Administrerende direktør, CEO, Jakob Pedersen Kokfelt, og markedsdirektør Peter Hove takkede for Business Djurslands Erhvervspris på vegne af Refurb A/S, som sidstnævnte var med til at stifte i 2008. Foto: Lars Norman Thomsen

Administrerende direktør, CEO, Jakob Pedersen Kokfelt, og markedsdirektør Peter Hove takkede for Business Djurslands Erhvervspris på vegne af Refurb A/S, som sidstnævnte var med til at stifte i 2008. Foto: Lars Norman Thomsen

Erhvervspris til virksomhed med cirkulært idegrundlag

Hornslet virksomheden Refurb A/S modtog fredag Business Djurslands erhvervspris

Af
Lars Norman Thomsen

DJURSLAND Refurb A/S, der køber og sælger brugt IT-udstyr til både virksomheder, den offentlige sektor og private borgere modtog fredag Business Djurslands erhvervspris.

Det skete ved Business Djurslands nytårskur på den smukt moderniserede Sølballegaard nær Fuglsø.

De nye indehavere af den historiske gård, Sofie Saxtoft og Espen Højlund, har genåbnet de firelængede bygninger som mødested for turister, lokalbefolkning og virksomheder.

Sølballegaard kan efter en gennemgribende renovering rumme 20 overnattende gæster fordelt i værelser og ferielejligheder med eget køkken og bad. Hertil kommer i perioder af året Sølballegaards luksus-teltlejr for op til 100 gæster, som arrangeres i samarbejde med samarbejdspartner Nordic Destination, Ebeltoft.

Med udsigt til Trehøje overrakte formand for Business Djursland, Ole Sørensen, diplom og glaskunst til de to repræsentanter fra Refurb A/S, administrerende direktør - CEO, som den slags hedder på moderne dansk - Jakob Pedersen Kokfelt, og markedsdirektør Peter Hove.

Gazelle

Refurb A/S er en af 19 Børsen Gazeller på Djursland i 2019.

En gazelle er en virksomhed, som i løbet af fire regnskabsår hvert år har haft positiv vækst og samlet set mindst fordoblet omsætningen over de fire år. Hvis virksomheden ikke opgiver omsætning i sit regnskab, beregnes væksten på baggrund af bruttoresultatet (Det er tilfældet med Refurb A/S).

Det er medlemmerne af Business Djursland, der stemmer om, hvem der skal have erhvervsprisen.

Cirka 40 procent af stemmerne faldt på Refurb A/S, kunne Ole Sørensen oplyse.

I Regnskabsrapporten for 2018 kan man læse følgende vurdering af Refurb A/S fra revisor:

"Selskabets strategi for vækst er fulgt, og udviklingen i selskabets aktiviteter anses for værende yderst tilfredsstillende.

Der er i 2018, som i foregående år, brugt mange ressourcer på udvikling af egne skræddersyede systemer, automatisering med robotteknologi samt internationalisering.

Selskabet oplevede i 2018 øget udbytte af tidligere investeringer og forventer en fortsat forøgelse af produktivitet på grund af disse tiltag.

Året viser en betragtelig øget omsætning, samt en tilsvarende stigning i bruttoavancen (2018: Cirka 18,5 mio. kroner mod cirka 12,6 mio. kroner året før og cirka 4,1 mio. kroner i 2014). Året giver et mindre, men positivt, resultat, som anses for værende mindre tilfredsstillende.

Med en strategiændring, der fokuserer mere på drift og kerneforretning, forventes en mindre vækst men et højere resultat i 2019. Der har efter regnskabets afslutning 2018 fortsat været vækst i både omsætning og bruttoavance."

Publiceret 10 January 2020 21:45

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.