Kommunalbestyrel sætter gang i yderligere anlægsinvesteringer for at støtte op om det lokal erhvervsliv.

Kommunalbestyrel sætter gang i yderligere anlægsinvesteringer for at støtte op om det lokal erhvervsliv.

Corona: Norddjurs Kommune sætter investeringer for 12 millioner kroner i gang

Af
Simon Carlson

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune sætter yderligere tiltag i sving for at stimulere den lokale økonomi undercorona-krisen.

Samtlige partier i kommunalbestyrelsen er således enige om at sætte gang i anlægsinvesteringer for knap 12 millioner kroner. Anlægsinvesteringerne kommer oven i de investeringer for to millioner kroner, som politikerne i marts besluttede at sætte i gang for at understøtte det lokale erhvervsliv.

Politikerne er blevet enige om at sætte investeringerne i gang på trods af aftalen i kommunebudgettet om, at kommunekassen skal være yderst robust. Beslutningen er således taget på baggrund af en risikovurdering, lyder det i aftalen mellem kommunalbestyrelsens partier.

"Partierne har på den baggrund foretaget en risikovurdering i forhold til den eksisterende økonomi, og på den baggrund er der enighed om at anvende yderligere 11,85 millioner kroner til anlægsarbejder udover de to millioner kroner, der tidligere er besluttet.

Partierne har i aftalen afvejet hensynet til at stimulere den lokale økonomi og understøtte erhvervslivet overfor hensynet til, at kommunens økonomi fortsat skal have en robusthed til at kunne imødekomme eventuelle ekstra udgifter på andre områder, for eksempel arbejdsmarkedsområdet," lyder det i aftalen.

Ifølge aftaleteksten prioriterer partierne i kommunalbestyrelsen at fremrykke følgende anlæg:

• Renovering af tagflader Auning skole (miljø-og teknikudvalget). Der afsættes 1,850 mio. kr. yderligere i 2020.

• Faglokaler inde og ude (børne-og ungdomsudvalget). Der afsættes 0,750 mio. kr. yderligere i 2020.

Udmøntningen af projekter sker ved, at de forelægges på de kommende fagudvalgsmøder og på økonomiudvalgets møde den 19. maj og på kommunalbestyrelsens møde den 26. maj med henblik på anlægsbevilling.

Partierne er enige om at igangsætte en række nye anlægsinvesteringer, der forberedes til politisk behandling og beslutning. Der afsættes i alt 4,150 mio. kr. til nye anlægsinvesteringer.

Partierne prioriterer følgende anlæg:

• Nedrivning af pavilloner ved Ørum Skole (miljø-og teknikudvalget). Der afsættes 0,550 mio. kr. i 2020.

• Udearealer Søren Kanne skolen. Areal til specialklasser (børne-og ungdomsudvalget). Der afsættes 0,100 mio. kr. i 2020.

• Ude og inde gårdmiljøer Søren Kanne (børne-og ungdomsudvalget). Der afsættes 0,800 mio. kr. i 2020.

• Auning Skole: Der afsættes 1,300 mio. kr. til bl.a. etablering af legeplads til indskolingen. Den endelige udmøntning af beløbet præciseres i forbindelse med behandlingen af sagen i børne-og ungdomsudvalget og skal ses i sammenhæng med de forslag, som i øvrigt er henvist til maj-behandlingen.

• Renovering af skoletoiletter (børne-og ungdomsudvalget). Der afsættes 0,400 mio. kr. i 2020.

• Belægninger (miljø-og teknikudvalget): Der afsættes 1 mio. kr. til renovering af belægninger m.m.

Publiceret 06 April 2020 11:30