Der var fokus på grøn omstilling af kollektiv trafik, da politikere, embedsmænd og leverandører af kollektiv trafik fra de midtjyske kommuner var samlet til Midttrafiks miljøkonference i Silkeborg 7. februar.

Der var fokus på grøn omstilling af kollektiv trafik, da politikere, embedsmænd og leverandører af kollektiv trafik fra de midtjyske kommuner var samlet til Midttrafiks miljøkonference i Silkeborg 7. februar.

Tager et endnu skridt mod grøn omstilling

God udbytte til Midttrafiks miljøkonference

Trafik Midttrafiks miljøkonference omhandlede to ben af den grønne omstilling. Den faktiske omstilling, hvor dieselbusser bliver erstattet med busser, der kører på fossilfrie drivmidler. Her kom en række oplægsholdere med deres bud på fremtiden, erfaringer, udfordringer, betydning for kunderne og det forventede politiske udbytte af den grønne omstilling.

Dagen blev rundet af med en paneldebat, hvor muligheder og udfordringer i den grønne omstilling blev debatteret. I panelet sad Transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, Forskningsleder og transportøkonom Niels Buus-Kristensen, Midttrafiks bestyrelsesformand Claus Wistoft, forskningsassistent ved Aalborg Universitet Line Røjkjær Rasmussen og Peter Lanng, administrerende direktør i Keolis og formand for rutesektoren i Dansk Persontransport. I debatten var der især fokus på fremtidens drivmidler, politiske garantier omkring elafgifter og tilskud til grøn omstilling, landdistrikternes muligheder og branchens parathed til at komme i gang.

Midttrafiks bestyrelsesformand Claus Wistoft var tilfreds med udfaldet af konferencen.

”Vi havde sammensat et godt program med et aktuelt emne, nemlig grøn omstilling. Det tiltrak knap 100 deltagere fra kommuner, region, brancheorganisationer og leverandører. I dag har vi hørt fra udbyderne, at de er klar til grøn omstilling, fra en forsker, at vi skal i gang og en politiker fra Christiansborg, at der er afsat penge. Nu skal vi i dialog med vores ejere, Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen, og inspirere dem til at sætte Midttrafik i førersædet for den grønne omstilling. Muligheden er der, teknologien er der og forhåbentlig finder vi også økonomien”.

Grøn omstilling starter dog med at få flere kunder til at rejse med den kollektive trafik. Derfor havde Midttrafik oprettet tre stande med emner, der kan gøre det mere attraktivt for kunderne at tage den kollektive trafik. Her blev der præsenteret løsninger, der skal sikre kollektiv trafik til tiden, elbusser, gode stoppestedsforhold og knudepunkter, hvor man forener kollektiv trafik med en række faciliteter, der gør det lettere for kunderne at tage den kollektive trafik.

CV

Publiceret 22 February 2020 18:00