Dan Mølgaard forlod det økonomisk trængte Glasmuseet med udgangen af februar 2020. Glasmuseets bestyrelse forventer at have en ny direktør på plads efter sommerferien. Arkivfoto

Dan Mølgaard forlod det økonomisk trængte Glasmuseet med udgangen af februar 2020. Glasmuseets bestyrelse forventer at have en ny direktør på plads efter sommerferien. Arkivfoto

Glasmuseet bløder og har brug for akut hjælp

Corona situationen rammer Glasmuseet hårdt på pengekassen, og derfor beder museet nu Syddjurs Kommune om en kommunegaranti på 1,1 mio. kroner til en kassekredit

Af
Lars Norman Thomsen

Den selvejende institution Glasmuseet i Ebeltoft er presset så meget på likviditeten, at bestyrelsen nu råber vagt i gevær og beder Syddjurs Kommune repræsenteret ved Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur om hjælp.

I første omgang beder Glasmuseet om en kommunegaranti på 1,1 mio. kroner til en kassekredit, der skal være med til at sikre, at Museet kan betale sine regninger.

Udviklingen i besøgstallet illustrerer den krise, som Glasmuseet er ramt af og som forstrærkes yderligere af Coronakrisen

Udviklingen i besøgstallet illustrerer den krise, som Glasmuseet er ramt af og som forstrærkes yderligere af Coronakrisen

Efter et par skuffende år 2018 og 2019 målt på besøgstal, og dermed afgørende entreindtægter har bestyrelsen for Glasmuseet, Ebeltoft arbejdet med en ny og mere publikumsorienteret strategi.

Den har Coronakrisen midlertidigt sat en stopper for, og det har af gode grunde tvunget Glasmusset til at revidere sit 2020 budget betragteligt i nedadgående retning, så der også i 2020 budgetteres med et underskud.

Corona budgettets forudsætninger er i hovedtræk, at Museet er lukket ned i 10 uger fra 11. marts til 20. maj og en efterfølgende nedgang i gæstetal på 10 procent. Der er indregnet løn- og omkostnings kompensation med 375.000 efter de indtil nu kendte retningslinjer.

En konsekvens af de svigtende resultater nu gennem 3 år er, at Museets frie egenkapital har udviklet sig til at være negativ. Ved indgangen til 2020 negativ med 368.000 kroner og beregnet til yderligere forringet med 308.000 kroner til negativ 676.000 kroner ved udgangen af 2020.

Blødningen er til at få øje på.

Op til PUK

Det bliver op til politikerne i Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur, som på denne uges møde onsdag 15. april skal tage stilling til, om Glasmuseet skal have den ønskede kommunegaranti. Efterfølgende skal Økonomiudvalget konfirmere PUK-udvalgets beslutning.

Det forventes, at samtlige politikere i de to udvalg bider til bollen og bevilger den ønskede kommunegaranti.

Glasmuseet har både i 2018 og 2019 haft røde tal på bundlinjen lige under den halve million.

Af Museets regnskab 2018 fremgår det, at Glasmusset har en betydelig egenkapital 20.817 mio. kroner, der primært er bundet op i anlægsaktiver.

"Museets egenkapital udgør pr. 31.12.2018 20.817 t.kr., og dette er efter ledelsens opfattelse tilstrækkeligt robust til, at museet også fremover kan fastholde sit hidtidige aktivitetsniveau," står der at læse i Regnskabsrapporten for 2018-regnskabet.

De likvide midler, beholdningen af rede penge, er i 2018-regnskabet således opgjort til blot 455.000 kroner.

Der er altså betydelig sikkerhed i aktiverne, men denne sikkerhed realiseres af indlysende årsager kun, såfremt museet lukker.

Museets bestyrelse vurderer, at kommunegarantien vil være nødvendig i op til tre år, så vil den nødvendige likviditet være genopbygget.

Syddjurs Kommunes direktions anbefaling til PUK-udvalget og Økonomiudvalget lyder som følger:

 • Giv garanti på 1,1 mio. kr. i 3 år til Glasmuseets optagelse af kassekredit
 • Godkende, at garantiprovision ikke kræves i den forbindelse
 • Deponeringen finansieres fra Syddjurs Kommunes pulje til deponering
 • Syddjurs Kommune har afsat 5 mio. kr. årligt til deponering i forbindelse med lån ved f.eks. selvejende haller. Det fremgår af indstillingen, at deponeringen vedr. lånegarantien finansieres indenfor disse 5 mio. kr., og der dermed ikke gives en tillægsbevilling hertil

FAKTA

Glasmuseet Ebeltoft

 • 1986: HM Dronningen foretager den officielle indvielse.
 • 1987, 1997, 2007: ”Young Glass”-konkurrence for unge internationale glaskunstnere under 35 år
 • 2006: En ny fløj, tegnet af 3XN, tages i brug
 • 2011: ”Glasunivers”, digitalt formidlingsunivers med bl.a. verdens første digitale glasblæser åbner.
 • 2011: Museets 25 års jubilæum fejres med Bjørn Nørgaards iscenesættelse af museets permanente samling. I alt præsenteres 200 af museets mere end 1.500 værker.

Direktører

 • 2020 - : Jan Frandsen (konstitueret direktør). Tidligere ejerleder af Schjerning Farver, Ebeltoft og bestyrelsesmedlem i Glasmuseet
 • 2013 - 2020: Dan Mølgaard
 • 2006 – 2013: Dagmar Brendstrup
 • 2005 – 2006: Pauline Asingh
 • 2001 – 2004: Dagmar Brendstrup
 • 1990 – 2000: Charlotte Sahl-Madsen

Glasmusset forventer pr. 1. august 2020 at ansætte en ny direktør. Det endelige valg og ansættelse afventer, at det bliver muligt at afholde fysiske møder

Museet beskæftiger omregnet 8 helårsansatte og drives med hjælp fra mere end 55 frivillige

Publiceret 12 April 2020 12:45