Vilhelm Gregersens evergreen 'Der er noget i luften' blev igen sunget i byrådssalen i den gode juletid

Vilhelm Gregersens evergreen 'Der er noget i luften' blev igen sunget i byrådssalen i den gode juletid

Der er noget med Vilhelm Gregersen og byrådet

Vilhelm Gregersen blev igen mindet ved årets sidste byrådsmøde, men ikke alle byrådsmedlemmerne kender fortsat til digterpræstens lokale fortid

Af
Lars Norman Thomsen

SYDDJURS De fleste kan synge med på den kendte adventssang 'Der er noget i Luften', men det er nok de færreste, der ved, hvem forfatteren og komponisten er. Han hedder Vilhelm Gregersen (1848-1929), og han har en fortid som præst i Hornslet.

Sidste år ved denne tid valgte Alternativets Mette Refshauge Foged Gregersens smukke evergreen som sangen, der skulle synges til årets sidste byrådsmøde, og sørme ikke om Venstre med gruppeformand Claus Wistoft som anbefaler gentog kunststykket ved onsdagens byrådsmøde.

Det var gået Wistofts næse forbi, at manden, 'Der er noget i Luften', Vilhelm Gregersen var tidligere sognepræst i Hornslet og, at han udnyttede ledige stunder i præstegården til at skrive sangen, der ikke står i Højskolesangbogen.

Så lad os på denne plads fortælle historien endnu en gang med hjælp fra SFs kunst- og kulturinteressede Kim Lykke Jensen, der for ikke så mange år siden på sit forlag, Vældgungerne, udgav Vilhelm Gregersens digte og erindringer.

Hornslet i fordums dage

Bogen tegner et bredt billede af Gregersens forfatterskab og af livet i Hornslet for hundrede år siden.

Vilhelm Gregersen blev født i 1848. I en ret moden alder blev han færdig med sit teologistudie, da han først havde studeret tysk og været ansat i et handelsfirma.

Inden Vilhelm Gregersen kom til Hornslet, havde han været sognepræst i Naur-Sir ved Holstebro og i Stauning ved Ringkøbing Fjord, hvilket gav ham anledning til at sammenligne kulturen i Østjylland og Vestjylland:

“Befolkningen kom mig i møde med venlighed, men der er stor forskel på østjydernes og vestjydernes forhold til præsten, når dette tages i det store og hele. Forholdet på vestkysten er i almindelighed langt mere personligt og fortroligt. Det er i alt fald min erfaring. På østkysten er præsten langt oftere kun den gejstlige embedsmand for folk. Her findes langt flere helt ligegyldige, hvad der også sætter sit præg på kirkegangen, der langtfra er så støt og almindelig som på vestkysten,” skrev han i erindringerne.

Viril mand

Hornslets nu nedrevne præstegård kom til at emme af liv, da familien Gregersen kom til byen med en barneflok på 13.

Familien blev hurtigt glad for deres nye bolig og hele egnen, der omgav den:

“Præstegården i Hornslet er gammel, men hyggelig og ret rummelig. Haven hen ved 1½ tønde land er køn og hyggelig, udvidet og forskønnet af pastor Smith, min formands formand, der var en stor og kyndig haveelsker. Egnen her er tiltalende og nede ved Kalø vig endog ualmindelig smuk.

Her er god togforbindelse med Århus, hvad jo har stor betydning for vore børns skolegang. Byen er vokset meget i de 15 år, jeg har været her, jeg tænker med en 300 mennesker og efter at herredskontoret er flyttet hertil, vil den vist blive ved at vokse betydeligt,” forudså Vilhelm Gregersen i 1912. Han var forudseende!

Vilhelm Gregersen nåede at være sognepræst i Hornslet 21 år, hvorefter han gik på pension som 70-årig i 1918. Derefter flyttede han til Gjerrild, hvor han døde i januar 1929.

Vilhelm Gregersen ligger begravet på kirkegården i Grenaa.

Publiceret 19 December 2019 14:44

Replik: Tre politikere har reageret

NORDDJURS Avisen har givet samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i Norddjurs mulighed for at kommentere på henvendelsen fra Henrik Holmsted Pedersen og den kritik, der rejses af sagsforløbet. Tre af de lokale politikere har reageret - formanden for Voksen- og Plejeudvalget, Lars Møller, (S), SF's Mads Nikolajsen og den konservative Benny Hammer.

Lars Møller indleder sit svar med at nævne, at det er koordineret med borgmester Jan Petersen, (S).

"Forvaltningen i Norddjurs Kommune modtog afgørelsen fra ministeriet 31. oktober 2019. Dagen efter den 1. november blev der skrevet ud til voksen- og plejeudvalget og borgmesteren og orienteret om afgørelsen. Samtidig blev både udvalget og borgmesteren orienteret om, at afgørelsen ville blive drøftet med Randers Kommune samt at afgørelsen ville blive drøftet med advokatfirmaet Bech-Bruun, da der jævnførende ministeriets skrivelse er flere forskellige muligheder for at tilpasse de formelle rammer for samarbejdet, så det får en form, der er lovlig. Desuden blev voksen- og plejeudvalget og borgmesteren oplyst om, at så snart, der er sket en afklaring og udarbejdet en beskrivelse af de forskellige løsningsmuligheder, så vil sagen blive forelagt til politisk behandling. Tilsvarende oplysninger afgav borgmesteren til hele kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens møde i november 2020," fortæller Lars Møller.

Ikke udenom eller bagom

Han mener, at der således ikke er tale om, at forvaltningen er gået hverken udenom eller bagom politikerne i arbejdet med at finde en alternativ samarbejdsform med Randers.

"Af afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet fremgår det, at der er flere måder at lovliggøre samarbejdet på via alternative organiseringsmåder. Når Randers Kommune og Norddjurs Kommune i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun har afklaret, hvordan de formelle rammer omkring samarbejdet kan tilpasses, så vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling i både voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det er forventningen, at det finder sted i løbet af perioden februar – april 2020," oplyser Lars Møller.

Begrænset aktindsigt

"27. november 2019 modtog Norddjurs Kommune en anmodning om aktindsigt fra advokatfirmaet Horten. Efterfølgende har velfærdssekretariatet i løbet af december 2019 været i dialog med Horten om på vis vegne, de søger aktindsigt, og hvilket materiale de konkret ønsker aktindsigt i. Generelt skal aktindsigter afgrænses, så forvaltningen kan finde materialet indenfor et rimeligt tidsforbrug på 25 timer – jævnførende offentlighedsloven. For at få en endelig afklaring af ovenstående forhold - herunder også om aktindsigten vedrører oplysninger om et konkurrerende advokatfirma - har velfærdsforvaltningen efter aftale med Randers Kommune anmodet vores advokatfirma Bech-Bruun om i starten af januar 2020 at tage kontakt til Horten på vegne af Norddjurs Kommune. Det kan oplyses, at Bech-Bruun også på vegne af Randers Kommune har fremsendt en lignende skrivelse til Horten. I det øjeblik, at afklaringen af aktindsigtens omfang foreligger, så fremsender Norddjurs Kommune hurtigst muligt materialet til Horten," fregår det af svaret fra Lars Møller.

Godkendt leverandør

Han runder af med at oplyse, at Det Danske Madhus er godkendt leverandør af madservice i Norddjurs Kommune og dermed har kommunens ældre hjemmeboende borgere mulighed for at få mad fra Det Danske Madhus, hvis de ønsker det. Det Danske Madhus har været godkendt leverandør i flere år – også da maden blev produceret i samarbejde med Syddjurs Kommune i regi af Djurs Mad.

Helt ok

Mads Nikolajsen fra SF er kritisk over for Henrik Holmsted Pedersens ageren i sagen.

"SF fandt madsamarbejdet med Randers Kommune helt ok. Jeg forstår ikke Henrik Holmsted Pedersen og Enhedslistens korstog imod, at kommuner samarbejder og kan levere til hinanden efter godkendte aftaler. Da samarbejdet med Syddjurs Kommune i det kommunale madhus blev opgivet, var samarbejde med Randers Kommune helt ok, også i følge tilsynsmyndigheden. Vi så også gerne samarbejde med Randers Sygehus og deres berømte økologiske køkken om madleverance, men det var ikke aktuelt," siger Mads Nikolajsen.

Han fortæller, at man bruger advokat i Norddjurs kamp for at få anerkendt kommunens løsning.

Vil vinde - ikke tabe

"Det er ok at kommunens advokat arbejder uden at modparten - et privat madhus - skal havde indsigt i alle sin modparts overvejelser. Vi kæmper for at vinde vores sag, ikke for at tabe. Jeg ser gerne at vi mere bruger lokal advokat - og alle mulige andre ydelser - men vi skal også have en advokat, der kender det helt specielle område. Det er meget usædvanligt, at en minister underkender sit eget tilsyn - som her," siger Mads Nikolajsen.

Helt uenig

Den konservative Benny Hammer er helt uenig.

"Det her er en irriterende sag, som har været træls at have med at gøre lige fra dag et. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke har været valgt en højere grad af åbenhed - og at sagen allerede nu havde været i Voksen og Plejeudvalget - og senere i kommunalbestyrelsen. Hvorfor dog pakke tingene væk i stedet for at få dem på bordet i al offentlighed," spørger han.

Han mener, at det eneste rigtige er at sende madopgaven i udbud i en åben proces.

"Jeg kan godt se, at det ender med endnu en advokatregning af de store fra Bech-Bruun, og jeg forstår til fulde vreden fra Det Danske Madhus. Det skal da ikke være Bech-Bruun, der skal afgøre, hvordan vi som kommune giver aktindsigt, for så er vi ude på et skråplan. Jeg håber ikke, at det hele er begrundet i, at nogle mener, at det kun er i det offentlige, der kan laves ordentlig ældremad. Den opgave kan lige så godt klares af en privat leverandør," mener Benny Hammer.