Den nye bestyrelse så på det nye mekaniske forbehandlingsanlæg på Fornæs Renseanlæg, da de havde skrevet under på at stifte DjursSam. Fra venstre formanden for DjursSam og Syddjurs Spildevand, Jan Kjær Madsen, næstformanden i Syddjurs Spildevand Marianne Als, direktør for DjursSam og økonomichef i de to selskaber, Kim Poulsen, formand og næstformand i AquaDjurs Bente Hedegaard og Benny Hammer

Den nye bestyrelse så på det nye mekaniske forbehandlingsanlæg på Fornæs Renseanlæg, da de havde skrevet under på at stifte DjursSam. Fra venstre formanden for DjursSam og Syddjurs Spildevand, Jan Kjær Madsen, næstformanden i Syddjurs Spildevand Marianne Als, direktør for DjursSam og økonomichef i de to selskaber, Kim Poulsen, formand og næstformand i AquaDjurs Bente Hedegaard og Benny Hammer

Spildevandsformand oppe at ringe over nyt selskab

Jan Kjær Madsen, formand for Syddjurs Spildevand A/S, ser mange perspektiver for Djursland med det nye fælles driftsselskab DjursSam ApS

Af
Lars Norman Thomsen

DJURSLAND Effektiv drift og renere vandmiljø. Det har altid været formålet for de kommunalt ejede selskaber, Syddjurs Spildevand og AquaDjurs. Nu styrker de samarbejdet om det.

18. december skrev formændene for de to vandselskaber under på at stifte et nyt fælles driftsselskab, der skal varetage en række opgaver til gavn for både økonomi og miljø. Selskabet skal levere administrations- og driftsydelser til de to ejerselskaber. Navnet bliver DjursSam ApS, og den formelle stiftelsesdato er 1. januar 2020.

"Vi samarbejder allerede meget fint på Djursland, så dannelsen af DjursSam ApS er kun et nyt skridt på vejen til et endnu tættere samarbejde til gavn for forbrugerne," lyder Jan Kjær Madsens vurdering.

Han er byrådsmedlem i Syddjurs som repræsentant for Det Radikale Venstre og tillige bestyrelsesformand for det kommunalt ejede Syddjurs Spildevand A/S.

"Jeg vil godt understrege, at det her ikke handler om at finde rationaler i form af færre medarbejdere, men tværtimod er det et forsøg på at optimere en række ting i den daglige drift, som vi ikke skal lave hver for sig men sammen, for eksempel vores økonomistyring," understreger Jan Kjær Madsen.

Fagområder på tværs

Allerede inden det nye selskab er en realitet, er medarbejderne blevet inddraget. Først blev der holdt et fælles medarbejdermøde i oktober. Siden har fem grupper på tværs af de to organisationer arbejdet videre med idéer til, hvilke opgaver der kan løses bedre i fællesskab end hver for sig.

"Jeg tror, at det i fremtiden bliver afgørende, at vi tænker fagområder på tværs i de to selskaber, og jeg er sikker på, at vores medarbejdere kan se værdien af at gøre det."

Formandskabet skal gå på skift mellem de to ejeres formænd, og til at begynde med går det til Jan Kjær Madsen.

Samarbejder allerede

Mens Syddjurs Spildevand er organiseret med otte mindre renseanlæg, har AquaDjurs et stort.

"AquaDjurs renser i forvejen 10-15 procent af vores spildevand på Fornæs Renseanlæg ," påpeger Jan Kjær Madsen.

Nogle af de ting, der fremadrettet er i spil, er vidensdeling og drift inden for bl.a. IT og GIS (de kort, som de bruger til at registrere kloakker og andre anlæg på). Den fælles overskrift er, at selskaberne skal samarbejde der, hvor det giver mening.

DjursSam åbent for andre

DjursSam ApS er fra starten tænkt som en begyndelse på noget større. Eller i hvert fald for muligheden for noget større. I aftalen er det nemlig skrevet ind, at der kan optages andre kommunalt ejede forsyningsselskaber i ejerkredsen. Det kan både være affalds- og varmeselskaber i lokalområdet og vandselskaber i og uden for Djursland.

Publiceret 10 January 2020 17:30