Syddjurs borgmester Ole Bollesen (S) og resten af Økonomiudvalget ser masser af fordele for Syddjurs ved en fast forbindelse over Kattegat. Foto: Syddjurs Kommune

Syddjurs borgmester Ole Bollesen (S) og resten af Økonomiudvalget ser masser af fordele for Syddjurs ved en fast forbindelse over Kattegat. Foto: Syddjurs Kommune

Kattegatforbindelse: Bred politisk opbakning i Syddjurs

Økonomiudvalget med borgmester Ole Bollesen i spidsen bakker op om planerne om en mulig Kattegatforbindelse.

Af
Lars Norman Thomsen

Der er bred politisk opbakning i Syddjurs Byråd til planerne om en mulig Kattegatforbindelse.

En linjeføring over Djursland er en god løsning, der vil koble en mulig Kattegatforbindelse direkte på Aarhus Lufthavn og eksisterende infrastruktur mod Aarhus. Syddjurs Kommune vil gerne indgå i en dialog om mulighederne.

Det er ikke et samlet Syddjurs Byråd, der står bag anbefalingen, men udelukkende et enigt Økonomiudvalg, hvor Enhedslisten, Alternativet og Dansk Folkeparti ikke er repræsenteret.

Det er kun Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre og Konservative - sammenlagt 22 mandater ud af de 27 i byrådet.

Traditionelle grønne hardhittere som SF og Radikale Venstre bakker således op om anbefalingen

Borgmester Ole Bollesen udtaler:

"Jeg er positiv overfor en Kattegatforbindelse. Det vil give mulighed for øget vækst og udvikling, både i Syddjurs, hele Aarhus regionen og på Sjællandsiden. Her på Djursland er jeg sikker på, at man kan finde en rute som kobler til den eksisterende infrastruktur. Der er naturligvis særlige naturperler vi skal undgå, men der er stadig god plads til at sikre en linjeføring over Djursland ned mod Aarhus. Derfor vil jeg opfordre transportministeren til at kontakte os her på Djursland. Vi er klar til en åben dialog om mulighederne, og jeg er sikker på, at vi ville kunne finde en løsning."

Kattegatkomitéen

Ole Bollesens partifælle, regionsrådsformand Anders Kühnau (S), blev i 2019 valgt til ny formand i Kattegatkomitéen efter 10 år med tidligere miljøminister Jens Kampmann (S) på posten.

Kattegatkomitéen har en vision om et sammenhængende Danmark, hvor transporttiden med tog er på én time mellem Aarhus og København.

På Finansloven for 2019 afsatte den tidligere VLAK-regering 60 mio. kroner til en forundersøgelse af en Kattegatforbindelse. Både en kombineret bane- og vejforbindelse og en ren vejforbindelse bliver undersøgt.

Mette Frederiksen regeringen har besluttet at videreføre den igangværende forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat, som blandt andet ser på mulighederne for en kombineret vej- og jernbaneforbindelse.

Transportminister Benny Engelbrecht udtalte i denne forbindelse til ministeriets hjemmeside:

"Det er afgørende, at vi undersøger en kombineret vej- og jernbaneforbindelse og ikke bare en ren vejforbindelse."

"Det er nemlig helt naturligt, at vi også ser på forbindelsen med klima- og miljøbriller - fordi al infrastruktur har en betydning for, om vi planlægger efter et grønnere Danmark i fremtiden. Tænk sig, hvis en ny Kattegatforbindelse grundet de markant kortere rejsetider mellem Jylland og Sjælland for eksempel kan nedbringe antallet af indenrigsflyvninger."

S stod uden for

Første analyse af projektet blev igangsat i VLAK-regeringens levetid af forligskredsen bag 'Aftale om en grøn transportpolitik'.

Derfor vil transportminister Benny Engelbrecht invitere forligskredsen til en drøftelse af projektet.

Den daværende VLAK-regering tilbød de øvrige partier i den grønne forligskreds (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF) at tilslutte sig VLAK og DF’s aftale om at igangsætte forundersøgelsen.

Den daværende transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (Liberal Alliance) stillede dog som betingelse for at indgå i aftalen, at partierne skulle forpligte sig til at igangsætte en VVM-undersøgelse ( VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet) af en ren vejforbindelse, såfremt der ved forundersøgelsens afslutning ikke kunne anvises finansiering til en kombineret vej- og jernbaneforbindelse. Betingelsen kunne Socialdemokratiet ikke acceptere og valgte derfor ikke at tilslutte sig aftalen.

Publiceret 23 January 2020 18:30