Lars Lilholt kigger til Glesborg lørdag 11. januar, når Nørre Djurs HK holder en intern temadag om frivillighed og fællesskab. Pressefoto

Lars Lilholt kigger til Glesborg lørdag 11. januar, når Nørre Djurs HK holder en intern temadag om frivillighed og fællesskab. Pressefoto

Lars Lilholt kigger forbi Glesborg på lørdag

Den mangeårige spillemand gæster Nørre Djurs HK til workshop, hvor temaet er frivillighed og fællesskab i foreningslivet

Af
Lars Norman Thomsen

GLESBORG Det er velkendt, at Lars Lilholt og Nørre Djurs HK har en lang historie sammen. I år bliver det således 28. gang i streg, at Lars Lilholt Band i juli træder op på scenen i slotsparken i Meilgaard.

Derfor er det ikke overraskende, at Lars Lilholt har sagt ja til at bidrage til Nørre Djurs HKs workshop lørdag 11. januar om frivillighed og fællesskab fra vugge til grav.

Vores DNA

"Koncerten på Meilgaard er en væsentlig del af vores klubs DNA, og Lars Lilholt har været med på nærmeste hold alle årene. Derfor var det også oplagt at spørge ham, om han ville kigge forbi vores workshop," siger Henrik Elkjær, aktiv på mange fronter i klubben, som både leder, træner, spiller og ungdomskonsulent.

Henrik Elkjær er som mange andre Nørre Djurs HK'ere nærmest født ind i klubben.

"Lars Lilholt vil svare på spørgsmål fra forsamlingen om sjove oplevelser gennem årene, for det, der binder fællesskabet sammen, er netop gode oplevelser sammen. Jeg er også ret sikker på, at han vil spille en sang eller to for os," siger Henrik Elkjær.

Han håber, at lørdagens temadag, hvor deltagerne er trænere, ledere og udvalgsmedlemmer i Nørre Djurs HK, rykker klubben endnu tættere sammen i bussen.

"Vi er rigtig glade for den kultur, der er omkring os nu, men også meget beviste om, at vi skal have fuld fokus på at udvikle og dyrke den i fremtiden," siger Henrik Elkjær.

Billetsalg startet

Billetsalget til dette års Slotskoncert på Meilgaard fredag 17. juli er i fuld gang.

"Vi må nok sige, at interessen er blevet endnu større efter sidste års justering i konceptet, og derfor vil vi også opfordre til at man køber sin billet i så god tid som muligt, siger håndboldformand Karen Magrethe Fogh.

Meilgaard Slotskoncert har i år Johnny Madsen, Dodo and the Dodos og Lars Lilholt Band på plakaten. I 2019 var der fuldstændig udsolgt med mere end 4.000 gæster i parken.

Publiceret 08 January 2020 19:16

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.