selv ønsker at arbejde på. Det er problematisk for personalets arbejdsmiljø, og det kan medføre flere fejl og risiko for patientsikkerheden.

Det er her, jeg mener, man i langt højere grad skal tænke samarbejde med private sygehuse og klinikker ind i løsningen. De private kan tilføre den kapacitet, som sygehusene så hårdt mangler lige nu. På den måde kan vi undgå at lukke de lokale klinikker, og vi kan undgå at presse personale til ekstra arbejde og flytning til andre afdelinger.

I en ny aftale 18. januar 2020 mellem Sundheds- og ældreministeriet og Danske regioner om genindførelse af patientrettighederne til hurtig udredning og behandling fremgår det, at der fortsat er brug for systematisk at udsætte planlagte tider i væsentligt omfang for patienter som ikke er Covid-19 patienter (alvorligt syge patienter undtaget) og altså se bort fra de rettigheder, der er til hurtig udredning og behandling.

Når man udsætter planlagte tider, vil der opstå en venteliste, hvilket vi allerede ser, og der vil være brug for ekstra kapacitet for at nedbringe ventelisten. Derudover mener jeg, det er vigtigt at fastholde den hurtige udredning og behandling så vidt muligt, da en tidlig udredning og behandling af sygdom kan være afgørende for sygdomsforløbet og muligheden for helbredelse.

I nævnte aftale om genindførelse af disse patientrettigheder står da også, at regionerne opfordres til at inddrage privatkapacitet til udredning og behandling i størst mulig omfang, og der er indgået tillægsaftaler med private sygehus og klinikker om det. Så jeg ser frem til, at der fremover i højere grad benyttes privatkapacitet i regionen for at aflaste det pressede personale og for at bevare de lokale nære sundhedstilbud og klinikker og herunder undgå at forlænge lukning af akutklinikken i Grenaa efter 24. januar.

Jeg er enig med Anders Kühnau i, at det er en god idé, at Covid-19 vaccinerne skal kunne gives mere lokalt eks. hos egen læge i stedet for, at borgerne på Djursland skal rejse til et vaccinationscenter i Aarhus eller Randers. Hvis de praktiserende læger og lægehuse på Djursland ikke har kapaciteten til det, så vil jeg også her foreslå aftaler med eks. private vaccinationsklinikker.

Det er god Venstre logik at hente kapacitet både i det offentlige og det private, når der er behov for det, som der er nu, til at løse venteliste, tidlig udredning og behandling og genoprette patientrettighederne samt til at fastholde de nære sundhedstilbud. Og tillige at tilgodese personalets arbejdsmiljø. Så kære Anders Kühnau, hvad har du mon i posen i forhold til ovenstående?"

Publiceret 10 January 2021 19:07