Der er brugt få, men gode materialer såsom teglspån på nybyggeriet, der harmonerer godt med den røde tegl på den eksisterende bygning

Der er brugt få, men gode materialer såsom teglspån på nybyggeriet, der harmonerer godt med den røde tegl på den eksisterende bygning

Hovedbygning atter et smukt vartegn

Rønde Højskole og Efterskole er atter i vigør efter branden i januar 2019 - med genopbygningen af den gamle hovedbygning

Af
Lars Norman Thomsen

RØNDE Rønde Højskole og Efterskole har en lang og vigtig historie i Rønde, og derfor satte det sig selvfølgelig spor, da store dele af den gamle hovedbygning udbrændte i januar 2019.

En stærk aktør i lokalsamfundet brækker imidlertid ikke ned trods det trøstesløse syn, der mødte elever og medarbejdere i dagene derpå.

Nødplaner blev lynhurtigt sat i system og eksekveret, og der blev kigget på mulighederne for at give den agtværdige hovedbygning fra 1894 et comeback.

"Vi havde lige inden branden færdiggjort en stor og dyr renovering, men da vi havde sundet os og fået tænkt i alternative planer for vores elever og medarbejdere, var der i alle dele af organisationen en enorm vilje til at komme videre," fortæller forstander Birgit Fuglsbjerg.

Forstander Birgit Fugsbjerg har på sit kontor flere historiske billeder af den gamle hovedbygning. Foto: Lars Norman Thomsen

Forstander Birgit Fugsbjerg har på sit kontor flere historiske billeder af den gamle hovedbygning. Foto: Lars Norman Thomsen

I tidsrummet fra branden 25. januar 2019 og til 3. august 2020, hvor den sidste håndværker vinkede farvel, har der været tryk på alle kedler. Hverdagen skulle fungere sideløbende med, at der skulle tages stilling til genopbygningen.

"Sådan noget tager den tid, det tager, med afklaring med forsikringen, budgetter, snakke med arkitektfirma og hovedentreprenør. Jeg kan ikke rose vores medarbejdere og elever på både Højskolen og Efterskolen for den måde, som udfordringerne er blevet tacklet på. Fællesskabet har skullet stå sin prøve, men vi er kommet styrket ud på den anden side," lyder vurderingen fra forstanderen.

Det er Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S, der har udført arkitekt- og totalrådgivning, og det er den lokale Knebel virksomhed Vognsen & Co, som har varetaget hovedentreprisen med mange lokale håndværkere som underentreprenører.

Respekt for historien

Der er brugt små 40 mio. kroner plus moms (forsikringspenge, egenfinansiering og lån) på genopbygningen af hovedbygningen, hvor lyset er trængt mærkbart ind i alle sprækker og kroge.

Det er sket ved at hæve en del af det eksisterende tag for at give mere lys og luft til tagetagen og for at få mere udbytte af den fantastiske udsigt.

Optimismen er til at få øje på. Rønde Højskole og Efterskole har med genopbygningen af sit vartegn i nye og moderne materialer og med skyldig hensyntagen til en lang historie i Rønde fået et smukt byggeri både ude og inde.

Undervejs i historien har hovedbygningen fået op til flere ansigtsløftninger siden begyndelsen i 1894. Tidslinjen for skolen rummer flere fikspunkter, hvor der er sket afgørende ændringer.

"Vi har naturligvis brugt masser af tid til at få skabt et udtryk, hvor det praktiske i en hverdag anno 2020 har skullet gå hånd i hånd med respekten for historien," siger Birgit Fuglsbjerg.

En rundtur i den genopførte hovedbygning med Birthe Diederich, forstander for Efterskolen sammen med sin husbond, Gorm Skovsgaard, overbeviser om, at der er tænkt over, hvordan hver 'ny' kvadratmeter bedst kunne udnyttes, så rammerne passede perfekt ind i hverdagen.

Birthe Diederich, forstander for Efterskolen sammen med sin husbond, Gorm Skovsgaard, i et af de store og lyse fællesrum, hvor de unge kan muntre og hygge sig i pænt store flokke. Foto: Lars Norman Thomsen

Birthe Diederich, forstander for Efterskolen sammen med sin husbond, Gorm Skovsgaard, i et af de store og lyse fællesrum, hvor de unge kan muntre og hygge sig i pænt store flokke. Foto: Lars Norman Thomsen

Når det nu skulle være, var det en unik mulighed til at tænke nyt, selv om baggrunden var uhyre trist. Hovedbygningen huser beboelse for efterskolen, administrationslokaler, samt undervisningslokaler i parterren (stueetagen).

"Vi har for at nævne et meget konkret eksempel haft et stort ønske om at få flere pædagogiske rum til læring og fordybelse i hovedbygningen, og det er vi lykkedes med," siger Birthe Diederich.

"Vi har også fået flere rum, hvor elever og medarbejdere sammen og hver kan udfolde sig i både små og store fællesskaber."

Medarbejderne på både Højskolen og Efterskolen har fået bedre forberedelsesfaciliteter, ligesom ønsket om at lærerværelset ikke bare er et afsondret rum for lærerne, men tværtimod et sted, hvor efterskoleeleverne også må komme, er blevet opfyldt. Samtidig er hele administrationen nu blevet samlet dør om dør og ikke længere spredt ud i flere lokaliteter.

Indvielse udsat

Rønde Højskole og Efterskole havde planlagt indvielse og åbent hus 2. oktober, men det satte Corona-situationen en effektiv stopper for. I stedet er det skrevet ind i kalenderen, at der skal holdes åbent hus og officiel indvielse af hovedbygningen 29. april 2021.

FAKTA

Sammen og hver for sig

  • Rønde Højskole og Efterskoles værdigrundlag bygger på et kristent menneskesyn med baggrund i den danske folkekirke. Respekt og omsorg for andre mennesker er et omdrejningspunkt for livet på skolen og synet på verden uden for skolen
  • Rønde Højskole og Efterskoles skolesyn er inspireret af Grundtvigs tanker om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse
  • Historien om Rønde Højskole og Efterskole begyndte i 1897, hvor Højskolen kom til. I 1936 fulgte Efterskolen. Siden har de to skoler levet i samme hus. I dagligdagen er de to skoler adskilt fra hinanden. Højskolen er for voksne, Efterskolen for unge
  • I dette skoleår går der 175 elever på Efterskolen og 105 på Højskolen

FAKTA

Sammen og hver for sig

  • Rønde Højskole og Efterskoles værdigrundlag bygger på et kristent menneskesyn med baggrund i den danske folkekirke. Respekt og omsorg for andre mennesker er et omdrejningspunkt for livet på skolen og synet på verden uden for skolen
  • Rønde Højskole og Efterskoles skolesyn er inspireret af Grundtvigs tanker om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse
  • Historien om Rønde Højskole og Efterskole begyndte i 1897, hvor Højskolen kom til. I 1936 fulgte Efterskolen. Siden har de to skoler levet i samme hus. I dagligdagen er de to skoler adskilt fra hinanden. Højskolen er for voksne, Efterskolen for unge
  • I dette skoleår går der 175 elever på Efterskolen og 105 på Højskolen

Publiceret 22 October 2020 11:30