6 mio. kroner til flere unge i naturvidenskab

Bæredygtighed, sprog og kreativitet er i fokus i de projekter, der netop har fået regionale midler under Den Midtjyske Teknologipagt. Målet er flere unge med STEM-kompetencer

UDDANNELSE Syv projekter, der skal sikre attraktive tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, fik onsdag i alt 6 millioner kroner fra regionens teknologipagtpulje.

Puljen udmøntes to gange årligt og administrerer de i alt 55 millioner kroner, regionsrådet har øremærket arbejdet med at få flere unge med STEM-kompetencer frem mod 2022.

"Kvalificeret arbejdskraft er afgørende for de midtjyske virksomheder. Derfor er det rigtigt godt, at vi arbejder sammen på tværs af erhvervsliv, uddannelser, kommuner og region om både at få flere til at søge STEM-kompetencer og om at udvikle bedre uddannelser. Her er regionens uddannelsespulje et rigtigt godt værktøj," siger regionsrådsformand, Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

Nye temaer

Regionsrådet vedtog i foråret 2020 en række nye temaer for den Midtjyske Teknologipagt udover STEM-uddannede til de midtjyske styrkepositioner. De nye temaer er Bæredygtighed, Sprog og Kreativitet.

Temaerne har været styrende for den aktuelle ansøgningsrunde.

For eksempel med Mercantec-projektet 'Playfulness i ungdomsuddannelserne', der undersøger, hvordan leg kan motivere læring – også blandt de lidt ældre elever. Eller med "Fra lokal til global", hvor Tradium vil udvikle en decideret bæredygtigheds-didaktik.

"Som region skal vi understøtte udviklingen af tidsvarende og attraktive uddannelsestilbud, og projekterne i ansøgningsrunden viser, at de nye temaer matcher godt med de behov, uddannelserne oplever. Det er glædeligt," siger udvalgsformand for regionsrådets Udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V).

De syv støttede projekter går alle på tværs af institutioner og kommunegrænser.

Publiceret 29 June 2020 11:20