Helle Bøge Breindahl, koordinator for LAG Djursland, hilser Erhvervsminister Simon Kollerups forslag om straksudbetaling af 80 procent af det lovede projekttilskud særdeles velkommen

Helle Bøge Breindahl, koordinator for LAG Djursland, hilser Erhvervsminister Simon Kollerups forslag om straksudbetaling af 80 procent af det lovede projekttilskud særdeles velkommen

Straksudbetaling af LAG-midler: Honnør fra LAG Djursland

Det vækker jubel hos LAG Djursland, at erhvervsminister Simon Kollerup nu foreslår en straksudbetaling af 80 procent af LAG-midlerne til de afsluttede LAG-projekter

Af
Lars Norman Thomsen

"En straks udbetaling på 80 procent er en mulighed, vi har arbejdet for længe, og vi er rigtig glade for, at det nu ser ud til at blive virkelighed. Det vil gøre en kæmpe forskel for de mange virksomheder og foreninger, der i øjeblikket venter 8-10 måneder på at få deres penge udbetalt," siger Helle Bøge Breindahl, Koordinator hos LAG Djursland.

Det sker som en kommentar til, at Erhvervsminister Simon Kollerup (S) i sidste uge foreslog en straksudbetaling af 80 pct. af LAG-midlerne til de afsluttede LAG-projekter.

Udbetaling af tilskud kan kun finde sted, når udgifterne er betalt, og når dette er dokumenteret på korrekt vis. Tilskuddet udbetales først, når projektet er afsluttet. Altså en langvarig proces.

En straksudbetaling vil sikre, at virksomheder og foreninger hurtigt får pengene, der er brugt på deres projekter, tilbage i kassen. Penge, der jo er brugt på at skabe aktiviteter i landdistrikterne.

Tilskud fra LAG kan maximalt gives til 50 procent af de støtteberettigede udgifter.

Finansudvalget skal nikke

Erhvervsminister, Simon Kollerup i en pressemeddelelse:

”Med midlerne til de lokale aktionsgrupper kan vi skabe liv og fastholde arbejdspladser i landdistrikterne. Derfor er det vigtigt for mig i den her svære tid at gøre, hvad jeg kan for at holde hånden under de lokale projekter, der skal realiseres med LAG-midler i ryggen. Vi må i hvert fald ikke havne i en situation, hvor LAG-projekter er nødt til at dreje nøglen om på grund af likviditetsproblemer, mens de venter på udbetalingen af nogle midler, de allerede har fået tilsagn om.”

Regeringens forslag om straksudbetaling af LAG-midler skal vedtages i Folketingets Finansudvalg, før initiativet kan blive sat i gang.

I alt dækker sagerne over ca. 42 mio. kr. i ikke-udbetalte midler. Ca. 22 mio. kr. er udestående midler til selvstændige og virksomheder, mens de resterende ca. 20 mio. kr. er udestående midler til foreninger.

Udbetaling af 80 pct. af midlerne indebærer derfor i alt en udbetaling på ca. 18 mio. kr. til selvstændige og virksomheder og ca. 16 mio. kr. til foreninger.

FAKTA

  • I den nuværende danske LAG-indsats er der i alt 26 lokale aktionsgrupper på tværs af landet, som tilsammen dækker over 56 kommuner og 27 småøer
  • De lokale aktionsgrupper (LAG) giver tilskud til projekter, der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Aktionsgrupperne prioriterer midlerne på baggrund af deres egen lokale udviklingsstrategi

Publiceret 31 May 2020 16:00