Allan Bach. Foto: Region Midtjylland

Allan Bach. Foto: Region Midtjylland

Allan Bach ny ledende overlæge for Region Midtjyllands akutlægebiler

Den nuværende afsnitsleder for akutlægebilerne i Randers og Grenaa skal fra 1. februar stå i spidsen for udvikling og drift af regionens akutlægebiler

Af
Lars Norman Thomsen

Det bliver et kendt ansigt, der fra den 1. februar skal stå i spidsen for udvikling og drift af regionens akutlægebiler.

Allan Bach, 41, får som ledende overlæge det overordnede ansvar for den daglige drift af regionens ti akutlægebiler. Han skal blandt andet sikre den fortsatte udvikling af kvaliteten i patientbehandlingen, og han får en nøglerolle i forhold til at konsolidere og udvikle den nye regionale driftsorganisation, som er etableret efter at Region Midtjylland selv er begyndt at drive akutlægebiler og ambulancer.

Lægefaglig direktør i Præhospitalet, Per Sabro Nielsen, glæder sig til det kommende samarbejde. Han udtaler i en pressemeddelelse:

"Med Allan Bach får vi en meget engageret og ambitiøs leder med stor indsigt i at drive og udvikle akutlægebilernes indsats, som kan være med til at sætte retningen for den rivende udvikling, Præhospitalet står midt i. Som leder af akutlægebilerne i Randers og Grenå og med hans nuværende nøglerolle i efteruddannelse af såvel akutlæger som lægeassistenter og paramedicinere, er han samtidig et kendt ansigt i organisationen, og kan være med til at sikre både kvalitet og kontinuitet.

Allan Bach er speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin. Han i dag ansat som overlæge på Regionshospitalet Randers på Operation og Intensiv afdelingen. Han er samtidig afsnitsleder for akutlægebilerne i Randers og Grenaa. Desuden er han delegerende læge for Præhospitalet, og dermed ansvarlig for at sikre, at ambulancepersonalet er uddannelsesmæssigt godt rustet til at sikre høj kvalitet i patientbehandlingen.

Allan Bach ser frem til at tage fat som leder i Præhospitalet.

"Det bliver en masse spændende udfordringer og jeg er ydmyg over for opgaven. Men jeg kender allerede organisationen godt og glæder mig til at samarbejde endnu tættere med de mange ambitiøse og dygtige kolleger. Jeg har en klar vision om, at akutlægebilerne fortsat skal være en velintegreret del af Præhospitalet, og vil arbejde for at sikre et rigtig godt dagligt samarbejde mellem AMK-vagtcentralen (AMK er en forkortelse for Akut Medicinsk Koordinering), ambulancer og akutlægebiler, akutafdelinger og de andre led i den samlede kæde, som skal sikre at borgere, der bliver kritisk syge eller kommer alvorligt til skade i Region Midtjylland får behandling i verdensklasse," udtaler Allan Bach i pressemeddelelsen.

Region Midtjylland har ni akutlægebiler, som har baser i Herning, Holstebro, Lemvig, Viborg, Silkeborg, Randers, Aarhus, Horsens og Grenaa.

Publiceret 04 December 2019 08:30