Debat: Boykot butikker der kræver, at man har APP for at få del i de fordelagtige priser

Af
Per Lund

Violskrænten 9

Grenaa:

"Flere og flere dagligvarebutikker annoncerer med tilbudspriser der kræver, at man har en APP, har man ikke en telefon, så man kan downloade APPen, må man betale en væsentlig højere pris.

Dette er en hån mod specielt folkepensionister, der ofte ikke har en telefon, hvortil de kan downloade APPen, eller ikke kan finde ud af at gøre det. Det er samtidig den gruppe med færrest penge mellem hænderne, der må se de gode tilbud gå deres næse forbi, det kan man ikke fra dagligvarebutikkernes side være bekendt.

Der skal derfor appelleres til, at alle pensionister, også de der har en telefon, der kan downloade APPs, i solidaritet med dem, der ikke har, boykotter de dagligvarebutikker der i dag annoncerer med priser, hvis man har APP og priser uden APP. Der er ofte en meget stor forskel mellem disse to priser til ugunst for de, der ikke kan downloade APPen.

Når jeg i dag ser tilbudsaviser, er det Lidll, Coopgruppen (Kvickly, Fakta m.fl) samt andre der diskriminerer de kunder, der ikke har APPen, og tilsyneladende er det en tendens der breder sig. Lad os derfor boykotte disse butikker og lægge vore køb i andre dagligvarebutikker, der ikke forskelsbehandler kunderne.

Bliver tilslutningen til en sådan boykot tilstrækkelig stor, kan det jo tænkes, at man ændrer strategi i de APP-krævende butikker, så man helt undlader kravet om APP eller for eksempel udsteder et kort til folkepensionister, som de så blot skal fremvise i stedet for APPen.

For at lægge så stort et pres som muligt på butikkerne for at få dem til at ændre adfærd skal herved opfordres til solidaritet i boykotten samt et pres fra Ældre Sagen, pensionistforeninger samt andre der i væsentlig grad påvirker pensionisters holdninger og varetager deres interesser.

Jeg imødeser, at vi (alle folkepensionister) kan lægge det pres, der skal til for at afskaffe APP-kravet hos de dagligvarebutikker, som i dag forskelsbehandler deres kunder."

Publiceret 22 January 2020 08:30