Direktør Michael Meldgaard Christensen og bestyrelsesformand Bjarne Bøhl Pedersen fra TLV Forsyning der er lykkedes med at sænke varmepriserne hos 1900 forbrugere med gennemsnitligt 24 procent. Pressefoto

Direktør Michael Meldgaard Christensen og bestyrelsesformand Bjarne Bøhl Pedersen fra TLV Forsyning der er lykkedes med at sænke varmepriserne hos 1900 forbrugere med gennemsnitligt 24 procent. Pressefoto

Lokale fjernvarmekunder ...har fået billigere varme

TLV Forsyning har overtaget ni fjernvarmeværker på Djursland og sænket prisen på varme. Samtidigt er der etableret grønnere teknologier og lokale arbejdspladser

FJERNVARME Det er lykkedes, hvad de nye ejere af ni fjernvarmeværker, TLV Forsyning, havde sat de sig for:

Næsten 1900 kunder får billigere varme. I gennemsnit 24 procent for et standardhus.

"Vi sparer 5 millioner kroner om året på synergier, og på at optimere driften af værkerne," fortæller direktør Michael Meldgaard Christensen, der har stået i spidsen for at samle de ni tidligere NRGi-drevne varmeværker i et nyt samlet selskab.

Lokale arbejdspladser

Der er samtidig skabt lokale arbejdspladser.

"Hvor de tidligere ejere købte driftsarbejdet hos en ekstern leverandør, og administrationen sad centralt i Aarhus, har vi ansat lokale medarbejdere til det hele," fortæller direktøren.

Ny grøn teknologi

Tre af varmeværkerne er ved at blive teknologisk opdateret, så de bliver mere rentable og samtidig kommer i eliteklassen rent miljømæssigt.

"De bliver såkaldte hybridanlæg, hvor vi opstiller tre containere med hver ti luft-til-vand varmepumper, der både kan køre selvstændigt eller supplere de eksisterende kedler," forklarer Michael Meldgaard Christensen.

I forbindelse med opdateringen bliver der også etableret nye ekstra filtre på nye kedler, selv om nogle af dem er så små, at det ikke nødvendigvis er et krav.

"Et af værkerne ligger tæt på Stubbe Sø, der er Natura 2000 område, hvor der gælder stærkt skærpede miljøkrav. Med filtrene renser vi røgen meget effektivt og kommer derved langt under selv de krav."

Fakta

TLV Forsyning består af:

  • Balle/Hoed/Glatved Varmeværk, 202 forbrugere, 11,2 km ledningsnet, Varmepumper / Træfliskedler
  • Gjerrild Varmeværk, 174 forbrugere, 6,8 km ledningsnet, Træfliskedler
  • Glesborg Varmeværk, 198 forbrugere, 21,2 km ledningsnet, Træfliskedler
  • Mesballe Varmeværk, 38 forbrugere, 2,7 km ledningsnet, Træpillekedler
  • Rosmus Varmeværk, 38 forbrugere, 2,3 km ledningsnet, Træpillekedler
  • Stenvad Varmeværk, 110 forbrugere, 7,0 km ledningsnet, Træfliskedler
  • Tirstrup Varmeværk, 185 forbrugere, 9,7 km ledningsnet, Varmepumper / Træfliskedler
  • Trustrup-Lyngby Varmeværk, 507 forbrugere, 37,8 km ledningsnet, Solvarme / Træfliskedler
  • Voldby Varmeværk, 132 forbrugere, 5,2 km ledningsnet, Træfliskedler
  • Ørum Varmeværk, 270 forbrugere, 22,5 km ledningsnet, Træfliskedler

Publiceret 24 June 2020 19:00