Foto: Turistforeningen for Ebeltoft og Mols

Foto: Turistforeningen for Ebeltoft og Mols

Hæderkronet turistforening nedtoner kraftigt forventningerne til VisitAarhus

Bestyrelsen for Turistforeningen for Ebeltoft og Mols har ambivalente følelser for Destination Djurslands snarlige død og havde i stedet foretrukket en lokal løsning

Af
Lars Norman Thomsen

Bestyrelsen for Turistforeningen for Ebeltoft og Mols, der har en historie som går helt tilbage til 1906, løber ikke rundt med armene i vejret over, at Destination Djursland nu er et fnug i vinden efter fusionen med VisitAarhus.

Det er konklusionen efter foreningens seneste bestyrelsesmøde, fortæller formand Jørgen Laugesen.

"Det er med ambivalente følelser vi nu ser Destination Djurslands snarlige død i øjnene. Set med historiske briller kan det ikke overraske en gammel turistforening, og dog. Her blev vi virkelig overrasket. Her spinker og sparer man for at oprette en kæmpe organisation, der skal markedsføre vores område i det store udland," lyder det i en fælles udtalelse fra bestyrelsen, der dog byder velkommen til den nytiltrådte direktør for VisitAarhus, Pia Lange Christensen.

Hvornår overtager EU?

I 1995, blev Destination Djursland stiftet i tilknytning til Djurslands Udviklingsråd DUR, - et samarbejde mellem, dengang Aarhus Amt og de otte Djurslands kommuner. Destinationens formål var at stå for en overordnet markedsføring og produktudvikling samt synliggørelsen af Djursland, både nationalt og internationalt, mens de lokale turistforeninger skulle stå for den lokale turistinformation og service.

I 2001 besluttedes det fra politisk hold, at Destinationen også skulle overtage driften af turistbureauerne på Djursland ved årsskiftet.

I 2016 lukkede man Ebeltoft Turistbureau. Besparelserne herved skulle bruges til en sammenlægning med Visit Aarhus.

"Flemming Rasmussen blev som direktør (for Destination Djursland, red.) sat til at eksekvere projektet, trods stor modstand fra den lokale Turistforening. Nu blev Flemming Rasmussen så selv hældt ned af brættet, idet der ikke var penge til mere end en direktør, og vi forudser derfor at Lokaliteterne i Tirstrup (base for Destination Djursland, red.) lukkes ned for derfor yderligere at tilføre VisitAarhus flere midler. Vi spørger bare, hvornår bliver VisitAarhus lukket, så markedsføringen kan føres fra EU," lyder det med et stænk af sarkasme fra bestyrelsen for Turistforeningen for Ebeltoft og Mols.

Small is beautiful

Ideen med at danne VisitAarhus regionen har altid været at få flere økonomiske muskler til at markedsføre de områder, herunder Djursland, med ekstra kraft, som indgår i den nydannede destination. En Big Is Beautiful vision, kunne man sige.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har i alt øremærket 50 mio. kroner til turismeområdet i 2020.

Knap 15 mio. kroner er målrettet landets nye destinationsselskaber til projekter inden for blandt andet grøn og bæredygtig turisme, udviklingen af lokale, stedbundne turismeprodukter og fortsat konsolidering af destinationsselskaberne.

De resterende 10 mio. kroner er målrettet projekter inden for lokal og tværgående turisme, herunder destinationsudvikling i ø-kommuner.

De resterende ca. 25 mio. kroner er afsat til landsdækkende indsatser, der skal bidrage til at få turismeerhvervet hurtigt i gang igen, når Danmark genåbner.

Turistforeningen for Ebeltoft og Mols forventer imidlertid, at "jo større markedsføringsapparatet bliver, - des mindre vil vores lokalområde blive markedsført."

Foreningens bestyrelse fastholder i stedet en Small Is Beautiful vision.

"Bestyrelsen er fortsat af den faste overbevisning, at Turismen på Djursland er og skal altid være lokalt forankret, og den gamle Turistforening står fortsat til rådighed for, at turisterhvervet tilbagetager organiseringen af turisterhvervet.

Hvis turisterhvervet i højere grad samlede sig i den lokale turistforening, vil alle stå stærkere i forhold til markedsføringen af vores lokalområde," lyder den samlede konklusion.

FAKTA

  • VisitAarhus er Aarhusregionens officielle turistorganisation (DMO), der dækker over Aarhus samt de omkringliggende byer og områder Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg, Randers og Viborg
  • Destinationssamarbejdet blev dannet af organisationen VisitAarhus i 2019 og omfatter i dag otte øst- og midtjyske kommuner
  • VisitAarhus er en erhvervsdrivende fond, der har til formål at medvirke til at udvikle turismen, markedsføre destinationen som rejsemål for ferie- og erhvervsturister samt bidrage til, at turismen i området skaber resultater lokalt, regionalt og nationalt

VisitAarhus’ bestyrelse består af:

  • Professor Nina Smith, Aarhus Universitet
  • Koncernkommunikationsdirektør Astrid Gade Nielsen, Danish Crown
  • CEO Lars Bernhard Jørgensen
  • Senior Director og Partner Terje Vammen, Silverbullet
  • Strategisk konsulent Jan Beyer Schmidt-Sørensen, Erhvervshus Midtjylland
  • Medarbejderrepræsentant, Turismekonsulent Lone Mark Daubjerg, VisitAarhus
  • Rektor Sten Tiedemann, Folkeuniversitetet

Den daglige ledelse varetages af Direktør Pia Lange Christensen

Publiceret 21 May 2020 08:30