Jan Petersen er blevet opfordret til at fortsætte som Socialdemokratiets borgmesterkandidat til kommunalvalget i 2021 - og har sagt tak for tilliden.

Jan Petersen er blevet opfordret til at fortsætte som Socialdemokratiets borgmesterkandidat til kommunalvalget i 2021 - og har sagt tak for tilliden. Pressebillede

Borgmesteren om lokale medier i en corona-tid:

Livsvigtig viden for lokalsamfundet

Af
Simon Carlson

Norddjurs Da corona-epidemien for alvor brød ud i Danmark, var vores tastaturer ved at smelte, mens vi forsøgte at følge med i udviklingen af, hvilken betydning virussen og landets lukning har og vil få i Norddjurs Kommune.

Kort efter var en lang række af landets borgmestre ude med en opbakkende annonce i en stor del af Danmarks lokale og regionale medier, hvori de mindede om netop lokal- og regionalpressens rolle og vigtighed over hele landet.

Norddjurs Kommunes borgmester Jan Petersen var en af de medvirkende borgmestre. Vi har derfor i den anledning spurgt ham til, hvorfor han mener, pressen er vigtig for lokalsamfundene, og han lægger ikke skjul på, at livet for nærdemokratiet ville have langt vanskeligere kår uden pressens tilstedeværelse.

"Lokalmedier er vigtige, da de er tæt på kilde og prioriterer lokalt stof. Det lokale demokrati har brug for, at politiske debatter og informationer kommer ud i befolkningen. Vi kan ikke nøjes med CNN og DR til at dække de historier, der vedrører vores hverdag på Djursland. Det gælder både politik, men også erhverv og fritid," konstaterer Jan Petersen.

Vigtig bearbejdning

Han har som borgmester på egen krop oplevet, hvordan lokale krisesituationer kan udvikle sig, og debatten kan blive hård på de sociale medier. Også i en tid, hvor corona-frygten hærger, kan konspirationsteorier og fake news florere ud af kontrol. Netop i disse situationer er der et behov for traditionelle lokale medier, mener Jan Petersen.

"Det er afgørende, at der er journalistisk bearbejdning af informationerne, så fake news så vidt muligt undgås. Det gælder også rygtestrømmen på de sociale medier, som jeg nødig ser er den eneste kilde til information," siger borgmesteren,

Endnu mere dækning

Han lægger dog heller lægger skjul på, at han sagtens kunne bruge endnu mere information om Djurslands rolle i en corona-præget verden.

"Medierne er opmærksomme og der bringes maser af stof, men jeg synes ind imellem, at den opsøgende del mest finder sted, når der er problemer, mens der er markant tilbageholdenhed, når så problemet er løst. Dækningen kunne godt være tættere. Ugeaviserne er jo begrænset af deadline og langsom udgivelse, mens dagspressen dækker forholdsvis mere i deres hovedbyer Randers og Aarhus. TV2 Østjylland har lidt samme tendens, mener Jan Petersen, som dog meget nødigt vil undvære den lokale presses tilstedeværelse.

"Jeg ville simpelthen mangle viden om, hvad der sker omkring mig og det område, hvor jeg bor," noterer borgmesteren.

Publiceret 04 April 2020 09:00