I Nationalparken håber de at finde flere vokshatte, inden frosten får dem til at klaske sammen, selvom de ikke kan æde dem, men hellere vil beskytte dem. Pressefoto

I Nationalparken håber de at finde flere vokshatte, inden frosten får dem til at klaske sammen, selvom de ikke kan æde dem, men hellere vil beskytte dem. Pressefoto

Sjældne svampe fundet i nationalparken

Frivillige biodiversitets-nørder i Nationalpark Mols Bjerge finder sjældne vokshatte i pangfarver i istidslandskabet

natur Spritnye fund af sjældne og truede svampe i signalfarverne rød, gul og grøn får armene op over hovederne hos medarbejderne i Nationalpark Mols Bjerge. Jubelen skyldes endnu engang nationalparkens frivillige eksperter og biodiversitetsfolk, der atter har gjort fine fund ude i istidslandskabet.

Denne gang har de fundet vokshatte med navne som Skarlagen-vokshat, Cinnober-vokshat, Isabella-vokshat, Slimet vokshat og Voksgul vokshat, der er fundet før i Mols Bjerge, men nu på nye lokaliteter. Helt nyt er et fund af Gulfodet vokshat – og sæsonen er først lige begyndt.

Svampeeksperterne ved faktisk kun lidt om de eksotiske vokshatte. De regner det dog for sikkert, at vokshatte har en slags samliv, en symbiose, med forskellige blomster og græsser på de overdrev, hvor de vokser.

Søndagstur

Vokshatte spreder sig, etablerer sig og vokser uendeligt langsomt, så arealer man lægger ud i ny natur tager rigtig lang tid om at opbygge vokshattebestande, for de sjældneste arters vedkommende nok århundreder, og det endda kun hvis arealet drives uden gødning og sprøjtemidler og med god naturplejeafgræsning.

Det er en artsrig gruppe af ret små, ofte stærkt farvede svampe. Nogle få som Snehvid vokshat, Kegle-vokshat og Mønje-vokshat er relativt almindelige på nedgræssede naturenge, men mange er sjældne, og hvis de findes, er det sig altid på arealer, der har været uopdyrkede i århundreder og drevet uden kunstgødning, sprøjtning og andet.

Vokshatte signalerer således høj naturværdi. Derfor har det også vist sig, at de har det relativt godt i Nationalpark Mols Bjerge. Nationalparken har valgt at have særligt fokus på den truede art Skarlagen-vokshat, der er en smuk rød og gul vokshat, som nu er fundet på hele syv forskellige overdrev i Mols Bjerge – nogle på offentlige arealer, andre på private arealer.

Skarlagen-vokshat vil ofte kun være toppen af isbjerget. Der er altid rigtig mange andre og lidt mindre sjældne vokshatte, hvor der står Skarlagen-vokshat. Omvendt kan her også stå endnu sjældnere arter af vokshatte, hvor der står Skarlagen-vokshat.

mj

Publiceret 07 November 2020 17:00