Omfartsvejen er markeret med sort på skitsen. Det hvide vejstykke er Randersvej, som til dato har været den direkte vejforbindelse mellem Djurs Sommerland/Hovedvejen og Nimtofte by. Den lukker med omfartsvejens komme for bilister

Omfartsvejen er markeret med sort på skitsen. Det hvide vejstykke er Randersvej, som til dato har været den direkte vejforbindelse mellem Djurs Sommerland/Hovedvejen og Nimtofte by. Den lukker med omfartsvejens komme for bilister

Nimtofte frygter, at omfartsvejen nulstiller byen

Fire måneder før, at omfartsvejen til Djurs Sommerland åbner, råber distriktsråd og forretningsliv i Nimtofte nu vagt i gevær

Af
Lars Norman Thomsen

NIMTOFTE Hvis Syddjurs Kommune fastholder, at der ikke skal være en direkte vejforbindelse mellem den nye omfartsvej til Djurs Sommerland og Nimtofte by, lukker Nimtofte by.

Dette klokkeklare synspunkt deler Knud Simonsen, indehaver af Djurs Hytteby, Jens Jacob Sørensen, formand for bestyrelsen i Dagli'Brugsen Nimtofte og Carsten Bryrup, formand for bestyrelsen i Nimtofte og oplands Distriktsråd samstemmende.

"Hvis kommunen vælger at lukke for trafik på Randersvej til og fra Nimtofte, som vi kender det i dag, lukker Dagli'Brugsen og Nimtofte Pizza og Grill, fordi de mister den omsætning, der kan være afgørende for, om de skal dreje nøglen. Jeg vil også få færre gæster til min hytteby, gæster som traditionelt handler i Dagli'Brugsen," siger Knud Simonsen.

Omfartsvejens tilblivelse blev besluttet i det tidligere byråd, da Per Dalgaard (DF) var formand for Udvalget for Natur, Teknik og Miljø, så Nimtofte har haft rig lejlighed til at give deres mening til kende. Har Nimtofte og oplands Distriktsråd ikke sovet i timen?

"Omfartsvejen har vi som sådan intet imod. Den er der mange trafikmæssige fordele forbundet med for Nimtofte by, og det har vi også gjort gældende i vores høringssvar," siger Carsten Bryrup.

"Der har i Nimtofte og oplands Distriktsråd været nogle personskift, som måske har gjort, at vi ikke var obs på den ekstraordinære høring, der kom, og hvor lukning af Randersvej for biler af hensyn til ejeren af Randersvej 15 var et tema," indrømmer Bryrup.

- Hvor meget omsætning smider de besøgende i Djurs Sommerland i Nimtofte i Dagli'Brugsen Nimtofte, Jens Jacob Sørensen? Er der tal eller skøn for det?

"Nej, det er der ikke. Men vi ved, at i Djurs Sommerlands sæson får vi mange kunder , der har været gæster i forlystelsesparken, og som Knud Simonsen siger, så er det meget afgørende penge for en i forvejen trængt butik. Lukker vores Dagli'Brugs, så lukker byen. Sådan er det bare."

Vis nu lidt forståelse

Trioen havde før jul et møde med nuværende udvalgsformand for Natur, Teknik og Miljø Kim Lykke Jensen (SF) og Chef for Teknik og Miljø hos Syddjurs Kommune, Rune Asmussen.

Et møde, der ikke mundede ud i en løsning, som Nimtofte trioen kunne juble over.

"Det er fint, at de vil skilte ved Djurs Sommerland, men når først bilisterne har snuden rettet mod den nye omfartsvej, vender de ikke om og kører ad Kolstrupvej mod Nimtofte. Kolstrupvej er i øvrigt slet ikke egnet til en større trafikmængde end den nuværende," siger Knud Simonsen.

Kim Lykke Jensen fastholder, at projektet er så langt fremme, åstedsforretninger gennemført og juraen på plads, at der er ingen vej tilbage.

NTM-formanden tror selv på, at omfartsvejen bliver til gavn for Nimtofte by, og så vil han arbejde for, at de næste byfornyelsesmidler skal gå til Nimtofte, så byens potentialer, for eksempel ved Mølledammen, kan komme til sin ret.

"Fint nok," lyder det fra Knud Simonsen, Jens Jacob Sørensen og Carsten Bryrup.

"Syddjurs Kommune bør udvise fleksibilitet, og selvfølgelig kan der findes en løsning, som sikrer en direkte vejforbindelse mellem omfartsvejen og Nimtofte by, som ikke koster ret mange penge, som vi har påpeget overfor Syddjurs Kommune. Der er tid endnu til at overveje denne løsning, hvis viljen er der," siger Carsten Bryrup.

Kim Lykke Jensen lægger op til, at man på det kommende udvalgsmøde tager en grundig snak om forløbet, og de argumenter, der er rejst. Selv fastholder han, at projektet er så langt fremme, at reaktionen fra Nimtofte kommer alt for sent.

Publiceret 09 January 2020 21:30

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.