Den nye bestyrelse så på det nye mekaniske forbehandlingsanlæg på Fornæs Renseanlæg, da de havde skrevet under på at stifte DjursSam. Fra venstre formanden for DjursSam og Syddjurs Spildevand, Jan Kjær Madsen, næstformanden i Syddjurs Spildevand Marianne Als, direktør for DjursSam og økonomichef i de to selskaber, Kim Poulsen, formand og næstformand i AquaDjurs Bente Hedegaard og Benny Hammer

Den nye bestyrelse så på det nye mekaniske forbehandlingsanlæg på Fornæs Renseanlæg, da de havde skrevet under på at stifte DjursSam. Fra venstre formanden for DjursSam og Syddjurs Spildevand, Jan Kjær Madsen, næstformanden i Syddjurs Spildevand Marianne Als, direktør for DjursSam og økonomichef i de to selskaber, Kim Poulsen, formand og næstformand i AquaDjurs Bente Hedegaard og Benny Hammer

Spildevandsformand oppe at ringe over nyt selskab

Jan Kjær Madsen, formand for Syddjurs Spildevand A/S, ser mange perspektiver for Djursland med det nye fælles driftsselskab DjursSam ApS

Af
Lars Norman Thomsen

DJURSLAND Effektiv drift og renere vandmiljø. Det har altid været formålet for de kommunalt ejede selskaber, Syddjurs Spildevand og AquaDjurs. Nu styrker de samarbejdet om det.

18. december skrev formændene for de to vandselskaber under på at stifte et nyt fælles driftsselskab, der skal varetage en række opgaver til gavn for både økonomi og miljø. Selskabet skal levere administrations- og driftsydelser til de to ejerselskaber. Navnet bliver DjursSam ApS, og den formelle stiftelsesdato er 1. januar 2020.

"Vi samarbejder allerede meget fint på Djursland, så dannelsen af DjursSam ApS er kun et nyt skridt på vejen til et endnu tættere samarbejde til gavn for forbrugerne," lyder Jan Kjær Madsens vurdering.

Han er byrådsmedlem i Syddjurs som repræsentant for Det Radikale Venstre og tillige bestyrelsesformand for det kommunalt ejede Syddjurs Spildevand A/S.

"Jeg vil godt understrege, at det her ikke handler om at finde rationaler i form af færre medarbejdere, men tværtimod er det et forsøg på at optimere en række ting i den daglige drift, som vi ikke skal lave hver for sig men sammen, for eksempel vores økonomistyring," understreger Jan Kjær Madsen.

Fagområder på tværs

Allerede inden det nye selskab er en realitet, er medarbejderne blevet inddraget. Først blev der holdt et fælles medarbejdermøde i oktober. Siden har fem grupper på tværs af de to organisationer arbejdet videre med idéer til, hvilke opgaver der kan løses bedre i fællesskab end hver for sig.

"Jeg tror, at det i fremtiden bliver afgørende, at vi tænker fagområder på tværs i de to selskaber, og jeg er sikker på, at vores medarbejdere kan se værdien af at gøre det."

Formandskabet skal gå på skift mellem de to ejeres formænd, og til at begynde med går det til Jan Kjær Madsen.

Samarbejder allerede

Mens Syddjurs Spildevand er organiseret med otte mindre renseanlæg, har AquaDjurs et stort.

"AquaDjurs renser i forvejen 10-15 procent af vores spildevand på Fornæs Renseanlæg ," påpeger Jan Kjær Madsen.

Nogle af de ting, der fremadrettet er i spil, er vidensdeling og drift inden for bl.a. IT og GIS (de kort, som de bruger til at registrere kloakker og andre anlæg på). Den fælles overskrift er, at selskaberne skal samarbejde der, hvor det giver mening.

DjursSam åbent for andre

DjursSam ApS er fra starten tænkt som en begyndelse på noget større. Eller i hvert fald for muligheden for noget større. I aftalen er det nemlig skrevet ind, at der kan optages andre kommunalt ejede forsyningsselskaber i ejerkredsen. Det kan både være affalds- og varmeselskaber i lokalområdet og vandselskaber i og uden for Djursland.

Publiceret 10 January 2020 17:30

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.