Kærlighedserklæring til drømmere til alle tider

Bernt Stubbe Østergaard sender med sin bog om blomsterbørnene fra 70’ernes landkollektiver på Djursland en hilsen til den nye klimageneration i vor tid

Af
Lars Norman Thomsen

DJURSLAND I bogen 'Blomsterbørn – Livet i landkollektiverne', der udkom tidligere i denne måned, har forfatteren til udgivelsen, Bernt Stubbe Østergaard, dykket ned i et stykke Danmarkshistorie og fortalt om de erfaringer og diskussioner, der optog en del af generationen fra 1970'erne, og som nu føres videre af dengeneration, der i dag ønsker at skabe en platform med klimakamp og et stærkt socialt fællesskab.

Som ung studerende i 70’erne flyttede Bernt Stubbe Østergaard (årgang 1950) sammen med sine nære venner ind i landkollektivet Abraxas på Mols og senere videre til større kollektiver på Djursland.

Og det er en tur tilbage til landkollektiverne på Djursland i 70’erne med de aktiviteter, der prægede deres hverdag – fra musikken og dansen til Bondehærens forsvar for Christiania og græsrodsarbejdet i Tanzania – som Bernt Østergaard tager sine læsere med på i sin nye bog.

”Vi lavede vores egen samfundsorden og tog mere ansvar for os selv og naturen. Udover hampen satsede vi på dyrkningsmetoder, der fremmede biodiversitet og undgik brug af pesticider. Vi engagerede os i den lokale og landsdækkende debat om sprøjtemidler og bevarelse af naturen – og lignede på det punkt meget de klimaaktivister, vi møder i medierne i dag,” fortæller Bernt Stubbe Østergaard i en pressemeddelelse i anledning af bogudgivelsen.

Mantra: En tønde land

Med et mantra om at være selvforsynende på en tønde land gik byernes blomsterbørn trods svære odds i gang med at realisere deres drøm. De lærte af den erfaring, det gav, når deres grøntsager forsvandt i ukrudt, når det, der skulle holde vinteren over, mugnede i laderne, og musene spiste deres korn.

”På vores minilandbrug forsøgte vi os frem og smagte, spiste og røg af naturen,” husker forfatteren, som også beskriver, hvordan en hverdag udspillede sig i et af de større kollektiver på Djursland, han flyttede til senere. Lokalhistoriske Feinschmeckere, der har fortiden stærkt inde på nethinden, vil kunne nikke genkendende til flere af de historier og personer, der optræder i bogen.

Men det kollektive samvær gav tid til at organisere sig og tænke længere. Synergieffekterne for nu at bruge et moderne ord var til at få øje på. Blomsterbørnene på Djursland lavede deres egne virksomheder, og krumtappen for de mange aktiviteter var bladet IndkøbsTidende og etableringen af indkøbsforeningen DKI – Djurslands Kollektive Indkøbsforening. Her kunne de uden om grossistled og detailhandel købe og sælge de varer, den lokale brugs ikke havde på hylderne.

Publiceret 20 December 2019 16:30

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.