Fra v: Jakob Pedersen Kokfelt, CEO og medejer af Refurb, bestyrelsesformand og stifter Ulrik Hjul Andersen og Lars Jannick Johansen, ledende partner i Den Sociale Kapitalfond Invest, der er ny investor i Hornslet virksomheden. Pressefoto

Fra v: Jakob Pedersen Kokfelt, CEO og medejer af Refurb, bestyrelsesformand og stifter Ulrik Hjul Andersen og Lars Jannick Johansen, ledende partner i Den Sociale Kapitalfond Invest, der er ny investor i Hornslet virksomheden. Pressefoto

40 procent af Refurb på nye hænder

Stifterne af Refurb A/S har solgt en del af deres ejerandel til Den Sociale Kapitalfond Invest, ligesom mindretalsinvestoren Gl. Tved Holding har solgt en del af deres andel af virksomheden

Af
Lars Norman Thomsen

HORNSLET Refurb A/S har den 9. januar 2020 fået Den Sociale Kapitalfond Invest som ny medejer. Det sker i forbindelse med, at den eksisterende ejerkreds sælger mere end 40 procent af virksomheden til kapitalfonden.

De nye ejerforhold forklares således i en pressemeddelelse: Stifterne (de tre gamle efterskole-kammerater Ulrik Hjul Andersen, Martin Bjørn Mikkelsen og Peter Hove) har solgt en del af deres ejerandel til Den Sociale Kapitalfond Invest, ligesom mindretalsinvestoren Gl. Tved Holding har solgt en del af deres andel af virksomheden. Samtidig bliver CEO Jakob Kokfelt nu medejer.

Den Sociale Kapitalfond investerer i virksomheder, som målrettet skaber nye muligheder for udsatte mennesker med enten psykiske, fysiske eller sociale udfordringer.

”Refurb er en gazelle-virksomhed i en interessant branche. De er en frontløber inden for cirkulær økonomi og har vist imponerende vækstrater. Samtidig har de en dygtig ledelse, som har demonstreret hvordan en inkluderende og mangfoldig arbejdsplads kan skabe høj vækst. Vi ser meget frem til samarbejdet om at bringe virksomheden til næste niveau,” udtaler Lars Jannick Johansen, ledende partner i Den Sociale Kapitalfond Invest, i en pressemeddelelse.

Cirkulær virksomhed.

Refurb køber og sælger genbrugte computere, tablets og smartphones.

Refurb køber brugt IT-udstyr fra både det offentlige og private virksomheder, renoverer og opgraderer det med det nyeste software, inden det sælges videre til både private forbrugere, virksomheder og det offentlige.

Virksomhedens fokus treenigheden: 1. at opbygge en solid og bæredygtig forretning 2. gøre en forskel for miljøet 3. gøre en forskel socialt.

De tre bundlinjer, som Alternativet har som sit grundlag til at vurdere bæredygtigheden af politiske forslag.

Omkring 80 procent af den CO2 udledning, der er relateret til IT-produkter såsom computere, tablets og smartphones, stammer fra selve produktionen af udstyret. Ved at opkøbe brugt IT-udstyr, dataslette og sætte det i stand for at kunne sælge det igen som genbrugt IT-udstyr er Refurb med til at bekæmpe de millioner tons af CO2, som miljøet udsættes for. Refurb tror på, at alle har evner og derfor en plads på arbejdsmarkedet. Derfor er der både plads til ansatte i ordinære og i særlige stillinger hos Refurb, forklarer Ulrik Hjul Andersen, der er bestyrelsesformand og grundlægger af virksomheden tilbage i 2008.

I august 2019 tiltrådte Jakob Pedersen Kokfelt som ny direktør i Refurb. Det skifte har, ligesom den aktuelle udvidelse af ejerkredsen, været planlagt gennem længere tid, oplyses det i pressemeddelelsen.

FAKTA

Den Sociale Kapitalfond Invest

 • Investorerne bag Den Sociale Kapitalfond Invest er bl.a. Den Europæiske Investeringsfond, Vækstfonden, TryghedsGruppen, Novo Nordisk Fonden, Ferd Sosiale Entreprenører, Færchfonden, Hempel Fonden, Sparekassen Sjælland-Fyn, Østifterne, samt Færch og Døtre
 • Fonden udspringer af Den Sociale Kapitalfond, som siden 2011 har samarbejdet med ca. 100 socialt ansvarlige virksomheder om investeringer og forretningsudvikling

FAKTA

REFURB

 • Refurb etableres af de tre gamle efterskole-kammerater Ulrik Hjul Andersen, Martin Bjørn Mikkelsen og Peter Hove, der stiftede Refurb ApS i 2008- og startede i en af stifternes værksted. Første ansatte var Ulrik Hjul Andersen i 2009 – hvor man også rykker ind i 100 lejede m2 i Hadsten.
 • I 2011 når man tre ansatte
 • I 2013 rykker man til Tilst for at for få plads nok
 • I 2015 er de ”fremtidssikrede” lokaler i Tilst for trange – og virksomheden rykker til Hornslet. - Refurb forventer at runde 30 ansatte inden udgangen af 2015
 • I 2015 træder Mette og Torben Høi Davidsen (Gl. Tved Holding) ind i ejerkredsen som investor og køber 25 pct af virksomheden
 • I 2019 sælger stifterne en del af deres ejerandel til Den Sociale Kapitalfond Invest, ligesom mindretalsinvestoren Gl. Tved Holding har solgt en del af deres andel af virksomheden. Samtidig bliver CEO Jakob Kokfelt nu medejer. Den Sociale Kapitalfond ejer dermed over 40 procent af aktierne
 • Refurb A/S er én blandt 3 virksomheder i Norden, der er autoriseret af Microsoft til at lægge Microsoft software på brugt IT-udstyr

FAKTA

Den Sociale Kapitalfond Invest

 • Investorerne bag Den Sociale Kapitalfond Invest er bl.a. Den Europæiske Investeringsfond, Vækstfonden, TryghedsGruppen, Novo Nordisk Fonden, Ferd Sosiale Entreprenører, Færchfonden, Hempel Fonden, Sparekassen Sjælland-Fyn, Østifterne, samt Færch og Døtre
 • Fonden udspringer af Den Sociale Kapitalfond, som siden 2011 har samarbejdet med ca. 100 socialt ansvarlige virksomheder om investeringer og forretningsudvikling

FAKTA

REFURB

 • Refurb etableres af de tre gamle efterskole-kammerater Ulrik Hjul Andersen, Martin Bjørn Mikkelsen og Peter Hove, der stiftede Refurb ApS i 2008- og startede i en af stifternes værksted. Første ansatte var Ulrik Hjul Andersen i 2009 – hvor man også rykker ind i 100 lejede m2 i Hadsten.
 • I 2011 når man tre ansatte
 • I 2013 rykker man til Tilst for at for få plads nok
 • I 2015 er de ”fremtidssikrede” lokaler i Tilst for trange – og virksomheden rykker til Hornslet. - Refurb forventer at runde 30 ansatte inden udgangen af 2015
 • I 2015 træder Mette og Torben Høi Davidsen (Gl. Tved Holding) ind i ejerkredsen som investor og køber 25 pct af virksomheden
 • I 2019 sælger stifterne en del af deres ejerandel til Den Sociale Kapitalfond Invest, ligesom mindretalsinvestoren Gl. Tved Holding har solgt en del af deres andel af virksomheden. Samtidig bliver CEO Jakob Kokfelt nu medejer. Den Sociale Kapitalfond ejer dermed over 40 procent af aktierne
 • Refurb A/S er én blandt 3 virksomheder i Norden, der er autoriseret af Microsoft til at lægge Microsoft software på brugt IT-udstyr

Publiceret 10 January 2020 22:00

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.