Debat: Enhedslisten vil bevare de åbne skolebusruter

Af
Jesper Yde Knudsen

medlem af Syddjurs Byråd for Enhedslisten:

"Syddjurs Kommune har forskellige ordninger for bustransport til skole, alt afhængig af hvor i kommunen man bor. Nogle steder bruges f.eks. lokale busruter, hvor eleverne får et buskort betalt af kommunen, andre steder er der åbne skolebusruter, hvor alle andre også kan få lov at køre gratis med, da bussen jo alligevel kører.

For at ensarte transporten og spare penge vedtog et flertal i Familie og Institutionsudvalget et nyt sæt retningslinjer for befordring af skoleelever i Syddjurs Kommune.

De væsentligste ændringer er at man kun kan benytte skolebusserne gratis, hvis afstanden til skolen er større end 2,5 km (0. til 3. klasse), 6 km (4. til 6. klasse), 7 km (7. til 9. klasse) og 9 km (10. klasse) og at de åbne skolebusruter stoppes, så det kun er skoleelever der kan køre med. Hvis man bor uden for afstandskravene skal man formodentlig betale ca. 2000 kr. pr. barn hvert år for at køre med.

Efter beslutningen i FI-udvalget er det meningen, at udvalget for Natur, Teknik og Miljø skal vælge betalingsmodel og administrationsform for ordningen.

Enhedslisten er ikke enig i den beslutning, og derfor valgte jeg at standse sagen og sende den i byrådet, hvor sagen skal behandles på mødet d. 27-5.

Vi forstår sådan set godt ambitionen om at skaffe ens vilkår for alle, men det vil denne beslutning alligevel ikke gøre, samtidig med at den vil forringe forholdene for rigtigt mange af brugerne.

Vi er kede af, at almindelige borgere mister muligheden for at benytte de åbne skolebusruter. Det er en forringelse af den kollektive trafik i en tid, hvor det efter Enhedslistens mening er virkelig vigtigt at styrke den kollektive trafik af hensyn til miljø og klima.

Rigtig mange skoleelever mister muligheden for gratis transport til skole. Hvis man kigger på kortet over Ådalsskolens distrikt, kan man se, at de børn fra 0. - 3. klasser der bor inden for den røde cirkel selv skal betale, og hvis man f.eks. går i 7. til 9. klasse skal man selv betale, hvis man bor indenfor den store blå cirkel, det vil sige stort set alle i skoledistriktet.

Det vil betyde et større økonomisk pres på de i forvejen hårdt pressede børnefamilier og vil selvfølgelig gå mest ud over de familier der i forvejen har det hårdt. Faktisk kunne man kalde det en form for ekstraskat på børnefamilier.

Man kan selvfølgelig håbe på, at mange af eleverne indenfor cirklen vil begynde at cykle til skole og nogle forældre vil formodentlig betale de 2000 kr. om året for et buskort. Men man kan desværre også sagtens forestille sig, at mange vil blive kørt i skole af deres forældre, og dermed vil beslutningen være med til at forværre CO2 belastningen og gøre skolevejene mere usikre.

I Enhedslisten er vi også skeptiske overfor, om ordningen vil kunne give en masse penge i kommunekassen. Det afhænger af, hvor mange af de, der ikke længere kan køre gratis med bussen, som vil betale for et buskort. Men først og fremmest af hvor mange penge, der skal bruges på administration, kontrol og evt. indkøb af apparatur til registrering af passagerer. I Enhedslisten vurderer vi, at der kun vil være en lille og tvivlsom indtægt for kommunen.

Det er altid fint, når man kan forenkle, gøre tingene smartere og samtidigt spare penge. Men i dette tilfælde laver man et system, der er mere besværligt, administrativt tungt og koster flere penge, så man kan pålægge børnefamilier en større udgift.

I Enhedslisten vil vi styrke den kollektive trafik og i stedet for øgede udgifter for børnefamilier og administrativt bøvl vil vi hellere bruge kommunens ressourcer på at forbedre forholdene for borgerne og specielt børnefamilierne."

Jesper Yde Knudsen, medlem af Syddjurs Byråd for Enhedslisten

Publiceret 23 May 2020 12:00