Steen Thomsen. Arkivfoto

Steen Thomsen. Arkivfoto

Debat: Sygeplejersker på både fuld tid og deltid er velkomne på hospitalerne

Af
Steen Thomsen

Regionsrådsmedlem

Dansk Folkeparti:

"Vi har brug for alle de sygeplejersker vi kan få. Og i Dansk Folkeparti støtter vi, at alle sygeplejersker får ret til fuld tid. Men samtidig skal der også i fremtiden være plads til, at man kan gå på deltid og ansættes i en deltidsstilling, hvis man ønsker dette. Der kan nemlig være mange gode grunde til, at man i en periode af sit liv ønsker en deltidsstilling.

Regionens forslag om at opslå alle stillinger som fuldtidsstillinger, var meget firkantet. Og der var lagt op til, at man end ikke kunne nævne muligheden for deltid i stillingsopslaget. Men vi skal da ikke afskære gode sygeplejersker, der kun ønsker en deltidsstilling fra at søge ind på vores hospitaler. Vi skal da værdsætte alle ansøgere vi kan få - fuldtid såvel som deltid.

Derfor indsendte DF og KD et ændringsforslag der bl.a. gik ud på, at vi skal være fleksible og tage hensyn til ansøgers ønsker. Så vi foreslog, at afdelingsledelsen i stillingsopslaget kunne nævne, at stillingen som udgangspunkt er en fuldtidsstilling og dermed et klart signal til deltidsansøgere om også at søge stillingen.

Dette er heldigvis nu vedtaget og samtidig blev det præciseret i beslutningen, at afdelingensledelsen fortsat har kompetencen til at ansætte den bedst kvalificerede ansøger. Også hvis denne ansøger ønsker en deltidsstilling, så kan afdelingsledelsen ansætte vedkommende på en deltidsstilling uden at skulle indhente dispensation.

Det er også slået fast, at afdelingsledelsen fortsat kan bevilge deltid til sygeplejersker, der anmoder om dette. Og endelig er det slået fast, at ingen kan sættes op i tid mod sin vilje.

Alt sammen meget vigtige tilføjelser, som vi i DF er meget glade. For selvom stillinger fremover slås op som fuldtidsstillinger, så kan de enkelte afdelingsledelser skrive i stillingsopslaget, at det som udgangspunkt er en fuldtidsstilling og kan tage hensyn til ansøgers ønske om deltid, når de ansætter.

Det er som nævnt fint, at alle sygeplejersker får ret til fuld tid. Men der skal fortsat være plads til at blive ansat i en deltidsstilling og der skal fortsat være plads til at kunne gå på deltid i fremtiden på vores hospitaler. Fleksibilitet og lydhørhed overfor medarbejderne er afgørende. Ellers forsvinder deltidsansøgerne til den kommunale sektor og til vikarbureauerne og vi har i høj grad brug dem på vores hospitaler."

Publiceret 28 February 2020 21:24