Skoleleder Birgitte Agersnap (th.), Marienhoffskolen, vil ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt, men hun har en god fornemmelse for, at der snart vanker Projekt Elevløft penge i størrelsesordenen 1.4 mio. kroner til skolen. Foto: Katharina Andersen

Skoleleder Birgitte Agersnap (th.), Marienhoffskolen, vil ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt, men hun har en god fornemmelse for, at der snart vanker Projekt Elevløft penge i størrelsesordenen 1.4 mio. kroner til skolen. Foto: Katharina Andersen

Elevløft: To Syddjurs skoler ved ikke noget endnu

Undervisnings-ministeriet er endnu ikke klar til at fortælle, om der er millioner på vej til Marienhoffskolen og Kolind Centralskole

Af
Lars Norman Thomsen

ELEVLØFT "Jeg har ikke nogen konkret dato for, hvornår pengene bliver udbetalt," skriver Liv Arnth Jørgensen, pressesekretær i Undervisningsministeriet, i en mail til Lokalavisen på avisens forespørgsel om ministeriet snart er parat til at fortælle, hvilke skoler som bliver præmieret i Undervisningsministeriets 'Projekt Elevløft i udskolingen' for skoleåret 2018-2019.

Marienhoffskolen og Kolind Centralskole deltager i projektet fra Syddjurs Kommune, og begge fik sidste år en check på cirka 1.4 mio. kroner ind ad døren for at have opfyldt kriterierne - at øge antallet af elever, som får 4 eller derover i prøverne i dansk og matematik i 9. klasse - for at få pengene udbetalt.

I skoleåret 2017-2018 skulle skolerne øge antallet af elever med 5 procent. I skoleåret 2018-2019 skulle l skolerne øge antallet med 10 procent og i år 2019-2020 med 15 procent.

Lykkedes det, vanker der altså cirka 1.4 mio. kroner hvert år.

Ud over Marienhoffskolen og Kolind Centralskole deltager også Auning Skole og Ørum Skole fra Norddjurs Kommune i 'Projekt Elevløft'.

De små marginaler

Kolind Centralskole lever i håbet, kunne skoleleder Lene Kirkegaard fortælle før sommerferien:

"Vi har regnet og regnet – og det ser ud som om, at vi er et par decimaler på den forkerte side af at opnå elevløftbonus, men vi afventer med spænding, at ministeriet regner ud. Vi skulle sidste år løfte 5 procent og i år med 10 procent, så herfra mit bord er der mest af alt stor tilfredshed med, at vi har lykkedes med at bidrage til, at vores elever har fået rigtig gode – og langt bedre end tidligere - resultater til dette års afgangsprøver, men vi håber stadig…."

Marienhoffskolens skoleleder Birgitte Agersnap var mere optimistisk før sommerferien:

"Vi modtog ministeriets endelige udregning ret sent sidste år, og derfor tør vi ikke sige noget sikkert... men vi mener, vi er i MÅL. Ud fra den beregningsmodel, som vi brugte sidste år, har vi tilstrækkeligt med elever, som får 4 eller derover i de bundne prøver i dansk og matematik."

Tilfalder kommunen

Lokalavisen har spurgt i Undervisningsministeriet om følgende:

- Når en af de deltagende folkeskoler i Projekt Elevløft lever op til de stillede krav i forhold til at opfylde de på forhånd opstillede kriterier. Hvem tilfalder pengene så? Den pågældende skole? Den pågældende kommune?

- Er det i henhold til intentionerne i Projekt Elevløft, at en kommune disponerer pengene til hele skolevæsenet? Aktuelt, ser vi problemstillingen i Norddjurs Kommune.

Ministeriet svarer således:

Reglerne vedr. skolepuljen, herunder præmieudbetaling fremgår af Bekendtgørelse om pulje til løft af fagligt svage elever i folkeskolen (BEK 117 21/02 2018).

Som det fremgår af § 4, stk. 5 udbetales en evt. præmie for den enkelte skoles opfyldelse af betingelserne for tilskudsudbetalingen til kommunen, hvori skolen er beliggende. Kommunen og skolen orienteres skriftligt om tilskudsudbetalingen. Det fremgår endvidere, at der ikke skal aflægges regnskab for udgifter, der er afholdt af præmiebeløbet, jf. § 5, stk. 2.

Reelt er der altså ikke noget i vejen for, at kommunen drysser pengene ud over det samlede skolevæsen, som det er planen i Norddjurs. Det er dog ikke tilfældet i Syddjurs, hvor aftalen er, at pengene tilfalder den enkelte skole.

Publiceret 02 October 2019 20:00