Grusgrav nær Stjær øst for Aarhus. Foto: Leif Pedersen, Region Midtjylland

Grusgrav nær Stjær øst for Aarhus. Foto: Leif Pedersen, Region Midtjylland

Ny råstofplan for Region Midtjylland i høring

Regionsrådet har godkendt et forslag til ny råstofplan, som sendes i høring fra 8. juni 2020. Borgermøderne bliver virtuelle

REGIONSPOLITIK I sidste uge godkendte regionsrådet i Region Midt en ny råstofplan. Planen sætter retningen for råstofindvindingen i Region Midtjylland de næste 12 år herunder også, hvor der de kommende år kan graves sand, grus og andre råstoffer

Forbruget af råstoffer i Danmark de seneste år svarer til, at hver danske bruger cirka otte tons råstoffer om året. Råstofferne bruges primært, når vi udvider vores byer, anlægger veje og bygger huse.

"Råstofferne er jo en forudsætning for vækst og udvikling i vores region, men omvendt er det jo også ressourcer, vi ikke bare kan få igen. Derfor rummer planen både forslag til, hvor råstofferne skal komme fra, og samtidig også en ambition om at, vi som region er med til at arbejde for løsninger, der mindsker forbruget af råstoffer," udtaler regionsrådsformand Anders Kühnau (S) i en pressemeddelelse.

Samlet set rummer forslaget til Råstofplan 2020 knap 12.000 hektar med råstofgraveområder i Region Midtjylland. Det er ca. 2.200 hektar færre, hvor der kan udvindes råstoffer i forhold til Råstofplan 2016.

Sendt til høring

Forslaget til Råstofplan 2020 kommer i høring fra mandag den 8. juni til tirsdag den 1. september 2020. I den periode er det muligt at afgive høringssvar via Råstofplan 2020's hjemmeside: råstofplan2020.rm.dk, hvor man også kan finde links til borgermøderne, der som udgangspunkt bliver virtuelle på grund af COVID-19. I alt vil der være fire møder, hvor alle interesserede kan få en introduktion til råstofplanen og stille spørgsmål direkte til politikere og fagfolk.

Mødet mandag 15. juni omhandler hele Råstofplan 2020, mens det 16. juni tager udgangspunkt i kommunerne Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg og Ikast-Brande.

Publiceret 05 June 2020 11:30