Arkivfoto

Arkivfoto

Debat: Enhedslisten siger nej tak til vindmølleprojektet ved Hollandsbjerg

Af
Af Laila Jensen

Steen Nymann

Lone Bording

Birgitte Poulsen

Ulf Harbo og Mogens Overballe

som udgør Enhedslistens bestyrelse i Norddjurs:

"Enhedslisten Norddjurs er for vindmøller og grøn omstilling, men imod overgreb på lokalbefolkning og natur i form af kæmpemøller mindre end 2 kilometer fra beboelse.

Sådan har det været de snart 6 år Enhedslisten har haft sæde i kommunalbestyrelsen i Norddjurs, og sådan er det stadigvæk.

Ulf Harbo 01 feb. 2015 i læserbrev om kæmpemøller ved Søby og Hevring Ådal:

” Jeg er for grøn energi og har selv både solfanger og laver mit eget brænde, men jeg er imod overgreb på mennesker og natur for profittens skyld.”

https://amtsavisen.dk/artikel/l%C3%A6serbrev-drop-m%C3%B8ller

Ulf Harbo 14 marts 2016 i læserbrev om, at man i Polen anbefaler mindst 2 kilometers afstand fra industrielle vindmølleparker til beboelse pga. risikoen for at ødelægge menneskers gode helbred:

” Tænk sig, at Polen tager mere hensyn til deres borgeres helbred end vi gør i Danmark.”

https://norddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/2016-03-14/Polen-tager-mere-hensyn-til-deres-borgeres-helbred-end-Danmark-995256.html

Ulf Harbo 28. august 2016 i læserbrev om Kæmpemøller kun 850 meter fra beboelse i Grenå:

”Jeg har meget svært ved at forstå, hvordan der var 14 der kunne stemme imod kæmpemøller ved Hevring Ådal for kun 2 måneder siden, og nu er der pludselig 20, der stemmer for kæmpemøller ret ud for Grenaa By. ”

https://norddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/2016-08-28/210-meter-h%C3%B8je-vindm%C3%B8ller-850-meter-fra-Grenaa-kom-som-en-tyv-om-natten-1078067.html

Henrik Holmsted Pedersen og Mogens Overballe 20. oktober 2016 på vegne af Enhedslisten Norddjurs bestyrelse om kæmpemøller på 210 meter:

” Vi forlanger som mindstemål, at møllerne har en afstand på to kilometer i luftlinje fra nærmeste beboelse”

“Vi holder også fortsat fast i, at de ikke må genere naboerne”

https://syddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/2016-10-20/Grenaa-Havn-Enhedslisten-siger-ja-til-havvindm%C3%B8ller-men-...-1088460.html

Dermed ligger Enhedslisten Norddjurs sig op af miljøhelt og pristager Søren Hermansen, som har stået i spidsen for at Samsø på kun 10 år fra 1997 til 2007 blev mere end 100 % selvforsynende med energi fra vind, sol og halm.

Sørens holdning kom klart til udtryk i september udgaven af Danmarks Naturfredningsforenings magasin Natur & Miljø, hvor han påpeger vigtigheden af den folkelige opbakning og gør det klart, at han foretrækker mange og små energianlæg organiseret og ejet lokalt fremfor store og få centrale anlæg ejet af kapitalstærke kræfter, som ser vindmøller og solceller som investeringsobjekter.

https://www.dn.dk/om-os/publikationer/natur-miljo/?page=5

Projektet er i vores optik ikke bæredygtigt og lokalt forankret, og derfor siger Enhedslisten Norddjurs klart nej tak til op mod 14 kæmpemøller i Hollandsbjerg hvor den nærmeste nabo bor kun 667 meter fra, og hvor der allerede står 11 velfungerende møller."

Publiceret 27 October 2019 19:00