Michael Stegger Jensen. Foto: Syddjurs Kommune

Michael Stegger Jensen. Foto: Syddjurs Kommune

Debat: Socialdemokratiet tager ansvar

Af Michael Stegger Jensen, gruppeformand i Socialdemokratiet, Syddjurs Byråd:

"(På vegne af den socialdemokratiske gruppe i Syddjurs Byråd)

Kommunens økonomiske situation er dybt bekymrende. Regnskabet for 2019 vidner med al klar tydelighed om, at der strukturelt har været store problemer. Budgettet var grundlæggende for optimistisk og et underskud på 134 millioner er hovedrystende højt.

Læs mere: Økonomisk overblik: Stærk økonomi og god velfærd skabes i fællesskab

Vi tager naturligvis et medansvar, men vi ønsker ikke, at deltage i mudderkastning og skyde ansvaret over på andre. Det er situationen for alvorlig til. Men vi vil med fakta beskrive, hvordan vi ser baggrunden for denne situation.

Læs mere: Budget 2019: Udsigt til økonomiske udfordringer

I budgetlægningen og i begyndelsen af regnskabsåret 2019, var der en bred tiltro til, på tværs af alle partier, at der var styr på økonomien. Det har der ikke været.

Tillægsbevillinger givet i november 2018 på godt 17 mio har været nævnt som en årsag til en økonomisk afsporing. Det kan vi ikke følge. Denne tillægsbevilling blev finansieret af en nettoindtægt på anlæg. Altså salg af grunde. Her valgte vi at understøtte centrale velfærdsområder med et engangsbeløb i en situation, hvor pengene var der.

Dette kan vi ikke sammenstille med situationen for regnskabsåret 2019.

Her er situationen en anden.

Læs mere: Budget 2020: Politikerne skal til forhandlingsbordet igen

Det blev først tydeligt for byrådet op til Byrådsmødet 29. maj 2019 ved budgetopfølgning for 1. kvartal. Her konstaterede byrådet, at der allerede var markante overskridelser på flere områder.

Vi tilkendegav tydeligt, som socialdemokratisk gruppe, at vi insisterede på, at økonomien skulle rettes op og de nødvendige besparelser skulle findes.

Udvalgene fik til opgave og at finde de nødvendige midler på egne budgetter. Den opgave påtog udvalgene sig.

Læs mere: Claus Wistoft: Vi skal fortsat investere i Syddjurs

Desværre har vi måttet sande, at det kun gik værre i løbet af året og der har igennem året været et markant overforbrug. Et samlet byråd har flere gange været meget tydelige i ønsket om budgetoverholdelse.

Læs mere: Økonomisk overblik: Syddjurs økonomien – kurs mod afgrunden igen?

Vi kan konstatere, at direktionen nu har taget affære. Der har i det nye år været udskiftning på chefniveau på to centrale områder. Det forventer vi giver markante og tydelige forbedringer ift. budgetoverholdelse i 2020.

Vi kan ikke, som politikere acceptere, at budgetterne ikke overholdes.

Demokratiet er ilde stedt, hvis vi som folkevalgte, ikke kan have en tillid til, at de udstukne økonomiske rammer overholdes.

Læs mere: Wistoft afkræfter rygter om et farvel til lokalpolitik

Vi, i den socialdemokratiske gruppe, skal ikke trætte jer med forklaringer om, at mange kommuner har lignende udfordringer med overforbrug.

Vi tager det fulde ansvar, sammen med de øvrige 19 folkevalgte. Vi vil bringe kommunens økonomi på ret køl igen og ser med stor alvor på de følger det har for kommunens borgere. Mange berøres og det er vi oprigtigt kede af."

Læs mere: Wistoft: "Vi skal langt dybere ned i vores driftsbudgetter"

Publiceret 01 May 2020 19:30