Arkivfoto

Arkivfoto

Bolig: De unge på 30 og derover kører med klatten

Boligkøbere i 30’erne sidder tungt på boligmarkedet i Østjylland

De seneste års stigende boligpriser og stramninger på boligmarkedet har langt fra skræmt de yngre købere væk. I løbet af det seneste år har boligkøbere i 30’erne underskrevet flere købsaftaler end nogen anden aldersgruppe i Østjylland. Det viser en opgørelse baseret på alle danboligs handler i 2019.

Sidste år stod de 30-39-årige bag 37 procent af handlerne i landsdel Østjylland, mens de unge købere i aldersgruppen 20-29 år stod bag 24 procent af handlerne. Det svarer til, at 60 procent af alle boligkøberne var under 40 år i 2019.

”De unge købere har for alvor gjort deres entré på boligmarkedet og udgør en væsentlig den af den samlede køberskare. Det er især børnefamilierne og de unge par, som gerne vil etablere sig i en ejerbolig og få foden under eget bord,” udtaler indehaver Mikkel Thingvad Kristensen fra danbolig Midtdjurs i en pressemeddelelse.

Unge på boligmarkedet

Ifølge boligøkonom Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit er der flere forklaringer på, hvorfor de unge strømmer ud på boligmarkedet.

”Der har været godt gang i boligmarkedet i 2019, hvor mange har sikret sig en ny bolig. Den rekordhøje beskæftigelse er stigende, og danskere oplever at have flere penge mellem hænderne, hvilket giver en sund boligappetit. Hertil kommer det markante rentefald, som har haft en væsentlig betydning,” udtaler hun.

”Prisstigninger og belåningsregler gør, at unge er blevet mere udfordret på boligmarkedet end tidligere, da bankerne er mere strikse omkring forholdet mellem gæld og indtægt. Det tyder dog ikke på, at det har haft den store betydning for den samlede andel af unge købere,” udtaler Lise Nytoft Bergmann.

Alderstrend

Det er ikke kun de yngre købere, der har været aktive på boligmarkedet. Boligkøbere i aldersgruppen 40-49 år stod sidste år bag 19 procent af alle boligkøb i Østjylland, mens de 50-59-årige stod bag 12 procent. Omkring 3 ud af 10 handler er dermed foretaget af købere i aldersgruppen 40-59 år.

”Typisk flytter vi mere hyppigt tidligere i livet. Det kan ske i forbindelse med det første boligkøb eller i forbindelse med familieudvidelse eller nyt arbejde. Derfor er det helt naturligt, at frekvensen falder med tiden,” udtaler Mikkel Thingvad Kristensen fra danbolig.

Købere i aldersgruppen 60 år og opefter stod samlet set bag 9 procent af handlerne i Østjylland. De 60-69-årige stod bag 5 procent, de 70-79-årige stod bag 4 procent, mens der ikke var registreret købere over 80 år.

Kilde: danbolig

FAKTABOKS

Fordeling af aldersgrupper på boligmarkedet i 2019

Østjylland/Landsplan: (20-29 år): 24 pct./20 pct. (30-39 år): 37 pct./34 pct. (40-49 år): 19 pct./ 22 pct. (50-59 år): 12 pct./14 pct. (60-69 år): 5 pct./7 pct. (70-79 år): 4 pct./4pct. (80+ år): 0 pct./1 pct.

Landsplan

Publiceret 16 February 2020 10:30