Siger Ole Bollesen (med notesblokken) ja til igen at være Socialdemokratiets borgmesterkandidat? Det afslører han på generalforsamlingen i Socialdemokratiet Syddjurs 20. april. Foto: Lars Norman Thomsen

Siger Ole Bollesen (med notesblokken) ja til igen at være Socialdemokratiets borgmesterkandidat? Det afslører han på generalforsamlingen i Socialdemokratiet Syddjurs 20. april. Foto: Lars Norman Thomsen

Hvem bliver Socialdemokratiets borgmesterkandidat?

Til april afslører Syddjurs borgmester Ole Bollesen, om han genopstiller til kommunalvalget i 2021

Af
Lars Norman Thomsen

LOKALPOLITIK Foråret er rig på generalforsamlinger i de politiske partier. Den mest spændende af slagsen foregår 20. april i 3F Huset i Rønde i Socialdemokratiet.

Her afslører Ole Bollesen, om han genopstiller som borgmesterkandidat til næste kommunalvalg i november 2021.

Selv vil han her et par dage efter nytårsskiftet ikke afsløre, hvad han har besluttet at fortælle sine partifæller.

"Det gør jeg først på generalforsamlingen," lyder det fra borgmesteren, der fylder 70 til sommer, nærmere bestemt 13. juli.

Lå ikke i kortene

Ole Bollesen blev forud for valget i 2017 valgt enstemmigt som Socialdemokratiets borgmesterkandidat med det helt klare formål at bane vejen for et større generationsskifte i partiet med henblik på at køre en yngre borgmesterkandidat i stilling til valget i 2021.

Nu lykkedes det imidlertid Socialdemokratiet at erobre borgmesterposten fire år før det stod i strategiplanen efter en meget målrettet valgkamp med flere nye kandidater i rækkerne. Det lykkedes således at få fem nye ansigter valgt ind i byrådet til at supplere veteranerne Ole Bollesen, Christian Haubuf og Jan Fischer.

På valgaftenen lykkedes det også at få Ole Bollesen kørt helt frem i forreste linje med støtte fra den øvrige venstrefløj, så Venstre med daværende borgmester Claus Wistoft i spidsen måtte bide i det sure æble og aflevere nøglerne til borgmesterkontoret trods et flot valg til både Venstre og Wistoft personligt.

Afgørende blev det imidlertid, at Venstre ikke kunne overbevise Dansk Folkeparti om, at de to partier skulle være i valgforbund. Det kostede reelt Venstre borgmesterhvervet, at Per Dalgaard og Dansk Folkeparti følte sig kørt over og 'grinagtiggjort' i den foregående byrådsperiode af særligt Venstre og Wistoft.

Det oplagte valg

Ole Bollesen var den oplagte kandidat i 2017, fordi han i de fire foregående år havde røgtet både hvervet som udvalgsformand for Udvalget for Sundhed, Ældre og Social (SÆ-udvalget) og posten som gruppeformand for byrådsgruppen på overbevisende vis.

Det blev ikke mindst bemærket, at den nu pensionerede gymnasielærer Ole Bollesen på myndig vis fik gruppen til at arbejde sammen og medlemmerne, hvoraf et par stykker var rygende pistoler, til at forstå, at uanset om de var medlem af partiforeningen i Ebeltoft og omegn eller partiforeningen Syddjurs Vest, der dækker de gamle kommuner, Rosenholm, Rønde og Midtdjurs, så repræsenterede de alle først og fremmest Socialdemokratiet.

Ole Bollesen er fortsat i fin fysisk form, selvom han er kommet til skelsår og alder. Gymnastikinstruktøren, der fortsat står i spidsen for et 'modent' gymnastikhold i Ebeltoft, går bestemt ikke ned på konditionen. Hans aerobe kapacitet hører fortsat til toppen i byrådet.

Vælger han at takke ja til at fortsætte, bliver han naturligvis kåret på generalforsamlingen.

Bliver det et nej, vil der sandsynligvis være flere i den nuværende byrådsgruppe, der ser sig selv som mulige arvtagere. For eksempel den nuværende gruppeformand Michael Stegger og navnebroderen Michael Aakjær, medlem af Udvalget for Familie og Institutioner.

En dark horse uden for byrådsgruppen, Anders Peter Rasmussen, Ebeltoft, der har fire års byrådserfaring (2014-2017), men ikke opnåede genvalg ved valget i 2017, færdes fortsat i det socialdemokratiske bagland, og kan sagtens komme i spil.

Ebeltoft-strategen Christian Haubuf har altid haft et godt øje til Anders Peter Rasmussen og set ham både som sin protegé en coming man i partiet.Frem til 20. april bliver det alt sammen gisninger, og 'hvad har du hørt på vandrørene'.

Vi er alle sammen først klogere, når Ole Bollesen har gjort op med sig selv, om han vil gå efter at tage vagten fire år mere på borgmesterkontoret.

Publiceret 02 January 2020 15:00

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.