Midtdjurs Karates cheftræner Christian Stæhr er med 1. kyu brunt bælte den nye klubs højst graduerede kæmper. Her viser han en haishu-uke. Privatfoto

Midtdjurs Karates cheftræner Christian Stæhr er med 1. kyu brunt bælte den nye klubs højst graduerede kæmper. Her viser han en haishu-uke. Privatfoto

Forening:

Ny klub på vej efter fuldtonet karatekoks

Midtdjurs Karate stiftes efter Ryomkarates lukning og søger ind i IFM-familien

Af
Martin Schultz

RYOMGÅRD ”Vi satser på, at det bliver godt igen.”

Der indkaldes snart til stiftende generalforsamling for den nye Midtdjurs Karate klub

Der indkaldes snart til stiftende generalforsamling for den nye Midtdjurs Karate klub

Sådan siger en af initiativtagerne til en ny karateklub i Ryomgård, Ivo Vassilev, som sammen med andre frivillige arbejder hårdt på at få en ny karateklub, Midtdjurs Karate, op at stå og blive en del af idrætsfællesskabet i Ryomgård.

Karatekæmperne har nemlig haft meget at slås med, efter at den tidligere klub, Ryomkarate, for et par år siden flyttede fra lokaler på Industrivej i Ryomgård til lokaler i det tidligere NRGi-kompleks på Thorsagervej i Mesballe.

”Flytningen betød tab af medlemmer og dårlig økonomi. Kort tid efter flyttede klubbens stifter og cheftræner til USA. Og så var corona virus endnu et slag for foreningen, for vi kunne som alle andre ikke træne. Vi har ikke haft indtægter i form af kontingenter, men haft udgifter til træningslokalerne,” fortæller Ivo Vassilev. Han har været menigt medlem i klubben, men trådte til som formand for en helt ny bestyrelse ved en ekstraordinær generalforsamling i marts. Det blev besluttet at opsige klubbens lejemål i Mesballe, men økonomien tillod ikke Ryomkarate at fortsætte.

”Den nye bestyrelse indkaldte til endnu en ekstraordinær generalforsamling 5. maj. Her trådte den tilbage, og det blev besluttet at nedlægge Ryomkarate. Foreningen kunne ikke fortsætte i sin daværende form. Alle tidligere bånd til Ryomkarate er afsluttet, og en arbejdsgruppe er nedsat til at håndtere lukningen af klubben,” forklarer Ivo Vassilev.

Stifter ny forening

”Men det vi vil, er at dyrke karate. Vi glæder os i den grad til at træne Wado Ruy Karate igen,” siger en passioneret Ivo Vassilev, som driver et rengøringsfirma i Ryomgård.

”Vi er derfor i gang med at stifte en ny forening med nye retningslinjer og nye folk i ledelsen. Den får navnet Midtdjurs Karate. Der bliver indkaldt til en stiftende generalforsamling, hvor der skal vælges en ny bestyrelse, laves vedtægter og lægges et budget, som sikrer balance i økonomien,” siger Ivo Vassilev. I sine velmagtsdage havde Ryomkarate over 40 medlemmer, fordelt jævnt på grupperne puslinge, juniorer og voksne.

Visionen er en klub, som er en del af idrætsmiljøet i Ryomgård, og derfor er initiativtagerne gået i dialog med IF Midtdjurs om at blive en afdeling i IFM fællesskabet. Ivo Vassilev forventer, at den nye klub kan spare mange udgifter ved ikke at have sin egen ”dojo” (træningssted, red.), men ved som medlem at kunne låne IFM’s træningsfaciliteter.

Effektivt selvforsvar

Christian Stæhr fra Auning var med 1. kuy den højest graduerede kæmper i den nu nedlagte klub, og han skal være cheftræner i den nye klub. Han skal sammen med Dansk Wadokai træne og udvikle de medlemmer, som ønsker at træne i Midtdjurs Karate.

Den nye klub skal fortsat praktisere Wado-ryu karate-do stilarten, som er en af de fire hovedstilarter inden for japansk karate.

”Stilen går ud på at lære teknikker, der skaber harmoni i den der udøver Wao Ryu, og altså ikke kun at slå eller sparke sin modstander. Målet er grundlæggende at undgå kamp, men er det uundgåeligt, så at bruge den nødvendige magt til at stoppe sin modstander. Derfor trænes ikke kun slag, parader og spark, men også låseteknikker og kast. Wado ryu er derfor meget effektivt til selvforsvar,” forklarer Ivo Vassilev. Den nye klub bliver del af et landsdækkende netværk med syv klubber inden for samme stilart.

”Vi ser frem til at åbne igen og invitere andre klubber. Også lokalt ser vi frem til et fællesskab på kryds og tværs. Vi glæder os til at være sammen med andre,” slutter Ivo Vassilev.

Publiceret 27 May 2020 16:00