Helle Bøge Breindahl, koordinator for LAG Djursland, kunne sidste år glæde sig over, at Syddjurs Kommune bevilgede 80.000 kroner i støtte til LAG Djursland i 2019 og følgende såkaldte overslagsår, mens Norddjurs ikke bidrog. Den kommunale støtte var med til at sikre, at LAG koordinatoren kunne bibeholde en fuldtidsstilling. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Helle Bøge Breindahl, koordinator for LAG Djursland, kunne sidste år glæde sig over, at Syddjurs Kommune bevilgede 80.000 kroner i støtte til LAG Djursland i 2019 og følgende såkaldte overslagsår, mens Norddjurs ikke bidrog. Den kommunale støtte var med til at sikre, at LAG koordinatoren kunne bibeholde en fuldtidsstilling. Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Nedskæringer på LAG-midler skal rulles tilbage

LAG Djurslands Marianne Als Nielsen og mange flere med hende appellerer til den nye regering om at afsætte flere penge til LAG på næste års finanslov

Af
Lars Norman Thomsen

DJURSLAND "Nu sidder vi her igen i LAG Djurslands bestyrelse og læser ansøgninger om midler til iværksætteri og et bedre liv på landet. Det er vores anden ansøgningsrunde i år.

Vi er en bestyrelse på 17 medlemmer, der arbejder frivilligt og gratis, fordi vi brænder for udvikling og trivsel i landdistrikterne.

Og igen oplever vi en masse velkvalificerede ansøgninger, hvor 11 projekter har søgt LAG/Flag midler for 2,5 mio. kroner til projekter til en værdi af 6.7 mio. kroner. Det sørgelige er, at vi kun har max. 1,6 mio. kroner om året at dele ud af og må derfor også denne gang skuffe en del ansøgere med et afslag," sådan skriver en frustreret Marianne Als Nielsen, formand for LAG Djursland i et åbent brev til Erhvervsminister Simon Kollerup (S).

LAG er en forkortelse for Lokale aktionsgrupper, lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter.

Lokale aktionsgrupper modtager midler fra Erhvervsstyrelsen og fra EU, som går til dels at støtte lokale projekter og dels til at drive foreningen.

Der er to puljer i denne ordning: LAG midlerne, som er forbeholdt landdistriktsprojekter og FLAG, som er det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram for lokale aktionsgrupper i fiskeriområder.

Besparelse i 2016

I 2016 vedtog den daværende Venstre regering at beskære midlerne til LAG-ordningen og Landdistriktspuljen med 30 procent med virkning fra 2017 og frem mod 2020.

Det svarer til over 30 millioner kroner årligt og tvang de 26 lokale aktionsgrupper til at prioritere benhårdt, når de gik ansøgerbunken til midler igennem.

I perioden fra januar 2015 og til marts 2018 har LAG Djursland uddelt tilskud til 55 projekter. Vi har modtaget over 100 ansøgninger fordelt på 8 ansøgningsrunder. Samlet er det blevet til mere end 9 mio. kroner til udvikling af landdistrikter og fiskeriområdet på Djursland, og projekterne har haft en samlet værdi på over 30 mio. kroner, fortæller Marianne Als Nielsen.

"LAG er med til at udvikle arbejdspladser på Djursland både på land og til vands og er med til at fremme det gode liv på landet. Det er også med til at øge bosætning og kvalitet og indhold i livet på Djursland.

Øg midlerne til LAG

Desværre må vi alt for ofte sige nej til gode og velkvalificerede projekter eller tildele dem færre midler end de har søgt om," siger formanden for LAG Djursland.

Hun og andre LAG formænd appellerer derfor til den nye S-regering og specifikt Erhervsminister Simon Kollerup til at øge midlerne til LAG i den nye finanslov, som nu er lagt frem og til forhandling i Folketinget.

Det samme gør formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard:

"De 26 lokalt forankrede aktionsgrupper er et af de mest virksomme midler til at skabe lokale arbejdspladser i landdistrikterne. Med fingeren på den lokale puls ved de lokale aktionsgrupper præcist, hvor støttemidlerne skal allokeres hen for at gøre en forskel."

"Vi skal ikke lade os forblænde af landsbyernes evne til at få meget ud af lidt, men sikre gode rammevilkår for deres arbejde. Lad os holde den socialdemokratiske regering op på løftet om at rulle besparelserne på LAG- og FLAG-midlerne tilbage, mens vi samtidig prioriterer flere midler til landdistrikternes ildsjæle."

Publiceret 08 October 2019 15:00