Arkivfoto

Arkivfoto

Debat: Føljetonen om Letbanen en ren Aarhus historie

Af
Per Lund

Violskrænten 9

8500 Grenaa:

Af tekst tv på DR 1 21. november 2019 fremgår, at der nu, ifølge seneste nyhedsbrev fra Letbanen, udover de allerede kendte problemer med is på køreledningerne m.m., før sommerferien er konstateret revnedannelser i bremseskiverne på letbanetogene, specielt på de store Tango-tog, der blandt andet kører til Grenaa.

Man beskriver årsagen til disse bremseproblemer som værende slid.

Med den smule kørsel der fra driftstart med kørsel til Grenaa har været med alle de aflysninger der har været, er det næsten komisk, at man nu varsler forsinkelser og aflysninger af togdriften grundet udbedring af bremseproblemer forårsaget af slid. Hvordan skal det så komme til at gå, når og hvis man på et tidspunkt ude i fremtiden kommer til at køre med den lovede halvtimesdrift, der for længst skulle være igangsat.

Man kan formentlig ikke klandre den nuværende ledelse for problemet med bremserne, det må være leverandøren af letbanetogene og dem der førte købsforhandlingerne, der står for denne fejl, men det er jo ikke den eneste der er opstået, og hvorfor melder man først nu ud om bremseproblemer konstateret før sommerferien, altså med næsten 5 måneders forsinkelse?

Tror man virkelig fra driftselskabets side, at man kan blive ved med at trække på Djurslandskommunernes/brugernes tålmodighed?

Lad os nu få borgmestrene på banen (i bogstaveligste forstand) med krav om anden og bedre ledelse af Letbaneselskabet.

I København sætter man Metro og Cityring i gang stort set uden forsinkelser i forhold til de oprindelige planer, og efter indvielsen hører man aldrig om driftsproblemer, forsinkelser m.m., men de har nok også professionelle og forudseende folk til at stå for driften.

Letbanen er ikke bare ved at udvikle sig til en Aarhushistorie, det er en Aarhushistorie, og man er til grin over hele landet og også uden for Danmarks grænser (f.eks. Norge), og dem, den ustabile drift går hårdest ud over, er pendlerne samt dem, der har satset på en stabil pendlerforbindelse, og derfor har etableret sig med bolig/virksomhed udenfor Aarhus i tillid til problemfri drift af letbanen.

Den nuværende situation kan heller ikke være tilfredsstillende for ejerkredsen, Aarhus Kommune og Region Midtjylland, og da slet ikke for Djursland, der efter udfasning af den tidligere togforbindelse i august 2016 var stillet i udsigt, at der atter skulle køre tog på strækningen Aarhus – Grenaa september-oktober 2017, vel at mærke stabil togdrift. Dette mål er nu, 2 år senere, endnu ikke nået. At der så heller ikke er toiletter i letbanetogene er en skændsel som burde have været rettet, inden letbanetogene blev leveret, men det er sikkert kun folk, der skulle køre korte ture i Aarhus, som forhandlede kontrakten på de nye letbanetog på plads.

Lad os nu hurtigst muligt få en kvalificeret ledelse af Letbanen, der kan sikre stabil drift, og så hurtigt som muligt etablere de fornødne køreledninger m.m i Trustrup, der gør, at der kan igangsættes halvtimesdrift på strækningen Grenaa - Ryomgaard."

Publiceret 27 November 2019 16:00