Storkene i Enslev består - men uden unger

Af
Thøger Pauli

Kolindsunds Venner

"Søndag formiddag fløj både hannen og hunnen fra reden i Enslev omkring kl. 10 og det viste sig sidenhen, at de efterlod 2 døde nyudklækkede storkeunger, som ikke havde overlevet de første kritiske dage i reden. Det viste en drone, som blev sendt op for at sondere terrænet.

Ifølge storkene.dk er det et skidt tegn for et storkepar, at det ikke lykkedes at få et kuld på vingerne. De vil formodentlig blive i området, hvis der er føde nok, men ikke vende tilbage næste år, da de har dårlige erfaringer med stedet.

Allerede mandag så forbipasserende, at der var to storke i reden. Formentlig har de spist de døde unger, og de vil sikkert blive i området indtil sæsonen er slut – uden at yngle. For det er for tidligt at drage sydpå. Lokale ildsjæle i Enslev passer på dem og fodrer dem med hjælp fra foreningen storkene.dk, som varetager storkenes trivsel i Danmark.

Her tirsdag morgen var storkene også blevet fodret ved reden, men nu ude og fouragere i terrænet, da de jo ingen forpligtelser har i form af yngelpleje. Så vil man kunne træffe dem specielt i våde områder omkring golfbanerne ved Grenaa og langs kanalerne ved Kolindsund. For storkene kan bedst lide våde områder. Afdræning af vådområder og inddragelse af natur i Danmark har betydet tilbagegang blandt andet for storkene, således også afvanding af Kolindsund.

Trist, men alligevel et lyspunkt, at med lidt hjælp og bedre fødemuligheder i området kan det lykkes at få ynglende storke tilbage til Danmark."

Publiceret 11 June 2020 14:00