Niels Erik Iversen anbefaler direkte Else Søjmark som sin afløser i Regionsrådet. Foto: Lars Norman Thomsen

Niels Erik Iversen anbefaler direkte Else Søjmark som sin afløser i Regionsrådet. Foto: Lars Norman Thomsen

Regionsråd: Rutinen og ungdommen

Hvis Socialdemokratiets ambitioner om at få begge sine kandidater fra Djursland valgt ind i Regionsrådet skal gå i opfyldelse, kræver det, at vælgerne i Nord- og Syddjurs laver en turn around i forhold til tidligere valg

Af
Lars Norman Thomsen

REGIONSRÅDET Mandag 14. september afgør Socialdemokratiet, hvem der skal besætte plads nummer 3 og plads nummer 26 på partiets liste til valget til Regionsrådet tirsdag 16. november 2021 - samme dag som der er kommunalvalg.

Niels Gyldenlund Mikkelsen klar til at kæmpe seriøst for en plads i Regionsrådet, selv om det måske bliver fra plads nummer 26 på den socialdemokratiske liste. Foto: Lars Norman Thomsen

Niels Gyldenlund Mikkelsen klar til at kæmpe seriøst for en plads i Regionsrådet, selv om det måske bliver fra plads nummer 26 på den socialdemokratiske liste. Foto: Lars Norman Thomsen

Opstillingsmødet 14. september finder sted på Rønde Gymnasium og er forbeholdt partiets medlemmer i vælgerforeningerne på Djursland.

Kun de, der møder frem, får indflydelse på, om det skal være Else Søjmark, 66, Grenaa, eller Niels Gyldenlund Mikkelsen, 33, Rønde, der have plads nummer 3 eller plads nummer 26.

Norddjurs er medlemsmæssigt lidt tungere end Syddjurs, så hvis det er en indikator, vil Else Søjmark være favorit til at tage plads nummer 3.

Fordelingen af medlemmer i de to kommuner ser således ud (Kilde: Frank Brogaard, sekretær i Fællesledelsen hos S):

  • Norddjurs: 293
  • Syddjurs: 240

Ikke på skrømt

Både Else Søjmark og Niels Gyldenlund Mikkelsen understreger, at de har politiske ambitioner og vil kæmpe hårdt for at få en stol i Regionsrådet. I Region Midtjylland er der 19 kommuner, der er hjemsted for 1.3 mio. mennesker.

Begge opgiver et potentielt genvalg i henholdsvis Norddjurs Kommunalbestyrelse og Syddjurs Byråd for at kunne stille op, fordi Socialdemokratiets vedtægter ikke tillader dobbeltmandater, så alene det fortæller også, at de ikke bare stiller op på skrømt.

Vil vælgerne være med?

Hidtil har Syddjurs Kommune aldrig været repræsenteret med en kandidat i Regionsrådet, og skal Niels Gyldenlund Mikkelsen blive den første i historien, kræver det Djurslands vælgernes opbakning. Selvfølgelig er dette indlysende, men problemet har hidtil været, at de samme vælgere ikke er loyale i forhold til de lokale kandidater i et omfang, der gør det muligt at få flere lokale ansigter i Regionsrådet.

Niels Erik Iversen, Grenaa, der ved de to seneste valg, har opnået flotte personlige stemmetal, har primært hentet dem i egen baghave.

I 2017 opnåede han, hvad man godt kan kalde et kanonvalg i Norddjurs med 4.497 personlige stemmer, mens blot 460 Syddjurs vælgere gav ham et kryds.

Kun 12.157 stemte lokalt

Sammenlagt blev der i Norddjurs og Syddjurs Kommuner til sammen afgivet 48.402 stemmer til regionsrådsvalget i 2017 - stemmeprocent: 74,85.

Kun 12.157 (25,12 procent) af de afgivne Djurslands-stemmer gik til en lokal kandidat.

Rutinen

Else Søjmark er med sine 66 år dobbelt så gammel som sin partifælle fra det syddjurske.

Hun er i gang med sin tredje periode i Norddjurs Kommunalbestyrelse. Else Søjmark betrådte de hellige stier første gang 1. januar 2010 og har siden da været en af de ivrigste og mest udadvendte politikere i Norddjurs.

I sidste periode 2014-2017 røgtede hun opgaven som formand i Kultur- og Udviklingsudvalget. I indeværende periode er hun formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Det er solide personlige stemmetal ved kommunalvalgene i 2013 og 2017, der har gjort det noget nær umuligt at komme uden om Else Søjmark, da udvalgsformandsposterne skulle fordeles ved den endelige konstituering.

Else Søjmark er rent faktisk født og opvokset i Viborg, hvor Regionsrådet har sin hovedbase. Hun uddannet lærer fra Skive Seminarium og har arbejdet i den danske folkeskole.

I en årrække har hun arbejdet som arbejdsmarkedspolitisk konsulent i fagforbundet LO i Region Midtjylland, hvor hun ofte besøgte kommunerne ude vest på.

"Jeg har løbende talt med Niels Erik (Iversen, red.) om arbejdet i Regionsrådet, og det var også ham, der anbefalede mig at stille op," fortæller Else Søjmark.

"Else har den politiske erfaring fra snart tre perioder i Norddjurs Kommunalbestyrelse. Heraf to perioder som udvalgsformand, og jeg kender hende som en yderst flittig og dygtig politiker, der er udadvendt og god til at tale med borgerne. Jeg ved også, at Else fra sit tidligere arbejde har været rundt i hovedparten af de kommuner, som udgør Region Midtjylland, så hun får en varm anbefaling fra mig," siger Niels Erik Iversen.

Tre fikspunkter

Regionerne - der er fem i Danmark - blev oprettet 1. januar 2007 i forbindelse med de 13 amters nedlæggelse som en del af Strukturreformen.

Regionernes hovedopgave er at styre det danske sundhedsvæsen, og de varetager også opgaver inden for socialområdet og regional udvikling.

Budgettet i Region Midtjylland lyder i 2020 på næsten 30,5 mia. kroner. Hertil kommer godt sammenlagt en mia. til en almindelig investeringsramme og en anlægsramme til kvalitetsfondsprojekter.

Hver region ledes af et 41 medlemmer stort folkevalgt regionsråd.

For Else Søjmark handler det om, hvis hun bliver valgt at bringe Djurslands synspunkter ind i Regionsrådet, men også udvise forståelse for de 17 andre kommuners forhold.

"Jeg vil især have øje for psykiatriens forhold, regional udvikling, herunder antallet af uddannelsespladser lokalt, og sundhed, hvor koblingen til kommunerne via det nære sundhedsvæsen er meget tydelig. Det ved jeg fra mit arbejde i kommunalbestyrelsen."

Niels Erik Iversen har i sine år i Viborg kæmpet for Sundhedshuset i Grenaa på det tidligere sygehus.

"Det glæder mig, at det næsten er fyldt op i dag, men det er bestemt ikke kommet af sig selv," siger Niels Erik Iversen.

Hans ugentlige timeforbrug på det politiske arbejde svinger fra 3 til 4 dage i ugen. Turen til Regionsrådsmøderne i Viborg tager halvanden time, så der skal jævnligt tilbringes meget tid på landevejen.

"Det er jeg også parat til, jeg har prøvet det tidligere, og jeg vil sige det sådan, at jeg stillede ikke op, hvis jeg ikke ville det helt og heller ikke følte, at mine chancer for at blive valgt var gode," siger Else Søjmark.

Hun er ligesom Iversen tilhænger af, at den omdiskuterede lægeambulance på Djursland fortsat skal have base i Grenaa.

"Jeg mener ligesom Niels Erik, at fremkommeligheden for lægeambulancen er bedst, hvis den er placeret i Grenaa, og heldigvis er der sket meget i de senere år, som gør, at hjælpen til vores borgere på Djursland med eksempelvis paramedicinere i Rønde og Ebeltoft er nær, hvis der sker noget akut," siger Else Søjmark.

Ungersvenden

Niels Gyldenlund Mikkelsen er i gang med sin første byrådsperiode. Han har plads i Udvalget for erhverv og beskæftigelse.

Han er i gang med sideløbende at færdiggøre sin studier i historie og samfundsfag ved AAU - Aalborg Universitet - med sigte på at blive gymnasielærer.

"Jeg blev glad, da jeg blev spurgt, om jeg kunne tænke mig at kandidere til Regionsrådet, og jeg vil naturligvis gøre alt for at blive valgt ind. Uanset, om jeg bliver placeret som nummer 3 eller 26 på vores liste, ser jeg en mulighed for at blive valgt," siger Niels Gyldenlund Mikkelsen.

"Vi har trods alt sideordnet opstilling, men når det er sagt, må der gerne komme mange medlemmer fra Syddjurs til opstillingsmødet på Rønde Gymnasium, så mine chancer for at få plads nummer 3 vil være større."

Den relativt unge socialdemokrat har prøvet lidt af hvert, siden han blev student fra Rønde Gymnasium og i en periode boede i København for at studere.

"Jeg har arbejdet i SuperBest, Perstrup Beton og været lærer på Ådalsskolen i en 8. klasse for at nævne nogle af min jobs. Det har givet mig en sund ballast og været med til at spore mig ind på, at jeg skal være gymnasielærer."

Niels Gyldenlund Mikkelsen har aldrig haft vilde ambitioner om at nå til tops i politik og gøre det til sit levebrød fra vugge til grav.

Det hårde arbejde i baglandet og det at skulle sørge for, at organisationen fungerer og arbejde med lokale projekter, tiltaler ham lige så meget.

Sociale forskelle

Han er ideologisk socialdemokrat i klassisk forstand. Det er de sociale forskelle i samfundet, som tænder ham til at agere politisk.

"Jeg er optaget af, at sundhed og sygdom fortsat er skævt fordelt i Danmark. Det betyder for eksempel, at en borger med kort uddannelse lever omkring 10 år kortere end en borger med en videregående uddannelse. Her spiller sociale forhold, familiemønstre og uddannelse meget ind, og jeg ved, at Regionerne er meget optaget af, hvordan man kan mindske de sociale forskelle i sundhed, så er et tema jeg afgjort betragter som uhyre væsentligt," siger Niels Gyldenlund Mikkelsen.

Hans kæreste er ved at færdiggøre sit medicinstudium, så hendes viden på feltet sundhed kan han også trække på.

"Sundhed udgør vel rundt regnet 93 procent af Regionsrådets budget. Min tid i byrådet har givet mig meget, og jeg føler mig også nogenlunde opdateret på, hvad Regionsrådet går og laver. Valgkampen forud for kommunalvalget i 2017 lærte mig, hvordan jeg ved at være på gaden og tillige stemme dørklokker, kom i kontakt med mange. Strategien vil jeg forfølge i den kommende valgkamp," lover han.

Publiceret 03 September 2020 20:00