Både Rosmus Skole og Børnehus har fået flere børn fra Norddjurs Kommune forårsaget af Norddjurs Kommunalbestyrelses beslutning om at lukke Mølleskolen. Arkivfoto

Både Rosmus Skole og Børnehus har fået flere børn fra Norddjurs Kommune forårsaget af Norddjurs Kommunalbestyrelses beslutning om at lukke Mølleskolen. Arkivfoto

Rosmus: Det vrimler med børn i børnehus og skole

Tilstrømningen af børn fra Norddjurs Kommune til den anden side af kommunegrænsen presser kapaciteten i Rosmus Børnehus, mens Rosmus Skole fortsat holder skibet oven vande

Af
Lars Norman Thomsen

ROSMUS Rosmus har momentum lige nu, når det gælder børn - fra de mindste til de største.

Det boomer af børn i både Rosmus Børnehus og i Rosmus Skole.

Rosmus Børnehus, som har base ved Rosmus skole, oplever et pres på kapaciteten af flere årsager. For det første har forældre i området i stigende grad valgt vuggestue i stedet for dagpleje.

Der er lige nu kun en dagplejer i området, og hun har endog plads til flere.

For det andet oplever Rosmus Børnehus, ligesom skolen, at mange børn hver morgen fragtes over kommunegrænsen fra Norddjurs Kommune.

Den seneste opgørelse viser, at der går 78 børn i Børnehuset fordelt med 51 børnehavebørn og 27 vuggestuebørn. Af de 78 børn kommer de 17 børn fra Norddjurs Kommune.

Det presser kapaciteten, og derfor skal Udvalget for Familie og Institutioner på sit kommende møde tage stilling til, om det giver anledning til, at politikerne skal på banen:

  • Byrådet kan beslutte at lukke for optagelse på ventelisten for børn fra andre kommuner, der ønsker en plads i et af kommunens dagtilbud.
  • En tilbygning til Rosmus Børnehus med plads til yderligere 15 børn anslås af Syddjurs Kommunes Team Ejendomme til cirka 3 mio. kr.
  • Det belaster ikke driften, at der kommer børn fra nabokommunen. Udgifterne dækkes af Norddjurs Kommune via en takst for såkaldt mellemkommunal afregning.

Læser man tilbage i prog-noserne, så lød de på 220 børn på Rosmus Skole ved indgangen til skoleåret 2017.

I skoleåret 2019/2020 er der startet 373 børn på skolen fordelt på de ti klasser fra 0.til 9. klasse, fortæller skoleleder Lars Robdrup.

Rosmus Skole sluttede sidste skoleår med cirka 325 børn, ifølge skolelederen.

Han vurderer, at cirka en tredjedel af de 373 børn kommer fra nabokommunen. Den nyeste tilgang kommer primært fra Mølleskolen, som et flertal i Norddjurs Kommunalbestyrelse i oktober 2018 besluttede at lukke og samle på Toubroskolen matrikel i Trustrup.

I tidligere skoleår er der kommet mange børn fra Toubroskolen. I skoleåret 2017-18 gik der således 82 børn i Rosmus, primært fra Skoledistrikt Toubroskolen, fordelt med 68 børn i skoleklasserne og 14 børn i Børnehuset.

Rosmus Skole er en tosporet skole for 0. til 9. klasse, og det hjælper i den aktuelle situation, fordi børnene fra Mølleskolen fortrinsvis er kommet til årgangene 0.-6. klasse, hvor klassestørrelserne i forvejen ikke var så store.

Publiceret 05 September 2019 17:00