Aage Schytt savner, at politikerne kigger på de reelle behov for den nye cykelsti på Boeslumvej. Arkivfoto

Aage Schytt savner, at politikerne kigger på de reelle behov for den nye cykelsti på Boeslumvej. Arkivfoto

Debat: Ingen Mariager-model på Djurslands cykelstier

Af
Aage Schytt

Møllesvinget 2,

8400 Ebeltoft

Helt OK med flere cykelstier overalt på Djursland, men behøves det at gøres efter ”Mariager”-modellen, hvor omkostningerne var underordnede for DF?

Nej, det behøves ikke, men ikke desto mindre er man i gang med at måle op og etablere et sådant projekt i vores kommune.

Der skal nu anlægges en forlængelse af cykelstierne på Boeslumvej så de kommer helt ind til Ebeltoft. En glimrende ide, men er det nu nødvendigt med en cykelsti på to meters bredde i hver side?

Nej, det er det absolut ikke. Som naboer kender vi intensiteten, som er meget lav og lige her og nu har der været 0 cyklister inden for den sidste time.

Det må være muligt at etablere en dobbelt cykelsti i den ene side lige som på Strandvejen, hvor tætheden er mindst 20 gange større, og der er ingen problemer.

Når man ser på de faktiske forhold, så skal der foretages udgravning af skrænter på den ene side og opfyldning i den anden side, herunder fældning af træer og buske.

Ved kun at anlægge en dobbelt cykelsti i den ene side, kunne selve kørebanen måske skubbes en halv meter til den anden side, hvilket også ville gøre projektet billigere.

Kender ikke anlægsomkostningerne, men med ekspropriation, forholdene taget i betragtning og de 2 x 1 km. som skal anlægges, taler vi formentlig om millionbeløb hvor det halve kunne spares og bruges på skoler og de ældre.

Hvis omkostningerne er øremærket fra staten til cykelstier, kunne man vel i stedet bruge provenuet fra besparelserne til at starte med at anlægge cykelstier på vejen til Tirstrup, hvor det er det er livsfarligt bare at prøve at gå i vejkanten.

Er der ikke bare en eller to byrådsmedlemmer som kunne køre et smut op ad Boeslumvej, tage forholdene i øjesyn og lige lægge noget fornuft ind i projektet inden det bringes til udførelse?

Det er kun det vi beder om, og ikke at bremse projektet, som vi kun kan støtte.

Publiceret 28 November 2019 11:27