Syddjurs Kommune havde inviteret naboerne til Rønde Bypark til en informations- og høringsrunde om planerne om at etablere et ungespot i parken. Her fik både vrede og frustrationer til tider frit løb over de unges brug af parken. I baggrunden har 17-årige Therese Allesø Skov hånden oppe for at give de unges besyv med om tilstedeværelsen i Byparken.

Syddjurs Kommune havde inviteret naboerne til Rønde Bypark til en informations- og høringsrunde om planerne om at etablere et ungespot i parken. Her fik både vrede og frustrationer til tider frit løb over de unges brug af parken. I baggrunden har 17-årige Therese Allesø Skov hånden oppe for at give de unges besyv med om tilstedeværelsen i Byparken.

Byparken er Røndes betændte grønne perle

Generationskløften blev tydelig, da kommune, naboer og unge mødtes for at diskutere det planlagte Ungespot i Rønde Bypark

Af
Simon Carlson

Rønde Rønde Bypark er et ømt og visse steder betændt punkt. Når man trykker lidt på det, varer det ikke ret længe, inden der flyder galde og frustrationer ud over den ellers naturskønne grønne perle midt i Rønde.

At det forholder sig sådan skulle man ikke mange sekunder ind i det møde, der sent mandag eftermiddag blev holdt mellem Syddjurs Kommune og de borgere, der er naboer til parken, før man blev bevidst om. Det blev tilsyneladende for meget for en fremmødt kvinde, at lokalpolitikerne ikke var mødt frem for at høre borgernes bekymringer over unge menneskers brug af parken, så med tårer i øjnene forlod hun mødet, kort efter det var begyndt.

"Jeg har kæmpet med det her i tre år nu, og der er ingen der tager ansvar. Jeg orker det ikke mere," noterede hun kortfattet til avisens udsendte, og ønskede ellers ikke at kommentere yderligere på sin rådvildhed.

Nej til Ungespot

Udgangspunktet for mødet var det Ungespot, som Syddjurs Kommune planlægger at etablere i Byparken. Skitserne til Ungespottet er blandt andet blevet til efter længere tids voksende frustrationer fra naboerne til parken over tiltagende drukkultur og dertilhørende larm fra unge mennesker, der bruger parken som opholdssted.

Spottet er således tænkt som et sted, der samler de unge og med forskellige virkemidler, som for eksempel retningsbestemte højttalere, forsøger at indsnævre det område, som de unge benytter og fester på og dermed inddæmme støjen.

Det projekt bør dog ikke have sin gang i Byparkens grønne arealer. Det var den overskyggende konklusion fra naboerne til parken på mandagens møde. Syddjurs Kommune havde her inviteret naboerne til to høringsrunder, som omkring 80 personer i alt deltog i.

Kløften mellem kommune og borgere blev hurtigt stor, da der med bemærkninger som "ansvarsforflygtigelse" blev udtrykt undren over, at det kun var kommunens "teknokrater", der var mødt frem og altså ingen politikere. Bortset fra Venstres Gunnar Sørensen, som var mødt op på opfordring fra sin svoger, der er nabo til parken.

Druk og larm

Så var linjen ligesom lagt. Efter et oplæg fra landskabsarkitekt Stephan Gustin om de foreløbige tanker i forhold til Ungespottets udseende og egenskaber blev ordet givet videre til naboerne.

Omdrejningspunkterne i beretningerne var en generelt voksende irritation over larmen fra de unge mennesker. En larm som stiger fuldstændig i takt med, at alkoholpromillen. I sammenhæng med den oplever naboerne også, at der ganske ofte ligger knuste glasskår i græsset og affald, som ikke bliver fjernet. Hertil lægges en ligeledes stigende utryghed ved at færdes i parken, når den er fyldt med festende unge mennesker. Derfor er et af naboernes hovedargumenter imod Ungespottet, at kommunen på den måde bliver facilitator og dermed legitimiserer drukkulturen.

Modige unge

Til tider kunne man nærmest se sprækken i generationskløften udvide sig, og ganske modigt havde to unge kvinder - 19-årige Aia Sofia Kruse og 17-årige Therese Allesø Skov - valgt at stille sig op på den ungdommelige side af kløften for at give deres besyv med på problematikken i Byparken og lytte til naboernes beretninger.

Temmelig modigt havde 19-årige Aia Sofia Kruse (tv.) og 17-årige Therese Allesø Skov valgt at deltage i mødet for at repræsentere de unges synspunkter. Her måtte de tage imod en hel del skud fra naboerne, som er ved at være godt og grundigt trætte af larmen fra festerne i parken.

Temmelig modigt havde 19-årige Aia Sofia Kruse (tv.) og 17-årige Therese Allesø Skov valgt at deltage i mødet for at repræsentere de unges synspunkter. Her måtte de tage imod en hel del skud fra naboerne, som er ved at være godt og grundigt trætte af larmen fra festerne i parken. "Man bliver lidt irriteret, men mest af alt ked af, at der bliver tænkt så dårligt om os. Men vi bliver jo også kede af, at der er nogle få unge, der har gjort så dårligt indtryk, at folk har fået det generelle indtryk, at unge mennesker bare er på den måde. Det er bestemt ikke sådan vi ser på os. Vi oplever mange, der ganske fredeligt sidder og hygger sig. Men Der er ingen grund til, at vi ikke snakker ordentligt om det. Vi er interesserede i at finde ud af, hvordan vi blive enige, for vi vil genre tage hensyn. Der er da ikke noget, der er så træls som at bo lige op ad larm, men der er mange unge i Rønde, og Byparken er bare det bedste sted at mødes. Vi synes jo også, det er hyggeligt at være her og parken er altså for alle," konstaterede Aia Sofia Kruse og Therese Allesø Skov.

Knap så modigt var det af den øvrige forsamling, da de to kvinder måtte finde sig i at blive latterliggjort og bogstaveligt talt blive kaldt latterlige af en flok granvoksne mennesker, da de argumenterede for, hvorfor Byparken er det bedste opholdssted i byen for de unge, når man gerne vil kombinere socialt samvær med en let adgang til indkøb af kolde øl og en pizza. Umiddelbart er det ikke den mødekultur der er mest fordrende for at finde et fælles fodslag.

Parken er for alle

Langt størstedelen af mødet foregik dog med en fælles forståelse af, at Byparken er offentlig og tilgængelig for alle. Det gjorde politiets repræsentant på mødet også klart, da hun uden omsvøb fortalte, at politiet altså ikke rykker ud til larm i parken klokken 20 på en lørdag aften, og at støjgenerne i Byparken - desværre - er af laveste prioritet, når politiet enlige patruljevogn skal nå ud til alle dele af Djursland.

Det efterlod således både naboerne og de unge med masser af ubesvarede spørgsmål. For eksempel hvem der har ansvaret for at udstikke nogle retningslinjer for brugen af parken, og hvem det egentlig er, man skal kontakte, når der er problemer. De spørgsmål fik lov at svæve lidt i den lune sommervind, da hverken politi, SSP eller kommune kunne gribe om dem.

Naboernes og de unge kommentarer til Ungespottet bliver nu en del af det arbejde, der venter i forhold til at skabe tilfredsstillende forhold for alle brugere af parken. Hvordan det bliver er lige nu ganske uvist. Som en af naboerne konstaterede:

"Sagens kerne er larmen. Problemet er at finde et leje, hvor alle bliver tilgodeset."

Den opfordring greb 17-årige Therese Allesø Skov.

"Så lad os finde det leje. Lige nu er Ungespottet vores bedste bud, men vi vil altså gerne lytte. Vi er også interesserede i at blive enige om noget, der er tilfredsstillende for alle."

Publiceret 16 June 2020 19:30