Kilde: Syddjurs Kommune

Kilde: Syddjurs Kommune

Børnetal: Markant forskel mellem årgangene 2004 og 2014 - Hvorfor er det nu interessant?

3. september 2019 boede der 540 børn i Syddjurs Kommune som er født i 2004 og 393, der er født i 2014

Af
Lars Norman Thomsen

SYDDJURS Hvor mange børn og unge fra årgangene 2000-2019 (0-18 år) var tilmeldt folkeregistret i Syddjurs Kommune 3. september 2019?

Det fortæller ovenstående tabel sort på hvidt.

Tallene er fordelt på de ti skoledistrikter i Syddjurs Kommune.

Skåret ud i bølgepap: 3. september 2019 boede der 540 børn i Syddjurs Kommune som er født i 2004 og 393, der er født i 2014.

Sammenligningen mellem tallene for 2004 og 2014 er interessant. Hvorfor mon?

Udfordring

Årgang 2004 er den, der til sommerferien afslutter deres 9. klasse og skal videre med deres liv, uddannelsesmæssigt og på anden vis, mens børnene i årgang 2014 modsat går i gang med deres skoleliv på skolerne i 0. klasse.

Forskellen mellem 540 børn/unge i årgang 2004 og 393 i årgang 2014 er en forskel på 147 - et øjebliksbillede 3. september 2019.

Holder de nuværende tal nogenlunde frem til næste skoleårs start, vil det ikke være forkert at konkludere, at hovedparten af skolerne vil opleve en tilbagegang på elevsiden.

At det boomer med tilflytning i Hornslet er let at læse i tallene.

Hvad de derimod ikke afspejler, er for eksempel udviklingen i Rosmus Skoledistrikt, hvor Rosmus Skole får mange børn fra Norddjurs efter ændringerne i skolestrukturen på den anden side af kommunegrænsen. Ligeledes at Marienhoffskolen har fået et kuld børn med en fortid på Ørum Skole.

Økonomisk konsekvens

Sådan kan der være lignende forhold, der forrykker indtrykket en smule i de øvrige skoledistrikter. Tallene viser som sagt kun et øjebliksbillede af, hvor mange børn/unge, der den 3. september 2019 var tilmeldt Folkeregistret i den pågældende årgang i et af Syddjurs Kommunes ti skoledistrikter. Den økonomiske tildelingsmodel til skolerne, de penge som skolerne får fra kommunen til den daglige drift, har som udgangspunkt, at pengene følger barnet.

Derfor har det selvfølgelig en økonomisk konsekvens for den enkelte skole, hvis elevtallet falder/stiger markant mellem de enkelte skoleår.

Med til billedet hører naturligvis også, at der ud over de ti folkeskoler i Syddjurs er kommunens specialskole, Pindstrupskolen, der er startet med 103 børn i dette skoleår.

Desuden er der seks friskoler i Syddjurs:

  • Midtdjurs Friskole i Nimtofte
  • Ugelbølle Friskole
  • Feldballe Friskole
  • Syddjurs Friskole i Egens
  • Rønde Privatskole (årgangene 7.-10. årgang)
  • Ryomgård Realskole

Prognoserne i Syddjurs lyder på en tilvækst i antal børn. Derfor er der politisk også ro på i forhold til at pille ved skolestrukturen. Senest har SF lukket et nyt forsøg på at åbne en strukturdebat ved at erklære, at skolestrukturen skal der ikke røres en tøddel ved.

I den seneste befolkningsprognose for Syddjurs kan man læse følgende som en yderligere kommentar til tallene: "Distrikterne er forskellige hvad angår den forventede befolkningsudvikling. Den samlede befolkning stiger for de fleste distrikter, men de forskellige aldersgrupper udvikler sig forskelligt i de forskellige distrikter. Hornslet vokser mest, men også i Kolind, Ryomgård og ikke mindst Rønde forventes der vækst. Placeringen og mængden af nybyggeri er her den helt afgørende faktor. Antallet af fødsler var på et historisk lavt niveau i 2014 (288). Det er steget hvert år frem til nu, og det var meget højt i 2018 (405). Antallet af førskolebørn udvikler sig forskelligt i distrikterne med forventet fald i nogle få distrikter og forventet stigning andre steder. Mols, Ebeltoft og Ådalen vil opleve et mindre fald i antal skolebørn, mens de andre distrikter enten er nogenlunde konstante eller vil opleve en stigning."

Publiceret 11 September 2019 09:00