Olle Bollesen genopstiller ikke til kommunalvalget i 2021, afslører han nu. Arkivfoto

Olle Bollesen genopstiller ikke til kommunalvalget i 2021, afslører han nu. Arkivfoto

Syddjurs Kommune skal have ny borgmester

Med godt halvandet år til næste kommunalvalg i november 2021 fortæller borgmester Ole Bollesen allerede nu, at han ikke genopstiller

Af
Lars Norman Thomsen

I april 2020 skal Socialdemokratiet i Syddjurs vælge spidskandidat til kommunalvalget i november 2021, men allerede nu fortæller Ole Bollesen, at han ikke genopstiller.

Det er der som sådan intet overraskende i. Ole Bollesen runder de 70 13. juli i år, og selv om han er i fin fysisk form, så har han også skelet til dåbsattesten, fortalte han forleden til Lokalavisen.

"Jeg vil være fyldt 71, når vi skal til valg og 75, når valgperioden er afsluttet," konstaterede han.

Han understreger, at han vil arbejde loyalt som hele byrådets formand i resten af denne periode.

"Jeg har ikke mistet interessen for politik og vil arbejde videre politisk for både Syddjurs Kommune og for Socialdemokratiet."

"Jeg har været med i politik i rigtig mange år, og jeg tror, at det er sundt med et generationsskifte. Desuden vil jeg også gerne have mere tid til familie og egne interesser. Et borgmesterjob er fantastisk spændende, men det kræver også mange arbejdstimer."

Kom, så og sejrede

Ole Bollesen var den oplagte kandidat i 2017, fordi han i de fire foregående år havde røgtet både hvervet som udvalgsformand for Udvalget for Sundhed, Ældre og Social (SÆ-udvalget) og posten som gruppeformand for byrådsgruppen på overbevisende vis.

Den tidligere gymnasielærer blev valgt enstemmigt som Socialdemokratiets borgmesterkandidat med det helt klare formål at bane vejen for et større generationsskifte i partiet med henblik på at køre en yngre borgmesterkandidat i stilling til valget i 2021.

Nu lykkedes det imidlertid Socialdemokratiet at erobre borgmesterposten fire år før det stod i strategiplanen efter en meget målrettet valgkamp med flere nye kandidater i rækkerne. Det lykkedes således at få fem nye ansigter valgt ind i byrådet til at supplere veteranerne Ole Bollesen, Christian Haubuf og Jan Fischer.

På valgaftenen lykkedes det også at få Ole Bollesen kørt helt frem i forreste linje med støtte fra den øvrige venstrefløj, så Venstre med daværende borgmester Claus Wistoft i spidsen måtte bide i det sure æble og aflevere nøglerne til borgmesterkontoret trods et flot valg til både Venstre og Wistoft personligt.

Laver ikke en Wammen

Ole Bollesen understreger overfor Lokalavisen, at han ikke har i tankerne at overlade rorpinden til en partifælle resten af denne valgperiode.

"Det har jeg overhovedet ikke tænkt på, og det bliver slet ikke aktuelt. Jeg er valgt for fire år, og det opfylder jeg."

I det aftalepapir, der blev udkommet af kommunalvalget i 2017, fik tidligere borgmester, nu 1. viceborgmester Claus Wistoft (V), ellers skrevet ind, at i tilfælde af at Ole Bollesen stoppede før tid, skulle Wistoft ringe med klokken til byrådsmøderne.

Den juridiske holdbarhed af dette punkt i aftalepapiret blev dog hurtigt vurderet til at være lig nul.

Publiceret 13 January 2020 14:30

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.