Alexandra Luxhøi Sejersbøl, der underviser i Virksomhedsøkonomi i både Rønde og Grenaa, er en af undervisere, der skal være med til at løfte de nye studieretninger. Sammen med fagkolleger fra andre gymnasier har hun de seneste måneder udviklet en helt ny linje med fokus på bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål. Pressefoto

Alexandra Luxhøi Sejersbøl, der underviser i Virksomhedsøkonomi i både Rønde og Grenaa, er en af undervisere, der skal være med til at løfte de nye studieretninger. Sammen med fagkolleger fra andre gymnasier har hun de seneste måneder udviklet en helt ny linje med fokus på bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål. Pressefoto

Djurslands handelsgymnasier:Stiller skarpt på jura og bæredygtighed

Kommende elever på VID Gymnasier i Rønde og Grenaa kan nu også vælge mellem en juralinje og studieretningen 'People, planet, profit', der har fokus på kommerciel bæredygtighed

Uddannelse Kernefagene på handelsgymnasierne på VID Gymnasier i Grenaa og Rønde handler alle om business, økonomi, kommunikation og samfundet omkring os. I en omskiftelig verden ændrer indholdet i fagene på handelsgymnasiet sig også.

Én af tendenserne rundt i landet er, at flere og flere unge mennesker med interesse for jura og med ønsket om at arbejde som advokat, jurist eller lignende ser HHX som det naturlige valg, når de skal vælge ungdomsuddannelse.

Populær linje

På handelsgymnasiet har alle elever erhvervsjura på Cniveau, men den seneste gymnasiereform fra 2017 gjorde det muligt at oprette erhvervsjura på Bniveau.

Dette valgfag har på landsplan været ret populært - også i Rønde og Grenaa - og det fører nu til, at VID Gymnasier opretter en studieretning med endnu mere fokus på jura.

Erhvervsjura-underviser Troels Uhre Isen fra HHX i Rønde siger i en pressemeddelelse:

”For en 4-5 år siden fandt vi ud af, at en del af vores studenter søger mod jurastudierne efter deres studentereksamen. Derfor var det helt naturligt for os også at tilbyde faget på B-niveau, da dette blev muligt i 2017. At oprette en decideret studieretning, hvor faget kommer til at indgå i flere tværfaglige forløb med de økonomiske fag, ligger således i en naturlig forlængelse af denne øgede efterspørgsel”.

Jura-linjen bliver et tilbud i såvel Rønde som Grenaa. Erhvervsjura-underviser i Grenaa Anne Lind Gleerup, der også er medforfatter på flere erhvervsjurabøger og tidligere har været praktiserende advokat på Djursland, glæder sig til at komme i gang med den nye studieretning:

”På HHX er vi så heldige, at vi i det såkaldte studieområde, der fylder over 200 timer på en HHX-uddannelse, kan lave spændende tværfaglige projektforløb. Det er oplagt, at vi her arbejder med aktuelle temaer om f.eks. forbrugerrettigheder og markedsføring i et samspil mellem virksomhedsøkonomi, afsætning og erhvervsjura eller f.eks. menneske- og borgerrettigheder i et samspil mellem erhvervsjura, samfundsfag og historie."

Bæredygtigt

En anden ny studieretning er bæredygtighed med fokus på den kommercielle del.

Underviser i virksomhedsøkonomi Alexandra Luxhøi Sejersbøl fortæller bl.a.:

"Vi glæder os til med denne studieretning at kunne uddanne HHX-studenter, som med indspark fra flere fag får et nuanceret blik på hvordan bæredygtige forretningsmodeller kan være værdiskabende – også på bundlinjen”.

Studieretningen er allerede kørende på handelsgymnasierne i Holstebro og Herning, og i sommeren 2021 følger handelsgymnasierne i Randers, Skive, Ringkøbing og nu altså også Grenaa og Rønde efter. Planen er, at de studerende på de 6 skoler skal mødes til fælles projektforløb, ligesom der også er idéer om fælles studieture på tværs af skolerne.

Ovenstående to nye studieretninger supplerer VID Gymnasiers traditionelle og populære studieretninger. Business og finans, marketing, global og international. Alle 6 studieretninger udbydes såvel på VID Gymnasier i Rønde som på VID Gymnasier i Grenaa:

Vicerektor Carsten Gløvermose Nielsen udtaler:

"Handelsgymnasiet er det samfunds- og businessrelatede gymnasium. Med de nye studieretninger får vi flere tilbud på hylderne og får kommunikeret ud til omverdenen, at vores uddannelse magter at uddanne elever, der har en økonomisk forståelse kombineret med en mere nuanceret samfundsindsigt, hvilket i høj grad efterspørges blandt virksomheder, myndigheder og organisationer."

På VID Gymnasier i Grenaa er der stadig mulighed for at søge e-sports-linjen og Brazil Football College. De to linjer kan som noget nyt søges uafhængigt af, hvilken af ovenstående studieretninger, eleven vælger. Man kan også være på e-sport og Brazil Football College og samtidig uddanne sig på én af Viden Djurs’ øvrige uddannelser.

gs

Publiceret 25 November 2020 10:00