Udsigten for Gl. Løgten Strandkro blev med den nye aftale lige en anelse pænere. Den nye hjælpepakke begynder at give mening, mener restauratør Christian Gram.

Udsigten for Gl. Løgten Strandkro blev med den nye aftale lige en anelse pænere. Den nye hjælpepakke begynder at give mening, mener restauratør Christian Gram.

Ny hjælpepakke:

Nu begynder det at give mening

Af
Simon Carlson

Gl. Løgten Da Lokalavisen for et par uger siden besøgte Gl. Løgten Strandkro, var det en temmelig nedslået restauratør Christian Gram, vi mødte.

Ordrebogen var tom som følge af corona-restriktionerne, mens Christian Gram ikke så de helt store udsigter i den politiske hjælp, der hidtil var præsenteret.

Sent tirsdag aften blev regeringen og et bredt flertal af partier i Folketinget enige om endnu en hjælpepakke, som blandt andet skal komme restaurations- og kulturlivet til undsætning. Blandt andet forlænges kompensations- og garantiordningerne frem til 31. januar 2021, mens kompensationsordningen for faste udgifter udvides.

Det ser ud til, at der i denne hjælpepakke har været folk indover med reel forstand på vores branche. Christian Gram, restauratør Gl. Løgten Strandkro

Det er endelig nogle tiltag, der er imødekommende over for virksomheder som Gl. Løgten Strandkro, mener Christian Gram.

"Det ser ud til, at der i denne hjælpepakke har været folk indover med reel forstand på vores branche, så nu ser det ud til at give mere mening. Hjælpen betyder blandt andet, at jeg kan overveje, om jeg skal lægge min virksomhed i dvale i et par måneder, fordi der stadig kan betales til de faste omkostninger som el, vand og varme," siger Christian Gram.

I dvale?

Det vil blandt andet give nogle rolige øjeblikke i en tid, hvor de sidste ordrer om større selskaber er strøget fra ordrebogen, efter de seneste corona-restriktioner blev meldt ud.

"Jeg har muligheden for at lukke virksomheden i en periode, indtil jeg har en begrundet formodning om, at der igen vil begynde at komme flere selskaber, i stedet for at blive ved at gå og håbe på, der kommer nogle ind," uddyber Christian Gram.

I brancheforeningen for små- og mellemstore virksomheder, SMVdanmark, er der også stor tilfredshed med den nye aftale, som blandt andet kaldes en sejr for de mindre virksomheder.

"Mindre virksomheder får nu mere og bedre hjælp, hjælpen udvides til 31. januar 2021, og de virksomheder der er så hårdt ramt, at de er de facto nedlukkede, kan nu lægges i dvale med adgang til den kompensation, som vi kender fra foråret. Jeg er godt tilfreds med, at politikerne har lyttet til os. Aftalen viser også, at politikerne er kommet et skridt tættere på virkeligheden og virksomhedernes konkrete udfordringer," siger administrerende direktør i SMVdanmark Jacob Brandt i en pressemeddelelse.

Bedre udsigter

På trods af optimismen skal Christian Gram nu i gang med regnemaskinen for at se, hvad der bedst kan betale sig for den kommende tid på Gl. Løgten Strandkro. I hjælpepakken ligger blandt andet et bidrag til markedsføring, som Christian Gram blandt andet vurderer, at han kan bruge på at nedsætte sin kuvertpris i en periode for at skabe omsætning.

Ordrebogen er blevet ryddet helt efter den seneste stramning af corona-restriktionerne, men den kommende tid ser alligevel lidt lysere ud med den nye aftale.

Ordrebogen er blevet ryddet helt efter den seneste stramning af corona-restriktionerne, men den kommende tid ser alligevel lidt lysere ud med den nye aftale.

Da Lokalavisen senest besøgte restauranten betegnede Christian Gram sin situation som 'ene mand på et skib uden ror'.

Med hjælpepakken har restauratøren fået bedre mulighed for at styre selv, omend han stadig aner store usikkerheder forude.

"De næste to måneder er jo normalt en periode, hvor vi har rigtig meget aktivitet. Den forsvinder helt i år, så vi ser ind i samlet otte måneder uden rigtig aktivitet. Det er dælme barsk. Hvis ordningen forlænges med for eksempel to måneder, giver det noget sikkerhed, og man kan begynde at se længere frem mod foråret, hvor der igen kan begynde at være aktivitet og måske tænke i investeringer, og ikke bekymre sig så meget om, vi snart falder ud over kanten, når vi kigger ud i horisonten," siger Christian Gram.

Herunder kan du læse hovedpunkterne i den nye hjælpepakke:

For virksomheder:

 • Alle nuværende kompensations- og garantiordninger forlænges til og med den 31. januar 2021.
 • Kompensationsordningen for faste omkostninger bliver udvidet, så adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver nedsat fra 35 til 30 pct. Samtidig bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90 pct.
 • Der åbnes for kompensation til virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere. Både leverandører af lyd, lys og taxaer kan være omfattet.
 • Virksomheder, der oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud samt forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 22.00, får adgang til eksisterende kompensationsordninger for selvstændige mv. og faste omkostninger.
 • Virksomheder, der har eller får forbud mod at gennemføre deres aktiviteter som følge af det skærpede forsamlingsforbud, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige mv. og faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder. Tvangslukkede får også mulighed for at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning. Det gælder f.eks. messeaktivitet.
 • Faste leverandører til pelsdyravlere kan fx være fodercentraler, dyrlæger eller kommercielle pelserier., hvor besætningen slås ned, får adgang til kompensationsordningen for selvstændige og for faste omkostninger.
 • For ledige og studerende:
 • Personer, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra 1. november 2020 og indtil 1. november 2021, vil få forlænget deres ret til dagpenge med to måneder. Samtidig forlænges retten til sygedagpenge med tre måneder, og 225-timersreglen suspenderes for kontanthjælpsmodtagere fra 1. november 2020 til 31. januar 2021, mens der afsættes 60 mio. kroner til opkvalificering af ledige.
 • De udvidede SU-lånemuligheder for elever og studerende bliver forlænget til 31. januar 2021, og der afsættes en pulje på 18 mio. kr. til forlængelser af ph.d.-stipendiater, som universiteterne beslutter, der må forlænges pga. corona-restriktionerne.
 • For kulturområdet:
 • En lang række kompensationsordninger bliver forlænget frem til d. 31. januar 2021
 • Frem til 31. januar 2021afsættes yderligere i alt 450 mio. kroner til puljer til kultur- og foreningslivet samt breddeidrætten, samt 50 mio. kroner til anbefalinger fra et nyt genstartsteam, der skal komme med forslag til, hvordan at kultur-, forenings- og idrætslivet kan udvikle og udfolde sig under Corona.
 • Som et nyt initiativ, oprettes en ny pulje til biograferne på 15 mio. kr. til at gennemføre aktiviteter på biografområdet
 • Ny kompensationsordning på 60 mio. kroner til aftenskoler, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet, der mister deltagerbetalinger eller får flere udgifter på grund af forsamlingsloftet på 10 personer.
 • Hertil kommer 25 mio. kr. til arbejdslegater målrettet kunstnere, der er økonomisk udfordret under den aktuelle COVID-19-situation.

Publiceret 28 October 2020 16:00