Syddjurs borgmester Ole Bollesen (S). Foto: Mogens Greve

Syddjurs borgmester Ole Bollesen (S). Foto: Mogens Greve

Debat: Budget - ingen grund til at panikke over faldende kassebeholdning

Af
Ole Bollesen (S)

borgmester i Syddjurs Kommune:

"På byrådsmødet 18. september er der en gennemgang af Syddjurs Kommunes kassebeholdning.

Den falder som planlagt, og faldet vil først stoppe en gang ind i 2020. Allerede et halvt år efter jeg blev borgmester, fik jeg af forvaltningen at vide, at kassebeholdningen ville falde meget både i 2018 og i 2019. I 2020 vil kassebeholdningen stabilisere sig, og i 2021 vil den begynde at stige.

Forklaringerne er som tidligere omtalt, at det forrige byråd satte gang i rigtig mange store anlægsarbejder i kommunen. Efter mange år med meget lave anlægsbudgetter var der et stort anlægsbehov i Syddjurs. Det har medført at regningerne så skal betales i denne byrådsperiode – og der er altså tale om en planlagt, men ekstraordinær reduktion af kassebeholdningen på over 100 mill. pr. år.

En anden årsag til den faldende kassebeholdning skyldes statens forsinkelse af indtægterne. Vi har i øjeblikket stor tilvækst i befolkningstallet – og runder her i sidste kvartal af 2019 et befolkningstal på 43000.

Indtægterne fra alle disse tilflyttere kommer først til kommunen med 3 års forsinkelse, men vi er alligevel nødt til at lave investeringer og lave drift til det stigende befolkningstal nu og her. Det belaster selvfølgelig også kassebeholdningen.

Disse ting er kendte, og den ene fløj i byrådet kan drille den anden fløj i byrådet – eller de ny i byrådet kan drille de gamle i byrådet osv. Men hvad ingen kunne forudse var de store driftsudfordringer på det specialiserede socialområde, der har ramt hele Danmark, og altså også Syddjurs Kommune.

I tidsskriftet Danske Kommuner fra 12.september i år er der en artikel, der forsøger at forklare denne stigning. Det er i høj grad antallet af psykiatriske diagnoser, der er stigende. Det er behovet for bosteder, der er stigende. Det er bosteder med døgndækning, der er voldsomt udgiftskrævende. Artiklen konkluderer, at vi i kommunerne skal lære at være mere fokuserede på støttebehov end på diagnoser. Diagnoser som ADHD, angst og autisme behøver ifølge artiklen ikke automatisk at udløse en stor støtte. Men støtten skal være tilpasset den enkeltes behov.

I Syddjurs Kommune skal vi nu for alvor til at tage fat på budgetforhandlingerne. På anlægsområdet skal vi have et meget mindre budget end man lagde op til i den forrige byrådsperiode. Vi skal betale regningerne for de mange gode ting, der blev sat i værk i sidste byrådsperiode uden at gå i panik over kassebeholdningen, og vi skal investere i klogt i tiltag, der kan lette trykket på vores driftsudfordringer.

På driften skal vi lave et stramt men robust budget, der lægger sporet ud til budgetoverholdelse i 2020 og dermed til en langsom genopbygning af kassen i de kommende år."

Publiceret 14 September 2019 18:44