Britt Bager. Arkivfoto

Britt Bager. Arkivfoto

Debat: En Kattegatforbindelse over Djursland vil virkelig sætte Djursland på landkortet

Af
Britt Bager

MF

valgt i Djurskredsen:

"Kattegatbro til Djursland.

Det glæder jeg mig over, at den socialdemokratiske transportminister nu endelig slår fast, at han vil fortsætte den forundersøgelse af en Kattegatundersøgelse, som Venstre satte i gang i 2018, mens vi sad i regering. Herunder en mulig linjeføring af en Kattegatforbindelse mellem Djursland og Sjællands Odde.

En Kattegatforbindelse over Djursland vil virkelig sætte Djursland på landkortet. Vi vil komme til at huse en af Danmarks helt centrale hovedtrafikårer. Og det vil have uvurderlig betydning for alle, der bor, arbejder og driver virksomhed på Djursland.

Som lokal valgt vil jeg naturligt nok arbejde for sådan en løsning. Og det er et virkelig positivt tegn. Men jeg er nødt til at sige det: En forundersøgelse af en Kattegatforbindelse er altså ikke nok. Det haster med trafikinvesteringer i Østjylland – og mens S-regeringen snakker, sylter den alle de investeringer i Østjylland, som skal sikre fremkommelighed, erhvervsudvikling, beskæftigelse og kvalitet i hverdagen.

Foreløbig har S-regeringen syltet alle de trafikinvesteringer, som Venstre havde skabt flertal for i det tidligere folketing. Ifølge statsministeren er alle trafikinvesteringer udskudt på ubestemt tid. Det er ikke godt for Østjylland, og det er ikke godt for Djursland.

Tempoet havde været anderledes, hvis Venstre sad i regering. Så havde vi fortsat de investeringer i østjysk infrastruktur, som vi allerede var begyndt på. Så havde vi allerede været videre med den udvidelse af E45 fra Vejle til Randers, som der er et stort behov for. Vi startede med at udvide E45, mens vi sad i regering, og vi havde planlagt at udvide motorvejen til tre spor i hver retning på den mest belastede strækning. Det arbejde har den nye regering lagt dødt. Det er ikke godt for Danmark – og heller ikke for Djursland."

Publiceret 29 January 2020 19:30