Hotel Fuglsøcentrets direktør Peter Brinks finder det beskæmmende og udtryk for manglende opbakning og anerkendelse, at Syddjurs Kommune med en underskrift anbefaler Kulturhuset Pavillonen som regionalt spillested. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Hotel Fuglsøcentrets direktør Peter Brinks finder det beskæmmende og udtryk for manglende opbakning og anerkendelse, at Syddjurs Kommune med en underskrift anbefaler Kulturhuset Pavillonen som regionalt spillested. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Kulturpolitik: Fuglsøcentrets direktør undrer sig

Peter Brinks, direktør for et af de største privatejede spillesteder i Danmark, forstår ikke Syddjurs Kommunes beslutning om at støtte Kulturhuset Pavillonen som regionalt spillested

Af
Lars Norman Thomsen

FUGLSØ Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur har efter anmodning fra Norddjurs borgmester Jan Petersen (S) sagt ja til med en underskrift at markere sin støtte til Kulturhuset Pavillonen som regionalt spillested.

Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der udpeger og yder i henhold til Musikloven og Kulturministerens Musikhandlingsplan tilskud til regionale spillesteder. Det er en forudsætning for statens tilskud, at spillestederne modtager kommunal driftsstøtte.

Der kan søges om at være regionalt spillested i den kommende udpegningsperiode, som er 1. januar 2021 – 31. december 2024.

Bakker op

Underskriften har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser - Syddjurs Kommune leverer ikke direkte økonomisk støtte til Kulturhuset Pavillonen - men vil fremme Kulturhuset Pavillonens muligheder for at blive godkendt som regionalt spillested.

Syddjurs Kommune bakker allerede op om Pavillonens ansøgning i kraft af den nyligt indgåede aftale om at lægge det fælleskommunale projekt, Liv i Forsamlingshusene, ind under Pavillonens administration. Der er endvidere tanker om et samarbejde mellem Pavillonen og Syddjurs Egnsteater om at bytte aktiviteter, der kan løfte teateraktiviteterne i Norddjurs Kommune og bringe aktiviteter fra Pavillonen ud i Syddjurs Kommune.

Ingen opbakning

Hotel Fuglsøcentrets direktør Peter Brinks undrer sig over, at politikerne i Syddjurs på denne måde siger ja til at støtte et spillested i Norddjurs. Han indrømmer, at han både er skuffet og fortørnet:

“Hotel Fuglsøcentret har som privatejet spillested sat Syddjurs Kommune og Nationalpark Mols Bjerge på landkortet i en grad, som det ikke er sket før. Og aldrig kommer til at ske igen. Med superstjerner som Kim Wilde, Paul Young, Nena, Smokie, Dr. Hook, Procol Harum og Katrina & The Waves," siger Peter Brinks.

Han nævner, at Hotel Fuglsøcentret ifølge centrets regnestykke bidrager med 85.000 gæster ekstra om året til Syddjurs Kommune plus genererer 25 fuldtidsstillinger og har 85 afløsere ansat.

"Plus en afledt omsætning i kommunen på 85 millioner til tøjbutikker og restauranter og lignende. Hertil kommer skatteindtægter fra de ansatte," bemærker Peter Brinks.

Unfair konkurrence

"Man glemmer i kommunen Hotel Fuglsøcentret på alle planer. Ingen opbakning, ingen anerkendelse. Jeg har som direktør ingen kommentarer til dette, bortset fra, at sjældent har jeg oplevet noget sådant."

Peter Brinks er mest fortørnet over, at Syddjurs Kommune anbefaler et kommunalt støttet spillested i nabokommunen, som Hotel Fuglsøcentret er i hård konkurrence med.

"Grundlæggende er vi i stærk konkurrence med de kommunalt støttede og statsstøttede spillesteder. De har bedre økonomi grundet tilskud til både at få bedre udstyr samt købe dyrere kunstnere for kommunale kroner. Det er ulige konkurrence," anfører direktøren.

Glade for Fuglsø

Lokalavisen har bedt både borgmester Ole Bollesen (S) og formand for Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur, Riber Hog Anthonsen (V), svare på Peter Brinks kritik.

De har i forening bedt Ole Wolf, Chef for Kultur og Borger, i Syddjurs Kommune svare i en mail:

"Vi er enormt glade for det store arbejde, der laves på Fuglsøcentret og stedets omfattende koncertprogram. Men for at blive regionalt spillested, og få adgang til statslige støttekroner, kræver det, at man skal bidrage til at realisere det statslige projektstøtteudvalgs visioner. Man skal være et kraftcenter, der med udgangspunkt i mangfoldighed og fornyelse formidler og udvikler rytmisk musik af høj kvalitet. Man er forpligtet til at påtage sig en musikalsk udviklingsrolle i et regionalt område, herunder beskæftige sig med vækstlag, smalle genrer og publikumsudvikling. Hvis Fuglsøcentret vil udvikle sig til et regionalt spillested med de medfølgende opgaver, er det nyt for os, men kommunen vil i så tilfælde meget gerne bakke op om og gå i dialog med Fuglsøcentret om dette."

Ole Bollesen siger til Lokalavisen, at han gerne vil mødes med Peter Brincks snarest:

"Syddjurs Kommune er på alle måder glad for det flotte arbejde, som Fuglsøcentret laver, og den udvikling, der er foregået. Vi benytter jo ofte Fuglsøcentret til konferencer og kurser. Jeg vil meget snart invitere mig på en kaffe hos Peter Brincks, så vi kan få en god snak om hans kritik."

Publiceret 27 February 2020 22:00