Madservice Kronjylland har siden 5. februar 2018 leveret mad til de ældre borgere i Norddjurs Kommune. Pressefoto

Madservice Kronjylland har siden 5. februar 2018 leveret mad til de ældre borgere i Norddjurs Kommune. Pressefoto

Ministerium underkender madaftale mellem Norddjurs og Randers kommune

Inden udgangen af 2020 skal samarbejdsaftalen være lovliggjort eller samarbejdet ophørt

Af
John Pedersen

NORDDJURS Social- og Indenrigsministeriet har underkendt den aftale mellem Norddjurs Kommune og Randers Kommune om levering af mad til de ældre i Norddjurs fra det kommunale Madservice Kronjylland.

I maj 2018 fik aftalen ellers grønt lys fra Klagenævnet for Udbud. som godkendte aftalen mellem de to kommuner og afviste en konkret klage fra Det Danske Madhus i sagen.

Senere nåede Ankestyrelsen frem til samme resultat.

"Vi forstår det ikke.Det kommer som en meget stor overraskelse", lyder det fra Lars Møller (S), formand for Voksen- og Plejeudvalget i Norddjurs Kommune.

Strider mod kommunalfuldmagt

I sin afgørelse anerkender Social- og Indenrigsministeriet, at der på den ene side er hensyn, der kan tale for et kommunalt samarbejde, men er på den anden side nået frem til, at der i den aktuelle sag ikke foreligger en interesse af en sådan karakter og styrke at det omhandlede samarbejde kan anses for at være hjemlet i reglerne om kommunalfuldmagt.

De to kommuner skal indenfor fire måneder opsige samarbejdsaftalen om madproduktion med det aftale opsigelsesvarsel på 10 måneder.

Det betyder, at aftalen skal være bragt til ophør senest 31. december 2020 eller inden for samme tidsfrist være lovliggjort.

Kommunen dybt overrasket

Udvalgsformand Lars Møller er dybt forundret over ministeriet med sin afgørelse går ind og underkender begge instanser, der tidligere har sagt god for samarbejdsaftalen.

Han understreger, at afgørelsen er med til at slå udviklingen af moderne kommunale samarbejder voldsomt tilbage.

"Men borgerne, der får mad leveret kommer ikke til at mærke noget. Vi garanterer fuld tryghed overfor de mange ældre i Norddjujrs, som har været rigtigt glade for leveringen af mad fra Madservice Kronjylland".

Der har været stor opbakning til samarbejdet og på alle måder har der været tale om en stor succes er den generelle opfattelse.

Derfor lægger Lars Møller også op til, at de to kommuner sammen finder frem til en fælles løsning så samarbejdet om levering af mad til de ældre i Norddjurs Kommune kan fortsætte.

Politikerne i de to kommuner, jurister og andet fagpersonale går nu i gang med at arbejde på at finde en løsning, der også kan tilfredsstille Social- og Indenrigsministeriet.

Driver erhvervsvirksomhed

Afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet præsenteres i et langt dokument på 42 tætskrevne sider.

I den lange beskrivelse af samarbejdet konstaterer ministeriet, at de to kommuner gensidigt udfører opgaver for hinanden, der må karakteriseres som erhvervsvirksomhed.

Tidligere var det det kommunale storkøkken hos Djurs Mad i Auning, der leverede maden til de ældre på Djursland. Arkivfoto: John Pedersen

Tidligere var det det kommunale storkøkken hos Djurs Mad i Auning, der leverede maden til de ældre på Djursland. Arkivfoto: John Pedersen

"På den baggrund og henset til, at kommunestyret ikke er opbygget med henblik på at producere og afsætte varer og tjenesteydelser på et marked, men derimod med henblik på varetagelse af fællesopgaver for et lokalsamfund er det Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at der skal forleigge tuntvejende hensyn fot at forbuddet mod erhvervsvirksomhed kan gennembrydes med hjemmel i kommunalfuldmagten", hedder det blandt andet i ministeriets begrundelse for afgørelsen.

Ulovlige ekstratilbud

Udover den generelle underkendelse af samarbejdsaftalen finder ministeriet det også i strid med gældende regler, at Madservice Kronjylland tilbyder kunderne i Norddjurs en række ekstratilbud, der ligger udover de politisk besluttede priser.

Ministeriet har henledt Ankestyrelsen om at overveje om der på det punkt er grund til at rejse en tilsynssag om, hvorvidt Randers Kommune har hjemmel til at sælge de omhandlede ekstratilbud.

Publiceret 28 November 2019 18:30