Midttrafik har udarbejdet den nye trafikplan i samarbejde med Norddjurs og Syddjurs Kommune. Nu kan du kommentere planen

Midttrafik har udarbejdet den nye trafikplan i samarbejde med Norddjurs og Syddjurs Kommune. Nu kan du kommentere planen

Kommentér ny trafikplan på Djursland

Fra 8. – 22. januar er der høring på midttrafik.dk omkring de køreplaner, der træder i kraft på Djursland til køreplanskiftet 28. juni 2020

Af
Lars Norman Thomsen

Så er det nu, du skal kende din besøgelsestid, hvis du vil give dit besyv med om de de køreplaner, der træder i kraft 28. juni 2020 i forbindelse med udrulningen af en ny kollektiv trafikplan.

Fra 8.-22. januar bliver de nye køreplaner præsenteret på midttrafik.dk sammen med en formular, hvor borgerne kan komme med ønsker og ændringsforslag til køreplanerne, skriver Midttrafik i en pressemeddelelse.

Midttrafik ser den nye trafikplan som måde at Djursland bedre sammen via et hovednet.

"På hovednettet kører busserne med fast frekvens, ensartede ruteforløb og fast minuttal. Busruterne bliver koordineret, så kunderne kan skifte mellem ruterne, til/fra de øvrige ruter på Djursland og til Letbanen på en række knudepunkter. Samtidig kommer der bedre forbindelser til både Randers og Aarhus," lyder det i pressemeddelelsen.

Formuleringer som langt fra alle borgere på Djursland er enige i.

Med den nye trafikplan bliver der oprettet flere uddannelsesruter, som giver de unge bedre mulighed for at komme til og fra uddannelsesinstitutionerne på skoledage.

Trafikplanen blev endelig vedtaget i byrådene i september 2019 efter en høring om trafikplanens overordnede principper, herunder ruteføringer og betjeningsomfang. Midttrafik og kommunerne modtog i alt 75 høringssvar, hvilket gav anledning til en række mindre justeringer på udvalgte ruter.

FAKTA

  • Trafikselskabet Midttrafik har fra 1. januar 2007 administreret den kollektive trafik i den midtjyske region
  • De regionale bussers kørsel bestilles og betales af Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen bestiller og betaler kørslen indenfor deres kommunegrænser
  • Midttrafik er en fusion af det tidligere Århus Sporveje Trafikselskab, dele af Viborg Amts Fælleskommunale Trafikselskab (VAFT), dele af Vejle Amts Trafikselskab (VAT), de tidligere Ringkøbing og Århus amter, samt kommunerne i de 2 nedlagte amter
  • Som følge af strukturreformen blev den kollektive trafik samlet i trafikselskaber
  • Bestyrelsen består af 7 medlemmer udpeget af kommunerne og 2 medlemmer udpeget af Region Midtjylland
  • Bestyrelsesformand er 1. viceborgmester i Syddjurs, Claus Wistoft (V). Formandsjobbet aflønnes med et årligt vederlag på godt 200.000 kroner
  • Mads Nikolajsen (SF), udvalgsformand i Norddjurs Kommunalbestyrelse er menigt medlem af bestyrelsen og repræsenterer Midttrafik i Letbanerådet, hvor også partifællen Kirstine Bille, byrådsmedlem i Syddjurs har plads

Publiceret 08 January 2020 21:30

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.