Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Erhvervsuddannelse: Et svendebrev lokker alt for få

Norddjurs og Syddjurs ligger fortsat over landsgennemsnit, når temaet hedder afgangselever fra grundskolen og valg af erhvervsuddannelse

Af
Lars Norman Thomsen

Tilbage i 2014 besluttede Folketinget, at det skulle være et mål, at 25 procent af afgangseleverne fra grundskolen valgte en erhvervsuddannelse i 2020. Sådan er det ikke gået. Tallene for i år viser, at kun 20 procent har søgt mod erhvervsuddannelserne. Dermed ligger andelen på niveau med sidste år, og der er fem procentpoint op til målsætningen.

Der er store regionale forskelle i tallene: 30 kommuner lever nemlig op til målsætningen, og det er især kommuner i Jylland og i Region Sjælland.

32 kommuner ligger under 20 procent – bl.a. Odense, Aalborg, Aarhus og Københavns kommuner og en række kommuner i Nordsjælland.

Bundskraberen er Gentofte med blot 3 procent, der har søgt en erhvervsuddannelse.

Norddjurs med 27 procent og Syddjurs med 23,5 procent ligger placeret i den bedste ende.

For begge kommuners vedkommende gælder dog, at der er tale om en nedgang (målt i procent) i antallet af ansøgere til en erhvervsuddannelse samenlinget med 2017, viser en undersøgelse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd står bag. Her lød tallet for Norddjurs på hele 36,1 procent - for Syddjurs på 23,9 procent. Norddjurs opfylder trods nedgangen fortsat målsætningen om de 25 procent.

Danske virksomheder risikerer at komme til at mangle faglært arbejdskraft, og det kan gå ud over væksten i samfundet, hvis den nuværende landstendens fortsætter.

Publiceret 07 August 2020 15:30