Veteranskibet 'Skødshoved' har modtaget 3000 kroner fra Ebeltoft Marineforening til vedligeholdelse af skibet. Foto: Ebeltoft Marineforening

Veteranskibet 'Skødshoved' har modtaget 3000 kroner fra Ebeltoft Marineforening til vedligeholdelse af skibet. Foto: Ebeltoft Marineforening

Donation falder på et tørt sted for veteranskibet 'Skødshoved'

Ebeltoft Veteranskibet ”Skødshoved” modtog 2. pinsedag, den 1. juni, en donation på 3.000 kroner til skibets vedligeholdelse og fortsatte drift, da formand for Ebeltoft Marineforening, Erich H. Franzen, overrakte overskuddet fra Slupsejladsen fastelavns-mandag, hvor der netop samledes ind til ”Skødshoved”. Det skriver Ebeltoft Marineforening i en pressemeddelelse.

Donationen blev overrakt i forbindelse med, at ”Skødshoved” traditionelt anløb Ebeltoft havn med nye Samsø-kartofler i lasten. – På grund af Corona-krisen blev der i år ikke afholdt den traditionelle ”kartoffelkalas” med spisning af nye Samsø-kartofler ledsaget af stegt flæsk og persillesovs og garneret med underholdning af Slupkoret.

I år kunne kartoflerne alene købes i poser til at tage med hjem for dér selv at stå for tilberedningen af flæsk og persillesovs, hvilket rigtig mange Ebeltoft-borgere og andet godtfolk benyttede sig af.

Formanden for Ebeltoft Marineforening, Erich H. Franzen, udtaler:

”Vi er meget glade for, at vi med denne donation, omend beskedent, kan bidrage til den fortsatte drift og vedligeholdelse af det historiske klenodie, som ”Skødshoved” er, og samtidig give det som et skulderklap med tak for den fornemme måde, hvorpå ”Skødshoved” er med til at vedligeholde og fastholde vores sejlende kulturarv," lyder det fra Erich H. Franzen.

Donationen blev modtaget af formand, skipper Geert Bilander fra Skødshoved. Geert Bilander takkede for donationen, som han sagde, var meget velkommen, da det på ingen måde er hverken gratis eller billigt at drive og vedligeholde et veteran-træskib. Eksempelvis står ”Skødshoved” foran at skulle have nyt ruf (overdækning over forskibet), oplystes det.

Fakta

Veteranskibet ”Skødshoved”

Danmarks eneste, bevarede paketbåd. Paketbådene var tidligere en meget vigtig del af den danske infrastruktur, hvor paketbådene sørgede for den søværts trafik mellem mange danske øer og kystbyer. Som sådan besejlede ”Skødshoved” helt frem til slutningen af 1960-erne Århusbugten, herunder Kalø Vig og Ebeltoft Vig, med gods, passagerer og post. Det er fra den tid de gamle anløbsbroer på Mols stammer (Nappedam, Knebelbro, Kongsgårde og Skødshoved, ligesom ”Skødshoved” også anløb Ebeltoft Havn).

Veteranskibet ”Skødshoved” er et stykke dansk kulturhistorie, der er med til at minde os om, at Danmark er et ø-rige og en søfartsnation med sin helt egen maritime historie, hvor tidligere tiders småskibstrafik mellem landsdelene var en væsentlig del af landets livsnerve. – Derfor er det så vigtigt at sikre bevarelsen af den sidste, bevarede danske paketbåd, ”Skødshoved”.

Det er muligt at komme på sejlture med ”Skødshoved” i sommerhalvåret, - se mere på ”Skødshoved”s egen hjemmeside: http://www.veteranskibet.dk/

Publiceret 08 June 2020 10:30