Retorikken i Hornslet nåede ikke samme højder, som ved mødet om Ungespot i Rønde, men de fremmødte borgere skjulte ikke deres utilfredshed med planerne om et mødested for de unge midt i byen.

Retorikken i Hornslet nåede ikke samme højder, som ved mødet om Ungespot i Rønde, men de fremmødte borgere skjulte ikke deres utilfredshed med planerne om et mødested for de unge midt i byen.

Er man begyndt at brænde broer i Hornslet?

Selv om retorikken blev holdt på et sobert niveau, lagde naboerne til det planlagte Ungespot i Hornslet ikke skjul på deres utilfredshed med projektet

Af
Simon Carlson

Hornslet Da der onsdag aften var møde mellem Syddjurs Kommune og naboerne til det område, som kommunen indtil videre har udpeget som lokation for et kommende Ungespot, fortalte en af naboerne, hvordan unge mennesker havde forsøgt at sætte ild til en lille træbro ind til hendes have.

De havde opholdt sig i dette lille grønne område bag Den Gamle Kro, og på et tidspunkt havde kådhed - og måske også alkohol - fået overtaget, og tændstikkerne var fundet frem.

"De har forsøgt at brænde bænkene, og så forsøgte de også at brænde vores bro. På et eller andet tidspunkt bliver man jo desperat som nabo til sådan noget," konstaterede hun.

Taget på sengen

Træbroen over den lille å er ikke den eneste bro, der lider overlast. Broen mellem borger og kommune har også kendt bedre dage, og diskussionen om de nye Ungespots har i særdeleshed været medvirkende til sætte ild til den.

På mødet i Hornslet var retorikken på ingen måder så hård, som den var på det lignende møde i Rønde Bypark to dage forinden.

Der blev dog også her talt med store, gennemtrængende bogstaver, og det gennemgående tema var da også det samme som i Rønde. Naboerne vil ikke have det Ungespot. I hvert fald ikke på den udpegede beliggenhed midt i et villakvarter og lige bag Den Gamle Kros ene fløj, hvor kroen har værelser til udlejning.

I Den Gamle Kro har man da heller ikke blind tiltro til kommunens brobygning til borgerne. Faktisk fik indehaverne kun noget at vide om projektet, fordi en politiker i byrådet spurgte dem, om kroejerne vidste, hvad der var i støbeskeen i baghaven.

"Det her er kommet meget bag på os. Den eneste grund til, at vi kender til det, er fordi en politiker kontaktede os for at høre, om vi var klar over, at det her skulle foregå. Vi vidste slet ikke noget om det. Det er først, efter vi selv sendte et klagebrev til kommunen, at vi er blevet involveret," fortæller Claus Nicolaj Pedersen fra Den Gamle Kro, som bestemt ikke er imponeret af den proces.

"Det er simpelthen for dårligt. Vi har værelser, der ligger lige i skellet, så det hele kommer til at foregå lige ved siden af med musik og lys og unge mennesker uden observation fra voksne. Det er helt fint, at de unge får et sted, men jeg synes bare ikke, det skal gå ud over vores værelsesfløj. Vi er altså det eneste overnatningssted i byen," konstaterer Claus Nicolaj Pedersen.

Alvorlig sag

I Den Gamle Kro værelsesfløjen i forvejen udsat for larmen fra blandt andet den indhegnede boldbane, som Syddjurs Kommune har etableret på stedet. Det får kroen allerede klager over fra deres gæster.

De unge skal have lov til at feste, men vi har altså en virksomhed, vi skal drive. Det er i forvejen en svær branche, vi er i, så det her er meget alvorligt." Claus Nicolaj Pedersen, Den Gamle Kro

Claus Nicolaj Pedersen understreger dog, at kroen generelt har et fint samarbejde med både de unge og Ungdomsskolen, der ligger ved siden af. Grænsen går dog, når larmen pludselig får bedre vilkår til at strække sig ind i aften- og nattetimerne.

"Vi ved da, at de unge kommer til at sidde derovre og drikke øl, eller hvad de nu drikker. Det vil blive en fest. Vi ved da selv, hvordan vi var i den alder. At de skal have et sted, hvor de kan være alle ugens dage hver eneste aften, det kan vi ikke byde, alle dem der bor hos os. Nogle af de store firmaer, der lejer sig ind hos os, det er ofte mange værelser, de skal bruge. Hvis ikke de kan få ro til at sove, så finder de da et andet sted. De unge skal have lov til at feste, men vi har altså en virksomhed, vi skal drive. Det er i forvejen en svær branche, vi er i, så det her er meget alvorligt," fastslår Claus Nicolaj Pedersen.

Den indhegnede boldbane på det grønne areal midt i Hornslet er i forvejen til relativt stor irritation for naboerne på grund af larmen fra hegnet. Hos Den Gamle Kro får ejerne jævnligt klager over støjen.

Den indhegnede boldbane på det grønne areal midt i Hornslet er i forvejen til relativt stor irritation for naboerne på grund af larmen fra hegnet. Hos Den Gamle Kro får ejerne jævnligt klager over støjen.

Formand for Plan-, udviklings- og kulturudvalget (PUK) Riber Hog Anthonsen (V) beklager, at Den Gamle Kro ikke er blevet involveret i de indledende faser af Ungespottet.

"Det er rigtig ærgerligt, at det er gået sådan. Jeg kender ikke detaljerne i forhold til de workshops, der er blevet holdt om Ungespottet, men vi har haft et stort fokus på at få naboerne med. Projekterne har haft ret stor politisk opmærksomhed, men vi kan jo ikke bare forvente, at alle hører om det. Det er meget uheldigt, at Den Gamle Kro ikke er blevet hørt. Det skulle vi have været opmærksomme på," erkender Riber Hog Anthonsen.

Bedre information

Han var ikke selv til stede ved møderne med naboerne i Hornslet og Rønde. Op til møderne havde borgmester Ole Bollesen (S) og Riber Hog Anthonsen (V) udsendt et internt notat til politikerne i byrådet om, at de ikke ville deltage i møderne, da de vurderede, at deres tilstedeværelse "vil forrykke dialogen, således at tiden vil gå med at overbevise politikerne om, at ungespots er en dårlig idé - i stedet for en konstruktiv dialog med arkitekt og administration om indretningen af de to spots."

Den resterende del af byrådet var derfor som udgangspunkt heller ikke inviteret til møderne. Enkelte af politikerne var dog mødt op, men fraværelsen af størstedelen af politikere gik ikke ubemærket hen på møderne.

Det er meget uheldigt, at Den Gamle Kro ikke er blevet hørt. Riber Hog Anthonsen, formand for PUK-udvalget i Syddjurs Kommune

Særligt i Rønde var harmen stor, og udvalgsformanden noterer da også, at intentionen om ikke at deltage i møderne ikke er blevet tilstrækkeligt informeret.

"Møderne var ment som en måde at klæde folk på og fortælle om tankerne bag projekterne. Det kan godt være, vi skulle have kørt en anden proces, for vi har i hvert fald ikke fået det forklaret godt nok og heller ikke fået fortalt, at det var for ikke at forplumre dialogen, at politikerne ikke var der. Det må vi lære af, så den information skulle nok have været sendt bredere ud," konstaterer Riber Hog Anthonsen.

Ecstacy i græsset

Enkelte af byrådets politikere var dog mødt op. Jan Fischer (S), Michael Aakjær (S) og Jan Kjær Madsen (R) kunne således lytte til de omkring 30 fremmødte naboer beretninger om, hvordan de allerede nu har store vanskeligheder ved at få ro. En nabo fortalte også, hvordan hun flere gange har ryddet op på pladsen, og det har blandt andet ført til fund af ecstacy-piller i græsset, fortalte hun.

Ligesom det var tilfældet under mødet i Byparken i Rønde, havde naboerne derfor svært ved, at placeringen af et ungespot skal ligge midt i byen og tæt på anden bebyggelse. Det blev blandt andet foreslået at tage et område ved idrætsforeningen i brug i stedet.

På et eller andet tidspunkt bliver man jo desperat som nabo til sådan noget. Nabo til muligt Ungespot

Ved mødet i Rønde var to unge kvinder mødt op for at forsøge at bygge bro over generationskløften. Det var der ikke i Hornslet. I hvert fald ikke så unge, at de umiddelbart kunne kategoriseres som potentielle brugere af et Ungespot.

Derfor måtte landskabsarkitekt Stephan Gustin fra Gustin Landskab, som har tegnet de første skitser til et potentielt ungespot, forklare, hvordan hans samtaler med de unge mennesker har givet et entydigt billede af, at de unge mennesker vil være i byen. Det vil således være omsonst at bygge et spot væk fra centrum, for det vil ikke blive brugt, lød vurderingen fra Stephan Gustin.

Byggede bro

Kultur- og borgerchef i Syddjurs Kommune Ole Wolf var ligesom i Rønde også mødeleder i Hornslet. Her sluttede han også mødet af med at fastslå over for de fremmødte, at møderne er informationsmøder, og der er endnu ikke noget, der ligger fast i forhold til placeringer endnu. Aftenens bemærkninger og fortællinger fra naboerne indgår således i det videre arbejde. Til august skal PUK-udvalget igen behandle spørgsmålet om de to Ungespot. Herefter er der høringsfase, hvor naboerne kan lave indsigelser over for projektet.

Med den bemærkning blev der måske alligevel bygget lidt bro mellem Syddjurs Kommune og borgerne i Hornslet. I hvert fald sluttede mødet - i modsætning til mødet i Rønde - med applaus.

Publiceret 24 June 2020 11:40