Fremtiden kan komme til at se væsentligt mere indbydende ud i området omkring det gamle posthus, når arealet prøves af som bynært rekreativt område. Arkivfoto: Flyt til Ebeltoft

Fremtiden kan komme til at se væsentligt mere indbydende ud i området omkring det gamle posthus, når arealet prøves af som bynært rekreativt område. Arkivfoto: Flyt til Ebeltoft

Posthusgrunden prøves af som byens nye åndehul

Sommeren skal byde på kunst og nye grønne områder tæt på Ebeltofts bymidte

Af
Simon Carlson

Ebeltoft "Livet begynder med en indånding og slutter med en udånding. Ind imellem ånder og lever vi hver især forskellige liv. Og alligevel holder hver verjtrækning os sammen, forbundet, delende den samme luft."

Sådan lyder kunsteren Jeppe Heins filosofi i sin kunstinstallation 'Breathe with me', og med de ord in mente giver det ganske fornem mening, at det er den kunstinstallation, som er udset til at være det bærende element, når det ellers ikke specielt indbydende areal, hvor det tidligere posthus står, omdannes til et område, som potentielt kan blive både borgernes og byens gæsters nye åndehul.

Det sker første gang til sommer, når den borgerdrevne arbejdsgruppe med det meget sigende navn Posthusgruppen, afprøver området. Med afprøvning menes, at formålet er at finde ud af, hvordan området på sigt skal udvikle sig. Projektet til sommer er således blot første test af, hvad posthusgrunden kan egentlig bruges til i forsøget på at skabe en bedre kobling mellem by og vand. Det fortæller Gitte Marling fra Posthusgruppen.

"Ved forskellige borgermøder i tiden løb, har folk ofte nævnt, at de kunne tænke sig en art af bypark og bystrand, hvor man kan trække ned og være i nogle nær-rekreative områder. Det er det, vi arbejder på i gruppen lige nu som et af mange scenarier," fortæller Gitte Marling.

Forbindes til vandet

Afprøvningen af posthusgrunden starter, når den store kulturkonference Cultural Impact Now fra 4.-7. juni afvikles i Maltfabrikken. Således passer Jeppe Heins kunstinstallation godt ind i den kulturelle summen, der vil være i Ebeltoft i de dage. Samtidig er det også tanken, at det skal fungere som det første led i, hvordan man forlænger oplevelserne i Maltfabrikken til at række ud over de fysiske røde rammer i den gamle bygning.

"På for eksempel Louisiana (kunstmuseet, red.) kan man se, at det er lykkedes at forbinde tingene, så gæsterne ikke blot ser udstillingen, men også kommer ned til vandet. Maltfabrikken har en interesse i, at det nye grønne område, de laver foran bygningen, skal fortsætte ned mod vandet. Det er en af vores opgaver at finde frem til noget, der kan understrege den forbindelse," forklarer Gitte Marling.

Grønne områder

Der er budgetteret med, at den første afprøvning af arealet koster 400.000 kroner. Maltfabrikken skal efter planen fremskaffe halvdelen, og på byrådsmødet 29. januar blev der fra Syddjurs Kommune givet tilsagn om at bistå med de resterende 200.000 kroner gennem byudviklingsprojektet 'Ebeltoft i Udvikling'.

En del af afprøvningen på posthusgrunden er, at S.A. Jensens Vej bliver lukket af på det stykke, der fører hen mod Langhoff & Juul Boutique Hotel & Restaurant samt vejstykket foran det gamle posthus.

Ifølge den nuværende plan skal området dækkes med græs for at understøtte den visuelle forbindelse til Maltfabrikken, og samtdig gøre området indbydende at opholde sig i. Desuden skal gamle plankeværk og skure fjernes.

Byen skal med

Syddjurs Kommune laver løbende en trafikevaluering for at kortlægge, hvad konsekvenserne af vejspærringerne er, mens Posthusgruppen laver løbende interviews, observationer og evalueringer af afprøvningen for at finde ud af, om det overhovedet er noget, borgerne og byens gæster vil have.

"Vi laver jo ikke det her i blinde. Vi gør det på baggrund af borgermøderne, hvor det bliver nævnt, at folk rigtig gerne vil have et grønt område og en bynær badestrand, så det er ikke noget, vi trækker ned over hovedet på borgerne. Det handler om at lytte til dem. Jeg er selv gammel byplanlægger, men jeg har ikke prøvet at lave tingene på den her måde før. Jeg tror virkelig på det. Jeg tror, det kan blive rigtig godt," konstaterer Gitte Marling.

Fakta

Afprøvning af posthusgrunden

I maj begyndes klargøringen af området til at kunne indeholde Jeppe Heins kunstinstallation 'Breathe with me', som kan opleves fra 1.-7. juni. Herefter klargøres området til borgeranvendelse, og frem til 15. august vil området således blive afprøvet som nyt rekreativt område. Efterfølgende evalueres afprøvningen.

Publiceret 20 February 2020 11:20